Multilogcheck

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

Ígéretemhez híven álljon itt akkor esettanulmányként a multilogcheck script, amit a logcheck kiváltására írtam (ha valakinek kell, vigye - GPL-es :).

Főbb tulajdonságai:

 • az svlogd vagy a multilog posztprocesszoraként szeret futni, tipikus indítása pl (svlogd config):
s500000
n15
-*
+*PAM_unix[*]: (ssh)*
+*:*:*:* ssh*
!tryto -pP multilogcheck sshd
 • így garantáltan megkapja az összes naplóüzenetet
  • kivéve esetleg rendszerösszeomlás utáni újraindításkor, az előző rotáció és a crash közöttieket
 • vigyázat, a tryto-ban időlimit is van - ha három percnél hosszabb feldolgozásra számítunk, növeljük meg
 • a nem ignorált sorokhoz legyártja az ignore-regexpeket, hogy ne kézzel kelljen
 • nem túl hordozható (bár könnyű "portolni")
 • egy loghoz két, a figyelmen kívül hagyandó sorokra illeszkedő reguláris kifejezéseket tartalmazó file-t használ fel:
  • egy szolgáltatásspecifikusat és
  • egy szolgáltatás- és hoszt-specifikusat ("példányspecifikusat").
 • a fenti példában egy sshd-logot elemzünk, a hosztspecifikus ignore-file nevét a hosztnévből találja ki
  • külön megadni pl. webes virtualhost esetén van értelme
  • vagy ha több példányban is futtatjuk ugyanazt a szolgáltatást
 • konfiguráció (az első paraméterről elnevezett file-ból olvassa be):
  • IGNOREFILE: a szolgáltatásspecifikusan ignorálandó regexpek listáját tartalmazó file neve
  • HOSTIGNOREFILE: ugyanez az adott szolgáltatáspéldányhoz
   • igazából kényelmi funkció, hogy a parancssorban is megadható, mert amúgy a configfile-ból is beolvashatná - de akkor esetleg sok configfile kéne
  • SENDMAILTO: kik kapják az értesítést a gyanús üzenetekről
  • PREFILTERS: olyan parancs-pipeline, amin mindenképpen át kell szűrni a logot, még a regexp-illesztés előtt - pl. "adnsresfilter"
  • MAILFILTERS: olyan parancs-pipeline, ami olvashatóbbá teszi a gyanúsnak talált sorokat - pl. "sort|uniq -c|sort -n"; emailben így mennek el
  • OUTFILTERS: olyan parancs-pipeline, amin csak a standard kimenetünket szűrjük át - pl. "gzip -9"
  • IGNOREFILTERS: olyan parancs-pipeline, ami ignore-regexpeket csinál a bejövő sorokból, pl. dátumra illeszkedő regexpre cseréli a konkrét dátumokat

Függőségek:

 • ssed ("super" sed, bár talán a 4.0-ás GNU sed is jó már; a bővített reguláris kifejezések miatt kell)
 • debianutils (az mktemp miatt)
 • mailx
 • gzip
 • libadns1-bin (az adnsresfilter miatt)
 • daemontools (a tai64nlocal miatt; csak akkor kell, ha vannak tai64n időbélyegeket tartalmazó naplóink)
 • zsh (abban írtam; valószínűleg lehetne portolni POSIX sh-ra)

A működés blokkdiagramja:

 /-------\  /------------\  /--------------\  /-------------\  /------------\
 | stdin |-->| PREFILTERS |-->| IGNORE files |-->| MAILFILTERS |-->| SENDMAILTO |
 \-------/  \-----+------/  \------+-------/  \-------------/  \------+-----/
          |         |                  ^
          V         V     /---------------\     |
       /-----+------\     \---->-----| IGNOREFILTERS |---->----/
       | OUTFILTERS |           \---------------/
       \-----+------/
          V
        /---+----\
        | stdout |
        \--------/

Vagyis:

 1. Jön a log a standard inputon.
 2. Átszűrjük a PREFILTERS szűrőkön, így létrejön egy TEMPFILE (jobb lett volna elkerülni a tempfile-ok használatát, de csak hosszas tee-s trükközéssel lehetne, ha egyáltalán - talán majd egyszer)
 3. Az IGNOREFILE-ban és a HOSTIGNOREFILE-ban szereplő regexpek egyikére sem illeszkedő sorokat a MAILFILE-ba írjuk (ez is egy tempfile)
 4. MAILFILE-t átszűrjük MAILFILTERS-en, az eredmény TEMPFILE2-be kerül
 5. Elküldjük a SENDMAILTO-ban megadott címekre TEMPFILE2 tartalmát, valamint azt, amit MAILFILE tartalmából IGNOREFILTERS csinál
 6. Átszűrjük TEMPFILE-t OUTFILTERS-en, és az eredményt kiírjuk az stdoutra (ez lesz a rotált log, amit az svlogd elment)

