Miniworkshop

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

A következő parancsokat adtuk ki:

for i in 0 1 2 3 4; do dd if=/dev/zero of=/tmp/loop$i bs=1M count=50; losetup /dev/loop$i /tmp/loop$i; done
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 --spare-devices=1 /dev/loop[012]
cat /proc/mdstat
mdadm --fail /dev/md0 /dev/loop1
cat /proc/mdstat
mdadm --remove /dev/md0 /dev/loop1
cat /proc/mdstat
mdadm --add /dev/md0 /dev/loop1
cat /proc/mdstat
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/loop[012]
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=5 /dev/loop[01234]
cat /proc/mdstat
pvcreate /dev/md0
pvs
pvdisplay
vgcreate -v testvg /dev/md0
vgs
vgdisplay
lvcreate -L 50M -n lv1 testvg
lvs
lvdisplay
vgs
vgdisplay -v
mkfs.xfs /dev/testvg/lv1
mkdir /tmp/lv1
mount /dev/testvg/lv1 /tmp/lv1
modprobe dm-snapshot
lvcreate -s -L 4M -n lv1_snap /dev/testvg/lv1
lvs
lvdisplay -v
# Az eredeti volume-ot teleírtuk, közben nyilván betelt a snapshot; ezután a snapshotról való olvasás read errort eredményezett.
lvremove /dev/testvg/lv1_snap
lvextend -L +16M /dev/testvg/lv1
xfs_growfs /tmp/lv1
df -h

Aztán volt még runit meg runit-run is, később elvileg lesz róla összefoglaló.

Személyes eszközök