FreeRADIUS

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

Tartalomjegyzék

1 Általános bevezető

A FreeRADIUS egy free open source RADIUS-szerver. A RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) egy olyan kliens-szerver protokoll, amely a következő feladatok ellátásához nyújt segítséget:

 • authentication (hitelesítés),
 • authorization (engedélyezés),
 • and accounting (naplózás, számlázás).

Az authentication, authorization és accounting hármast csak AAA-nak szokás rövidíteni.

A FreeRADIUS hivatalos weboldala: http://www.freeradius.org/.

A cikk írásakor (2007. december 2.) az aktuális stabil verzió az 1.1.7 (2007.07.25-én jelent meg).

A FreeRADIUS egy moduláris, gyors, gazdag protokollkészletű RADIUS-szerver, amely lehetőséget biztosít külső, így saját modulok használatára is.

A FreeRADIUS a felhasználói adatokat a következő forrásokból tudja kiolvasni:

 • LDAP
 • Kerberos
 • SQL (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle)
 • /etc/passwd
 • PAM
 • sima szövegfájl
 • ProxyRadius
 • DC (Windows domain controller)
 • külső program (perl, python)

Támogatott hitelesítési protokollok:

 • PAP
 • CHAP
 • MSCHAP (v1, v2)
 • SIP Digest (Cisco VoIP)
 • EAP, PEAP

2 Mikor használják?

Felmerülhet a kérdés, hogy ha van pl. egy LDAP-szerverünk, akkor miért teszünk még egy szervert (RADIUSt) a hálózati erőforrás és az LDAP közé?

 • Biztonsági megfontolásból.
  • Pl. ha az adott alkalmazást feltörik, akkor nem tudnak közvetlenül hozzáférni az LDAP-hoz, ilyenkor a RADIUS-szerver egyfajta bástyahostként (Bastion host) viselkedik.
 • Vagy: ki akarjuk használni a RADIUS adta lehetőségeket:
  • központi felhasználó-
  • és jogosultságkezelés,
  • naplózás.

Leggyakoribb alkalmazási területe: azoknál a hálózati erőforrásoknál, ahol nincs lehetőség vagy mód a fent felsorolt azonosítási protokollok implementálására. Pl. hálózati eszközök (routerek, switchek, AP-k, stb.).

3 Hogy lehet beszerezni?

A letölthető a forrása a http://www.freeradius.org/ weboldalról, és utána a szokásos modon telepíthető (./configure, make, make install), de általában a disztribúciókhoz is létezik belőle csomag (pl. Debian, Fedora, SUSE stb).

Létezik belőle Windows-os verzió is, csak azt FreeRADIUS.net néven terjesztik, és a http://www.freeradius.net/ weboldalról tölthető le.


4 A RADIUS-protokoll

Kliens-szerver architekurájú protokoll, ahol:

 • a kliens egy NAS (Network Access Server),
 • a szerver pedig a RADIUS-szerver.

A RADIUS-protokoll UDP-t használ. A kliens és a szerver között egy-egy tranzakcióval kapcsolatban mindkét irányban csak egy-egy csomag megy át, így fölösleges lenne TCP-t használni. A TCP ugyan megbízhatóbb, de megnövelné a protokoll válaszidejét.

A protokoll két portot használ:

 • 1812: auth (authentication, authorization) folyamatok;
 • 1813: naplózás, számlázás (accounting).

Két RFC foglalkozik vele:

Protokollfutam:

Client.gif

A RADIUS csomagformátuma:

  0          1          2          3
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |   Code   | Identifier  |      Length       |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |                                |
  |             Authenticator             |
  |                                |
  |                                |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Attributes ...
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

RADIUS Codes (decimal) értékei:

    1    Access-Request
    2    Access-Accept
    3    Access-Reject
    4    Accounting-Request
    5    Accounting-Response
    11    Access-Challenge
    12    Status-Server (experimental)
    13    Status-Client (experimental)
   255    Reserved

Mivel az UDP-ben nincs nyugtázás, ezért a protokollba beépítették. Erre csak a naplózásnál (accounting) van szükség, ilyenkor a RADIUS-szerver nyugtázza, hogy megkapta a napló (accounting) csomagot.

Identifier: Az összetartozó csomagokat azonosítja.

Length: Az egész csomag méretét adja meg. A minimális méret 20, míg a maximális 4096 byte.

Authenticator: A NAS és a RADIUS rendelkezik egy közös kulccsal ("secret" vagy "key").