Lássuk magát a scriptet:

#!/bin/zsh
#
# Usage: multilogcheck configfile [hostname]
#
# Reads standard input and generates mail and output as specified in
# configfile.
#
# 1. apply PREFILTERS to stdin, creating TEMPFILE.
# 2. remove lines matched by any of the regexps in IGNOREFILE and
#  HOSTIGNOREFILE from TEMPFILE, creating MAILFILE.
# 3. apply MAILFILTERS to MAILFILE, creating TEMPFILE2
# 4. mail the contents of TEMPFILE2 and the output of IGNOREFILTERS applied
#  to MAILFILE to SENDMAILTO
# 5. write to stdout the output of OUTFILTERS applied to TEMPFILE.

#
# Sample configuration:
#
IGNOREFILE=""
SENDMAILTO=root
PREFILTERS="adnsresfilter -w -t1000"
MAILFILTERS="tai64nlocal|adnsresfilter -w -t1000"
OUTFILTERS="gzip -9"
HOSTNAME=""
HOSTIGNOREFILE=""
IGNOREFILTERS=/usr/local/sbin/multilogcheck-default-ignorefilter
DATE=$(date +'%Y/%m/%d %H:%M')

CONFIGFILE="$1"
HOSTNAME="${2-${HOST:-$(hostname)}}"

BASEDIR=/etc/multilogcheck
IGNOREDIR=$BASEDIR/ignore.d
HOSTDIR=$BASEDIR/ignore.d.$HOSTNAME

export TMPDIR=/dev/shm

if [[ ! -r "$CONFIGFILE" ]]; then
	CONFIGFILE=$BASEDIR/$CONFIGFILE
	if [[ ! -r "$CONFIGFILE" ]]; then
		NOCONFIG=1
	fi
fi

[[ -r "$CONFIGFILE" ]] && . "$CONFIGFILE"

[[ -r "$IGNOREFILE" ]] || IGNOREFILE=$IGNOREDIR/"$(basename "$CONFIGFILE")"
[[ -r "$HOSTIGNOREFILE" ]] || HOSTIGNOREFILE="$HOSTDIR/$(basename "$CONFIGFILE")"

SUBJECT="$HOSTNAME multilogcheck $1 $DATE using $IGNOREFILE $HOSTIGNOREFILE"

TEMPFILE=$(tryto mktemp -t multilogcheck.$$.XXXXXXX) || exit 1
TEMPFILE2=$(tryto mktemp -t multilogcheck.$$.XXXXXXX) || exit 1
MAILFILE=$(tryto mktemp -t multilogcheck.$$.XXXXXXX) || exit 1

[[ -r "$IGNOREFILE" ]] || IGNOREFILE=/dev/null
[[ -r "$HOSTIGNOREFILE" ]] || HOSTIGNOREFILE=/dev/null

eval ${=PREFILTERS} >>$TEMPFILE
egrep -a -v -f "$IGNOREFILE" -f "$HOSTIGNOREFILE" <$TEMPFILE >>$MAILFILE

if [[ -s $MAILFILE ]]; then
	eval ${=MAILFILTERS} <$MAILFILE >>$TEMPFILE2
	if [[ -s $TEMPFILE2 ]]; then
		(
			cat $TEMPFILE2
			echo
			echo "Ignore patterns from the above:"
			echo
			eval ${=IGNOREFILTERS} <$MAILFILE
		) | mail -s "$SUBJECT" ${=SENDMAILTO}
	fi
fi
eval ${=OUTFILTERS} <$TEMPFILE
rm -f $TEMPFILE $TEMPFILE2 $MAILFILE
exit 0

A scriptben hivatkozott multilogcheck-default-ignorefilter tartalma:

#!/bin/sh
ssed -r '
    s/([][{}()\.*$^+?|])/\\\1/g
    s/^@[0-9a-f]* //
    s/(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec) [ 0-3][0-9] [0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9] /.* /
    s/^\.\* //
    /grsec/s/([[:alnum:]]+):[0-9]+/\1:[0-9]+/g
    s/port [0-9]+/port [0-9]+/
    s/\\[[0-9]+\\]/\\[[0-9]+\\]/g
    / pid [0-9]+/s/ pid [0-9]+([: ])/ pid [0-9]+\1/
    / delivery [0-9]+/s/ delivery [0-9]+([: ])/ delivery [0-9]+\1/
' \
| sort -u

