Natív PostgreSQL replikáció

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

Írta: Benke Tibor; utolsó jelentős módosítás: 2012. december.

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés

A PostgreSQL 9.0-ás verziójától kezdve támogatja a natív replikációt, ami talán az egyik legjobban várt funkciója hosszú idők óta. Eddig is léteztek más replikációs megoldások (PgPool II, Slony, stb.), amelyek akár többlet funkcionalitással is rendelkezhettek (load balancing), mégsem tudják pótolni egy natív megoldás előnyeit. A jelen szócikk ezen témakörbe nyújt egy kis betekintést.

A replikáció konfigurálásához két debian Linux operációs rendszert használok csomagból telepített PostgreSQL 9.1 verziókkal. A két szerver közvetlenül is össze lesz kötve egymással (172.16.0.0/24-es hálózat).

Fájl:postgres repl.png

2 Követelmények

2.1 Replikáció követelményei

A replikációnak több követelménye van, ami nem csak a PostgreSQL verziószámára terjed ki:

 • a replikációban részt vevő operációs rendszereknek azonos architektúrájúnak kell lennie
 • legalább PostgreSQL 9.0

Azonos architektúrának számít, ha mind amd64, i386 stb. Látszik hogy nem szabad keverni 32 és 64 bites rendszereket, csak tisztán az egyiket, ill. tisztán a másikat használhatjuk. Törekedni kell a PostgreSQL-t is azonos verzión tartani. Ha frissítjük, célszerű először a slave rendszerrel kezdeni, mert valószínűbb, hogy egy új rendszer képes feldolgozni egy régebbi üzeneteit, mint fordítva.

2.2 Failover követelményei

 • egy virtuális IP cím

A virtuális IP címen (VIP) osztoznak a szerverek. Ha a címet épp birtokló szerver elérhetetlenné válik, a másik szerver átveszi tőle a VIP-et.

3 A replikáció működése

A PostgreSQL replikáció a WAL (Write Ahead Log) szegmensek átvitelén alapul. A WAL tömören annyi, hogy mielőtt egy tranzakciót érvényesítenénk az adatbazison (pl. egy rekordot beszúrnánk), a tranzakciót leíró WAL szegmenst egy olyan perzisztens tárra írjuk, ami áramkimaradás, rendszerleállás, egyszóval hiba esetén is hibátlanul visszaolvasható. Egy WAL szegmens mérete tipikusan 16 Mb, de ettől különböző értéket is megadhatunk. A perzisztens tárra írás után az adatbázis feldolgozza a WAL fájlokat.

4 Replikáció fajtái

A replikáció fajtáit többféleképp is csoportosíthatjuk. Az egyik szempont lehetne az, hogy egyszerre hány adatbázist tudunk írni a clusterünkben, a másik hogy a módosításokra milyen feltételekkel válaszolunk.

4.1 Master - slave

A legegyszerűbb megvalósítás a master - slave alapú felállás. Ekkor a több adatbázisunkból mindig csak egyet írhatunk (master), viszont az olvasások történhetnek a master-ből vagy bármely csak olvasható (slave) adatbázisból. Ha egy load balancing célszoftvert is alkalmazunk, akkor megtehetjük azt, hogy az INSERT és UPDATE műveletek a master-re továbbítódjanak, míg az olvasások megoszlanak a slave-ek között.

4.2 Master - master avagy multi master

A másik felállás szerint az összes adatbázisba írhatunk és az egyes beírt rekordokat az adatbázisok maguk között replikálják. Ez a bonyolultabb eset, a PostgreSQL-ben nem található erre megvalósítás, de egyéb szoftverekkel elérhető (pl. Bucardo). Lehet, hogy a multi-master működés a 9.3-as verziótól kezdődően magában a PostgreSQL-ben is elérhető lesz.

4.3 Fájl-alapú

A fájl-alapú replikáció a WAL szegmensek átmásolásával érhető el. A master szerver az író/módosító műveletek hatására WAL szegmenseket generál, ezeket a fájlokat kell átmásolni a slave szerverekre. Az átmásolást nekünk kell megoldani (sokan rsync-et használnak). A hátránya, hogy explicit átmásolás nélkül nincs replikáció. Egy cron-ból történő rsync meg tudja oldani a másolást, de ez legalább egyperces késleltetést jelent és nem túl szép. A WAL szegmensek mérete általában 16 MB. Ebből következik az a hátrány is, hogy amíg egy ilyen fájl nem "töltődött" fel teljesen, nem is másolhatjuk át, hiszen akkor többször jelennének meg ugyanazok a műveletek a slave oldalon. Tehát amíg nem történik egy WAL-nyi változtatás, nincs értelme átmásolni a WAL szemgenst, így jelentős késleltetést szenvedhet el a replikáció, ha keveset írunk az adatbázisba.

4.4 Streaming

A streaming replikáció során egy wal sender nevű processz fog elindulni a master szerverünkön, míg a slave-eken egy-egy wal receiver. A céljuk a WAL szegmensek rekordjainak folyamatos átvitele a master-ről a slave-ekre. Ezzel a megoldással nem kell rsync-elnünk: az adatbázisok lerendezik egymás között a rekordok továbbítását. A megoldás előnye nyilván a nagyon alacsony késleltetés és az, hogy egyszerűbb, mint az rsync-es megoldás.

4.5 Aszinkron

Aszinkron replikáció esetén az egyes WAL rekordoknak a masteren történő megjelenése és a slave-eken történő feldolgozása között lehet egy kis késletetés. Ez azt jelenti, hogy egy módosító műveletet a master azelőtt nyugtáz, mielőtt a változtatásokat tartalmazó WAL rekordok a slave-ekre eljutottak volna és a slave-ek végrehajtották volna őket.

4.6 Szinkron

Szinkron replikáció esetén kijelölhetünk egy (csakis egy!) slave szervert, akivel a master szinkron kapcsolatot fog felépíteni. Szinkron kapcsolat alatt azt értem, hogy egy módosító műveletet a master mindaddíg nem igazol vissza, míg azt a szinkron slave társa végre nem hajtotta. Ez is egy (remélhetőleg kis) késletetést fog a rendszerbe vinni, hiszen a WAL szegmens rekordjait át kell másolni, ugyanazt a műveletet két helyen is végre kell hajtani, a szinkron slave-nek vissza kell ezt igazolnia és a master csak ezután tudja nyugtázni a tranzakciót. Ha ilyen replikáción gondolkodunk, mindenképp olyan slave-et válasszunk szinkron társnak a master mellé, amely minél gyorsabb és minél kisebb válaszidejű kapcsolaton elérhető. Minimális követelménynek tekinthető, hogy legalább egy LAN-on legyen a két szerver.

4.7 Kaszkádosított

A kaszkádosított replikáció egy kicsit kilóg a sorból abban az értelemben, hogy ez inkább replikációs terheléselosztásnak tekinthető. A PostgreSQL 9.2-es verziójától kezdődően használhatjuk. Kaszkádosított replikáció esetén nem kell az összes slave-nek a masterről replikálnia; a változtatások egyfajta "hullámként" haladhatnak végig a rendszerünkön. Képzeljünk el egy olyan esetet, amikor van egy masterünk, mellette egy szinkron slave és tfh. két slave replikál a szinkron slave-ről, további néhány az előző slave-ekről és így tovább. Ezzel a mastert terhelését jelentősen csökkentettük. Érezzük, hogy ez a feature főleg nagy clusterek építésekor hasznos, ahol az olvasások jól szétoszthatók.