A sedben:

 • az első sor a regexp metakarakterek elé szúr be backslasht
 • a második a sor eleji tai64n timestampet törli
 • a harmadik a dátumot cseréli .*-ra (lehetne a dátumra illeszkedő regexpre is, de annak az illesztése utána valószínűleg lassúbb lenne, és általában nem kell az a pontosság)
 • a negyedik hatékonyabbá teszi a kész regexpet azzal, hogy ha a sor elején csak ".* " maradt, akkor azt törli, mert redundáns (a szóköz szigorúan véve nem)
 • az ötödik a (régi) grsecurity logjaiban cseréli a "usernév:uid" ill. a "programnév:pid" jellegű konstrukciókat olyanra, ahol az uid/pid nem konkrét, hanem számokra illeszkedő regexp
 • a hatodik a "port 1234" jellegű konstrukciókat cseréli "port [0-9]+"-ra (pl. ssh logokban a sor végén ott a kliensport, és az általában mindegy)
 • a hetedik a szögletes zárójelben levő számokat cseréli arra, hogy "\[[0-9]+\]" (pl. syslogokban a PID ilyen)
 • a nyolcadik és a kilencedik a qmail logjaiból irtja ki a felesleges specifikumokat

Tervezési szempontok egy ilyen programnál:

 • A rendszer stabilitása múlik a működésén (mivel az svlogd blokkolódhat miatta, amiatt pedig a szolgáltatások blokkolódhatnak)
 • Legyen egyszerű (hogy lehetőleg ne rontsuk el)
 • Méretezzük extrém körülményekre!
  • Lehet, hogy túl van terhelve a CPU és percenként/óránként/hetente csak egy sor hajtódik végre a scriptből.
  • Lehet, hogy lerohadt a diszk (vagy az nfs), és minden diszk I/O blokkolódik.
  • Lehet, hogy tele van a diszk.
  • Lehet, hogy nincs hálózat.
  • Lehet, hogy nem működik a DNS.
  • Lehet, hogy nem működik az NSS (tehát nem tudunk usernév->uid leképezést csinálni, és fordítva).
 • Használjunk minél kevesebb külső programot; amit lehet, valósítsuk meg a shellen belül.
 • Tartózkodjunk a naplózást eredményező műveletektől (az e-mail-küldés határeset, szükséges rossz).
 • A program legyen fail-safe:
  • Ne tételezze fel, hogy a futása atomi.
  • Ha kilép, takarítson maga után.
  • Ha működés közben hiba lép fel, próbálja értelmesen kezelni; ha nem megy, inkább lépjen ki hibával, majd a tryto újrapróbálja.

Ezek után keressünk hibákat a fenti multilogcheckben! Több is van.

Nézzünk egy másik lehetséges mailfiltert is:

#!/bin/sh
nice -n 10 ssed -r 's/.*FW: //;
    s/(TOS|PREC|ID|TTL|WINDOW|URGP|MAC|LEN|RES|SEQ)=[0-9a-fx:]* //g;
    s/DF //;
    s/ .$//;
    /DPT=(21|22|25|53|80|111|113|13[789]|515|1080|1352|1433|1434|19[89][0-9]|3128|333[0-9]|5101|667[012345]|7776|8080|8088)[^0-9]?/s/SPT=[0-9]* ?//;
    /(unknown ACCEPT.*PROTO=TCP)|(ircd DROP)/{
        s/SPT=[^ ]* ?//
        s/DST=[^ ]* ?//
    }
    /unknown ACCEPT.*PROTO=UDP.*SPT=53/{
        s/DPT=[^ ]* ?//
        s/DST=[^ ]* ?//
    }
    /fullban DROP.*PROTO=UDP.*SPT=53 /s/DPT=[^ ]* ?//
    /icmp/s/\[.*\]//
    /ircflood DROP/{
        s/DPT=[^ ]* ?//
        s/DST=[^ ]* ?//
        s/SPT=[^ ]* ?//
    }
    /fullban DROP/s/SPT=[^ ]* ?//g
    /PROTO=UDP SPT=53 /s/DPT=[^ ]* ?//
    /ACK.*RST/s/[SD]PT=[^ ]* ?//g' \
    | sort \
    | uniq -c \
    | sort -nr

Ugye, milyen sokmindenre jó a sed? :) Ez a script pl. netfilter-logokat gyomlál ki. Előtte:

@4000000045414cf93677c76c kern.warn: Oct 27 02:03:59 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=19357 DF PROTO=TCP SPT=49302 DPT=53994 WINDOW=65535 RES=0x00 ACK SYN URGP=0 
@4000000045414cfa0ed0de9c kern.warn: Oct 27 02:04:00 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=62.0.99.177 DST=42.42.42.42 LEN=52 TOS=0x1C PREC=0x20 TTL=111 ID=60175 DF PROTO=TCP SPT=4662 DPT=43073 WINDOW=65377 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 
@4000000045414d163104f14c kern.warn: Oct 27 02:04:28 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=62.0.99.177 DST=42.42.42.42 LEN=52 TOS=0x1C PREC=0x20 TTL=111 ID=61188 DF PROTO=TCP SPT=4662 DPT=43073 WINDOW=65377 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 
@4000000045414d71201c8714 kern.warn: Oct 27 02:05:59 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=26392 PROTO=TCP SPT=49302 DPT=56250 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0 
@4000000045414d9d11bbb604 kern.warn: Oct 27 02:06:43 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=28748 PROTO=TCP SPT=49302 DPT=45275 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0 
@4000000045414e7a295dbe9c kern.warn: Oct 27 02:10:24 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.98.96.27 DST=42.42.42.42 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=243 ID=1186 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=53795 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0 
@4000000045414ea62954e4fc kern.warn: Oct 27 02:11:08 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.98.96.27 DST=42.42.42.42 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=243 ID=27381 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=50727 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0 
@4000000045414ed229500eb4 kern.warn: Oct 27 02:11:52 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.98.96.27 DST=42.42.42.42 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=243 ID=29915 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=52677 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0 
@4000000045414f792c9d9ba4 kern.warn: Oct 27 02:14:39 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=54870 DF PROTO=TCP SPT=49302 DPT=54721 WINDOW=65535 RES=0x00 ACK SYN URGP=0 
@4000000045414f7c1ae92edc kern.warn: Oct 27 02:14:42 kernel: FW: INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=55030 DF PROTO=TCP SPT=49302 DPT=54721 WINDOW=65535 RES=0x00 ACK SYN URGP=0 

Utána:

   2 INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= SRC=62.0.99.177 DST=42.42.42.42 TOS=0x1C PROTO=TCP SPT=4662 DPT=43073 ACK FIN 
   2 INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 PROTO=TCP SPT=49302 DPT=54721 ACK SYN 
   2 INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 PROTO=TCP ACK RST 
   1 INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= SRC=89.98.96.27 DST=42.42.42.42 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=52677 RST 
   1 INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= SRC=89.98.96.27 DST=42.42.42.42 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=50727 RST 
   1 INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= SRC=89.98.96.27 DST=42.42.42.42 PROTO=TCP DPT=53795 RST 
   1 INPUT catch-all: IN=ppp0 OUT= SRC=217.83.108.243 DST=42.42.42.42 PROTO=TCP DPT=53994 ACK SYN 

Példamail:

From log@gepnev Thu Oct 26 21:48:28 2006
Return-Path: <log@gepnev>
Delivered-To: rendszerg@zda
Received: (qmail 23083 invoked by uid 100); 26 Oct 2006 21:48:09 -0000
Date: 26 Oct 2006 21:48:09 -0000
Message-ID: <20061026214809.23082.qmail@gepnev>
From: log@gepnev
To: root@gepnev
Subject: gepnev multilogcheck dhcpd 2006/10/26 23:48 using /etc/multilogcheck/ignore.d/dhcpd /etc/multilogcheck/ignore.d.gepnev/dhcpd

2006-10-26 10:56:43.660529500 local7.info: Oct 26 10:56:43 dhcpd: DHCPOFFER on 172.18.10.3 to 00:0f:c9:00:50:31 via eth2
2006-10-26 10:56:43.669543500 local7.info: Oct 26 10:56:43 dhcpd: DHCPOFFER on 172.18.10.3 to 00:0f:c9:00:50:31 via eth2
2006-10-26 19:44:28.924672500 local7.info: Oct 26 19:44:28 dhcpd: DHCPOFFER on 172.18.10.3 to 00:0f:c9:00:50:31 via eth2
2006-10-26 19:44:28.932071500 local7.info: Oct 26 19:44:28 dhcpd: DHCPOFFER on 172.18.10.3 to 00:0f:c9:00:50:31 via eth2

Ignore patterns from the above:

local7\.info: .* dhcpd: DHCPOFFER on 172\.18\.10\.3 to 00:0f:c9:00:50:31 via eth2
Személyes eszközök