5 Streaming aszinkron replikáció konfigurálása

Először is fel kell telepítenünk mindkét gépünkön a PostgreSQL-t:

apt-get install postgresql-9.1

Ez a parancs feltelepíti a szükséges függőségeket is, a konfigurációs állományokat a /etc/postgresql/9.1/main alá helyezi. A legfontosabb konfig fájl a postgresql.conf és a pg_hba.conf. Az előbbiben állíthatjuk be a PostgreSQL paramétereit, az utóbbiban pedig a hozzáféréseket szabályozhatjuk a szolgáltatott adatbázisokhoz. Mindkét állományra szükségünk lesz a továbbiakban. Először is a master és a slave szerveren állítsuk be, hogy a megfelelő IP címeken figyeljenek. Ehhez módosítsuk a postgresql.conf fájl ezen sorát

#listen_addresses = 'localhost'     # what IP address(es) to listen on;

erre:

listen_addresses = 'localhost, 192.168.100.10'       # what IP address(es) to listen on;

(természetesen az IP címeket az adott gépnek megfelelően kell behelyettesíteni.) A replikáció lebonyolítására szükségünk van egy felhasználóra, akinek a nevében ez folyni fog. Megtehetjük, hogy a beépített postgres usert használjuk, de ha törekszünk az épp elegendő szintű jogosultságok kiosztására (Principle of least privileges), akkor létre kell hoznunk egy új usert. Ehhez váltsunk át a postgres felhasználóra, indítsunk egy psql shellt és hozzuk létre a usert:

su - postgres
psql
CREATE ROLE replicator WITH LOGIN REPLICATION ENCRYPTED PASSWORD 'vasbeton';

Ezzel a megoldással a replikáló userünknek pont annyi joga lesz, mint amire szüksége van. Egy user (role + LOGIN) létrehozásakor a pg_hba.conf fájlban fel kell vennünk egy rekordot, hogy milyen paraméterek mellett engedélyezzük a bejelentkezését. Adjuk hozzá tehát a masteren a pg_hba.conf állományhoz az alábbi sort:

host	replication	replicator	192.168.100.20/32	md5

Ez azt jelenti, hogy a replication adatbázishoz a replicator (ezt mi hoztuk létre) user a 192.168.100.20-as IP címről csatlakozhat, a jelszavát pedig md5 hashelve küldi el titkosítatlanul. Használhatnánk hostssl-t is host helyett, de a bemutatott mintahálózat egyszerűségéből adódóan nem lett volna haszna. Persze valós rendszereknél érdemes hostssl-t használni. A replication értéknek kitüntetett szerepe van: a PostgreSQL-nek van egy ilyen adatbázisa, de nem erre utal. Ez a pg_hba.conf rekord az összes replikációs szándékú kapcsolatra illeszkedik (bővebben a pg_hba-ról itt: The pg_hba.conf File). Most állítsuk be a masteren, hogy tudjon a hot standby párjáról. Ehhez szerkesszük a postgresql.conf fájlt:

wal_level = hot_standby  # engedélyezi a read-only lekérdezéseket a hot standby rendszeren

max_wal_senders = 5    # egyszerre max. ennyi standby szerver kapcsolódhat a masterre

# ennyi WAL szegmenst fog megőrizni a master a pg_xlog könyvtárban.
# Erre azért van szükség, hogy az online backup és a streaming replikáció megkezdése között 
# nehogy törölje a master ezeket a fájlokat. A WAL szegmensek általában 16 MB méretűek.
wal_keep_segments = 16  

# %f jelenti a fájlnevet, a %p pedig a path-t. Fontos, hogy a pg_xlog 
# könyvtárat használjuk, mert ide kerülnek a WAL szegmensek
archive_command = 'test ! -f /mnt/server/archivedir/%f && cp %p /mnt/server/archivedir/%f' # megvizsgálja, létezik-e a fájl és ha nem, akkor archiválja.

archive_mode = on

A wal_level-t csak a masteren lehet beállítani. A feladata, hogy szabályozza mennyi információ kerüljön a WAL-ba. Az értéke lehet minimal, archive és hot_standby<tt>. Ez utóbbi szükséges a slave szerverek read-only olvasához. Az <tt>archive_mode-al lehet bekapcsolni a WAL szegmensek archiválását. Ez adatbázis visszaállításkor lehet különösen hasznos. Az archive_command-al olyan helyre másolhatjuk a WAL fájlokat, ahol biztonságosan tárolhatjuk őket. A /mnt/server/archivedir legyen mindkét szerverről elérhető, a master írhassa, a slave pedig olvashassa. A %p a $PGDATA-hoz relatív útvonalat tartalmaz, egy tipikus %p = "pgdata/000000010000000000000009"

Ezután indítsuk el a masteren a portgrest és készítsünk róla egy backupot, amit átmásolunk a slave-re:

su - postgres
# az rsync miatt érdemes eljátszani a szervereink postgres felhasználói
# között az SSH kulcscserét. Akár egy scriptet is írhatunk a célra, megéri, mert az üzemeltetés
# során használnunk kell párszor.
psql -c "SELECT pg_start_backup('label', true)"
cd /var/lib/postgresql/9.1/main
rsync -ave ssh /var/lib/postgresql/9.1/main/ 192.168.100.20:/var/lib/postgresql/9.1/main \\
 --exclude postmaster.opts --exclude server.crt --exclude server.key --exclude postmaster.pid
psql -c "SELECT pg_stop_backup()"

A pg_start_backup() függvényben a 'label' argumentum bármi lehet, a célja hogy egyértelműen azonosítsa a backupot. A cluster könyvtárban készít egy backup_label fájlt, ami információkat tartalmaz a backupról. Ez eltarthat egy darabig, mert egy CHECKPOINT-ot hoz létre. Ha szeretnénk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt végezzen a második argumentuma legyen true. Bővebben a függvényről itt lehet olvasni: Continuous Archiving and Point-in-Time Recovery (PITR) Most térjünk vissza a slave szerverhez. A pg_hba.conf-hoz adjuk hozzá az alábbi sort:

host	replication	replicator	192.168.100.10/32	md5

A postgresql.conf-ban pedig állítsuk át az alábbi sort:

hot_standby = off

erre:

hot_standby = on

Létre kell hoznunk egy recovery.conf állományt a $PGDATA alatt. Ez debian alaptelepítés esetén a /var/lib/postgresql/9.1/main. A recovery.conf tartalma legyen ez:

# streaming replikációnál mindig on
standby_mode     = 'on'

primary_conninfo   = 'host=172.16.0.1 port=5432 user=replicator password=vasbeton'

# ez indítja a failovert
trigger_file = '/var/lib/postgresql/pgsql.trigger'

# a masteren lévő archive_command párja:
restore_command = 'test ! -f %p && cp /mnt/server/archivedir/%f %p' # megvizsgálja, hogy a pg_xlog alatt létezik-e a fáfjl, és ha nem, akkor oda másolja

Ha ezzel megvagyunk, a munka "aszinkron" része már készen is van. Indítsuk újra az adatbázisainkat, és nézzük meg az alábbi lekérdezést a masteren:

postgres=# select application_name, state, sent_location, write_location, sync_state from pg_stat_replication ;
 application_name |  state  | sent_location | write_location | sync_state 
------------------+-----------+---------------+----------------+------------
 walreceiver   | streaming | 0/8001650   | 0/8001650   | async
(1 row)

Láthatjuk, hogy a streaming aszinkron replikáció működik. Érdemes lehet megnézni a wal sender folyamatot a masteren:

root@dbtest1:~# ps ax | grep wal
1442 ?    Ss   0:00 postgres: wal writer process                                             
1460 ?    Ss   0:00 postgres: wal sender process replicator 192.168.100.20(53859) streaming 0/8001650 

A slave-en a WAL receiver process-t figyelhetjük meg:

root@dbtest2:~# ps ax | grep wal
 1329 ?    Ss   0:00 postgres: wal receiver process  streaming 0/8001650 

6 Streaming szinkron replikáció konfigurálása

A szinkron replikáció beállítása az aszinkronéra épül, így először a fenti pont szerinti lépéseket kell végrehajtani. Ha ez kész, már szinte célba is értünk, hiszen csak egy-egy paramétert kell módosítani a masteren és a slave-en. Lássuk ezeket! A masteren a synchronous_standby_names paramétert kell beállítanunk a postgresql.conf-ban a szinkron standby szerverünk nevére. Nem kell megegyeznie az FQDN-ével, látni fogjuk hogy a túloldalon is meg kell adnunk ezt a nevet. Az is megkötés, hogy egyszerre csak egy szinkron standby szerver kapcsolódhat a masterre.

synchronous_standby_names = 'dbtest2'

A slave oldalán szintén nagyon egyszerű a helyzet, a recovery.conf primary_connfinfo paraméterét kell bővítenünk egy application_name opcióval:

# aszinkron esetben:
#primary_conninfo   = 'host=192.168.100.10 port=5432 user=replicator password=vasbeton'

# szinkron esetben
primary_conninfo   = 'host=191.168.100.10 port=5432 user=replicator password=vasbeton application_name=dbtest2'

Meg is volnánk :) Nézzük meg a masteren a pg_stat_replication view tartalmát, változott-e:

postgres=# select application_name, state, sent_location, write_location, sync_state from pg_stat_replication;
application_name |  state  | sent_location | write_location | sync_state 
------------------+-----------+---------------+----------------+------------
 dbtest2     | streaming | 0/80016A8   | 0/80016A8   | sync
(1 row)

Érdekes tartalma van a lognak (/var/log/postgresql/postgresql-9.1-main.log) is (felül a frissebb bejegyzések):

2012-12-10 23:58:58 CET LOG: standby "dbtest2" is now the synchronous standby with priority 1
2012-12-10 23:58:53 CET LOG: incomplete startup packet
2012-12-10 23:58:53 CET LOG: database system is ready to accept connections
2012-12-10 23:58:53 CET LOG: autovacuum launcher started
2012-12-10 23:58:53 CET LOG: database system was shut down at 2012-12-10 23:58:28 CET

Az incomplete startup packet rémisztő lehet, de azt a replikáló szerver okozza a pollinggal. A slave szerveren is érdemes szétnézni:

2012-12-10 23:58:58 CET LOG: streaming replication successfully connected to primary
2012-12-10 23:58:58 CET LOG: database system is ready to accept read only connections
2012-12-10 23:58:58 CET LOG: consistent recovery state reached at 0/8001650

7 Magas rendelkezésre állás virtuális IP-vel

A nagyobb rendszereket üzemeltetők gyakran elgondolkodnak azon, hogyan tehetnék még megbízhatóbbá rendszerüket: mit tegyenek egy szerver kiesése esetén, esetleg tudják-e ezt a cselekvést automatizálni. A következő bekezdés egy ilyen módszert ragad ki a sok megoldás közül.

7.1 Mi az a virtuális IP-cím?

A virtuális IP cím (röviden VIP) egy olyan IP-cím, ami nem kimondottan egy szerverhez vagy egy hálózati kártyához van rendelve, hanem több alkalmazás, szerver osztozik rajta. Ha egyidejűleg csak egyetlen géphez rendeljük hozzá, majd a gép kiesése esetén egy másik olyan géphez, amely képes átvenni a funkcióját, VIP-alapú failover megoldást kapunk.

7.2 Virtuális IP keepalived-vel

A VIP automatikus kezeléséhez a keepalived programot fogom használni. A keepalived egy "útválasztó" program, amivel terheléselosztást (loadbalancing) és magas rendelkezésreállást (High Availability - HA) tudunk megvalósítani. Egy adatbázis esetében a terheléselosztás nem olyan egyszerű feladat, mint egy webszerver esetében, ezért erre más megoldásokat szoktak használni (pl. pgpool). Itt én csak a HA rész beállítását fogom bemutatni.

7.2.1 Automatikus failover

A keepalived telepítéséhez futtassuk az alábbi parancsot a masteren és a slave-en egyaránt:

apt-get install keepalived

A /etc/keepalived alatt fogja keresni a keepalived.conf-ot, amit nekünk kell létrehoznunk. A master esetében a fájl tartalma legyen ez:

vrrp_instance VI_1 {
 # kezdeti állapot
 state MASTER
 interface eth0

 # egy NIC-et több vrrpd is használhat, ezzel lehet őket
 # megkülönböztetni
 virtual_router_id 1

 # master választáskor a minél magasabb prioritással lehetünk masterek;
 # a dokumentáció szerint, ha nagyon szeretnénk, hogy egy adott szerver
 # master legyen, akkor a prioritása legyen 50-el magasabb, mint a többié.
 priority 100
 
 # ezt a paramétert itt is meg kell adni, hogy a "feltámadása" esetén 
 # ne vegye el a VIP-et a slave-től, tehát a master ha újra elérhető lesz
 # akkor sem kapja vissza a VIP-et
 nopreempt

 # VIP
 virtual_ipaddress {
  192.168.100.100/24 dev eth0 label eth0:vip
 }
}

A slave keepalived.conf fájljának tartalma legyen a következő:

vrrp_instance VI_1 {
 # kezdeti állapot
 state BACKUP
 interface eth0

 # ha a slave megkapta a VIP-et és a master feléled, akkor is
 # megtartja a VIP-et
 nopreempt

 # egy NIC-et több vrrpd is használhat, ezzel lehet őket
 # megkülönböztetni
 virtual_router_id 1

 # master választáskor a minél magasabb prioritással lehetünk masterek;
 # a dokumentáció szerint, ha nagyon szeretnénk, hogy egy adott szerver
 # master legyen, akkor a prioritása legyen 50-el magasabb, mint a többié.
 priority 50

 # VIP
 virtual_ipaddress {
  192.168.100.100/24 dev eth0 label eth0:vip
 }

 # slave -> master átmenet
 notify_master "/etc/keepalived/to_master.sh"

 # master -> slave átmenet
 notify_slave "/etc/keepalived/to_slave.sh"
}

A to_master.sh pedig így néz ki:

#!/bin/bash

# létrehozza a triggerfájlt -> a slave masterre vált és írhatóvá válik
touch /var/lib/postgresql/pgsql.trigger

A to_slave tartalma:

#!/bin/bash

# ettől még nem vált vissza masterre, csupán a trigger fájlt törli. A további részt kézzel kell levezényelni
rm /var/lib/postgresql/pgsql.trigger

Amikor a slave átveszi a VIP-et, az azért fordulhat elő, mert a master elérhetetlenné válik (vagy rossz esetben a slave...), akkor létrehoz egy trigger-fájlt, amely a PostrgreSQL-t a failover mechanizmus elindítására készteti. A standby adatbázis a WAL szegmensek feldolgozása után a recovery.conf-ot recovery.done-ra nevezi át és átveszi a master szerepét. (A failovert egyébként nemcsak a trigger-fájllal kényszeríthetjük ki: a pg_ctl promote parancs ugyanazt az eredményt éri el, és nincs szükség a trigger-fájlra.)

Ezután a preferált (lényegében csak ez van kigoldozva) mód a helyreállítás manuális levezénylése. Amikor az eredeti master újra elérhetővé válik, át kell állítanunk slave módba, majd az ismertetett backup módszerrel konzisztens állapotba hozni a két adatbázist. Ezzel meggyorsíthatjuk a folyamatot, mert az eredeti masternek nem kell a slave-en keletkezett WAL szegmenseket végigolvasnia és feldolgoznia.

Még nem vagyunk teljesen kész: a VIP-ről ugyanis nem lehet elérni az adatbázist. Ennek az orvoslására használhatjuk az iptables-t. Kell egy olyan NAT-szabály, ami a VIP 5432-es portjának a forgalmát átdobja egy másik portra. A legszebb az lenne, ha a loopback interfész 5432-es portjára továbbítaná, de ezt nem sikerült megvalósítani; helyette egy másik hálózati interfészre továbbítottam a csomagokat.

A meglevő szabályrendszert az alábbi tűzfalszabállyal egészítsük ki:

#!/bin/sh

DST_ADDR="172.16.0.1" # ezen az IP-n figyel a PostgreSQL valójában 
VIP_ADDR="192.168.100.100"
DST_PORT="5432"

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dst $VIP_ADDR --dport $DST_PORT -j DNAT --to-destination $DST_ADDR:$DST_PORT

A /proc/sys/net/ipv4/ip_forward tartalmának 1-be állítására nincs szükség. A slave szerveren értelemszerűen a slave saját IP-címét kell megadni a DST_ADDR változóban.

7.2.2 A failover tesztelése

A VIP failover késleltetésének bemutatására a jól ismert ping programot használtam. A teszt abból állt, hogy a VIP-et pingeltem, közben pedig lekapcsoltam a VIP-et épp birtokló szerver eth0-ás hálózati interfészét: lényegében egy kábelkihúzást szimuláltam. A válaszidők között látszik a VIP átadása, de csak egy válasznak (icmp_req=171) növelte meg a válaszidejét néhány ms-el:

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_req=163 ttl=64 time=0.861 ms
64 bytes from 192.168.100.100: icmp_req=164 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.100.100: icmp_req=165 ttl=64 time=0.697 ms
64 bytes from 192.168.100.100: icmp_req=170 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.100.100: icmp_req=171 ttl=64 time=6.54 ms
64 bytes from 192.168.100.100: icmp_req=172 ttl=64 time=0.310 ms
64 bytes from 192.168.100.100: icmp_req=173 ttl=64 time=0.534 ms

Nézzük meg psql shellel is, mi történik VIP átadáskor! Az inet_server_addr() SQL függvénnyel lekérdezhetjük, hogy a PostgreSQL szervernek melyik IP címére csatlakoztunk. A VIP átadás után ennek meg kell változnia. Lássuk mi az eredmény, ha a VIP-et a master birtokolja:

root@debian:~# psql -h 192.168.100.100 -U pgbench -d pgbench
psql (9.1.4, server 9.1.6)
SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)
Type "help" for help.

pgbench=> select inet_server_addr();
 inet_server_addr 
------------------
 172.16.0.1
(1 row)

A válasz logikus, hiszen a VIP-ről erre az IP címre továbbítjuk a csomagokat. A master szerver leállításával elkezdődik a failover folyamat, aminek eredményeként a volt slave megkapja a VIP-et és masterré lépteti elő magát:

root@debian:~# psql -h 192.168.100.100 -U pgbench -d pgbench
psql (9.1.4, server 9.1.6)
SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)
Type "help" for help.

pgbench=> select inet_server_addr();
 inet_server_addr 
------------------
 172.16.0.2
(1 row)

8 Teljesítménymérés

A szinkron replikáció megkerülhetetlen késleltetést ad a tranzakciók feldolgozási idejéhez. Minél közelebb van a szinkron slave a masterhez, minél gyorsabb hálózaton kapcsolódnak egymáshoz, illetve minél gyorsabb a slave, annál alacsonyabb lesz a késleltetés. További (bár aligha számottevő) overhead a DNAT alkalmazása, de talán ez a legegyszerűbb módja annak, hogy a virtuális IP-n elérhetővé tegyük a szolgáltatást anélkül, hogy a PostgreSQL-nek minden IP-n figyelnie kellene.

Kifejezetten a teljesítménymérésre a PostgreSQL csapata készített egy pgbench nevű szoftvert, amivel valós eredményeket kaphatunk az adatbázisunk sebességéről.

Az alábbi konfigurációkat tartom lényegesnek a teljesítménymérés szempontjából:

 • aszinkron, szinkron replikáció összehasonlítása: mekkora terhet ró a clusterünkre, ha aszinkron helyett szinkron replikációt használnánk (főleg a késleltetés szempontjából, ha a slave paramétereit növeljük, hogyan javul az eredmény);
 • aszinkron, szinkron replikáció VIP-alapú failoverrel: az előző teszten túlmenően érdekes adatokat szolgáltathat arról, hogy mennyit számít a DNAT-oló iptables-szabály használata.
Személyes eszközök