Auth esetén:

 1. A kliens generál egy véletlenszámot, amit elküld a kérésben (NAS Authenticator).
 2. A szerver a válaszcsomagban a következő algoritmust használja fel, hogy hitelesítse magát:
  • Response Authenticator = MD5(Code,ID,Length,NASAuthenticator,Attributes,Secret).

Acc esetén:

 1. A kliens (NAS) a következő algoritmus szerint generálja:
  • Request Authenticator=MD5(Code,Identifier,Length,16 zero octets,request attributes,shared secret)
 2. A RADIUS a válasza:
  • Authenticator=MD5(Code,Identifier,Length,Request Authenticator,Secret)

Attribútum felépítése:

  0          1          2
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  |   Type   |  Length   | Value ...
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Type:


Length:

Atrribútum teljes hosszát adja meg.

Value:

Nulla vagy több byte, az attribútum értékét tartalmazza.

Típusai:

 • text 1-253 byte (UTF8 kodolt string)
 • string 1-253 byte
 • address 32 bit
 • integer 32 bit
 • time 32 bit (unix time: 1970. január 1. UTC 00:00:00 óta eltelt másodpercek)

4.1 RADIUS hitelesítés lépései

 1. NAS - Access-Request
  • Code=Access-Request
  • NAS Authenticator=NAS által generált random szám
  • Attribútumok: User-Name, User-Password
   • Password titkosítva=MD5(NAS Authenticator,Secret) XOR Password
 2. RADIUS - Access-Accept vagy Access-Reject
  • Code= Access-Accept vagy Access-Reject
  • Authenticator=MD5(Code,ID,Length,NAS Authenticator,Attributes,Secret)
  • Attribútomok (pl.: jogok, protokoll, stb) (opcionális)

4.2 RADIUS naplózás lépései

 1. NAS - Accounting-Request
  • Code=Accounting-Request
  • Authenticator=MD5(Code,Identifier,Length,16 zero octets,request attributes,shared secret)
  • Attribútumok
 1. RADIUS - Accounting-Response
  • Code=Accounting-Response
  • Authenticator=MD5(Code,Identifier,Length,Request Authenticator,Secret)

5 Beállítás

Forrásból telepített FreeRADIUS könyvtár alkönyvtárai:

 bin/
 etc/
 include/
 lib/
 man/
 sbin/
 share/
 var/

A konfigurációs fájlok alapértelmezés szerint az etc/raddb könyvtárban vannak. A fájlok listája:

 acct_users
 attrs
 certs
 clients
 clients.conf
 db.ipindex
 db.ippool
 dictionary
 eap.conf
 error2
 example.pl
 experimental.conf
 hints
 huntgroups
 ldap.attrmap
 mssql.conf
 naslist
 naspasswd
 oraclesql.conf
 otp.conf
 otppasswd.sample
 postgresql.conf
 preproxy_users
 proxy.conf
 radiusd.conf
 realms
 services
 snmp.conf
 sql.conf
 sqlippool.conf
 users

A listából is látszik, hogy mennyire moduláris a konfiguráció. A fő konfigurációs fájl a radiusd.conf; ez töltődik be alapból, és tölti be a szükséges többi konfigurációs fájlt.

radiusd.conf felépítése:

  először általános beállítások
    pl.: IP cím, maximum kiszolgálható konkurens kliensek száma, stb.
  modulok megadása
    modulnév {
       modul beéllításai, paraméterei (opcionális)
       $INCLUDE "fájl" (opcionális)
    }
  AAA methodus (itt megadott modulokat sorban dolgozza fel, kivéve, ha Auth-Type van megadva a modulnál, 
         mert akkor csak azt használja, és nem megy a következőhöz)
     authorize {
      modulnév
      . 
      .
     }
     authenticate {
      modulnév
      . 
      .
     }
     preacct {
      modulnév
      . 
      .
     }
     accounting {
      modulnév
      . 
      .
     }
     post-auth {
      modulnév
      . 
      .
     }    
     pre-proxy {
      modulnév
      . 
      .
     }
     post-proxy {
      modulnév
      . 
      .
     }

Néhány radiusd.conf-részlet:

#általános rész:
 prefix = /usr/local/freeradius-1.1.7
 exec_prefix = ${prefix}
 sysconfdir = ${prefix}/etc
 localstatedir = ${prefix}/var
 sbindir = ${exec_prefix}/sbin
 logdir = ${localstatedir}/log/radius
 raddbdir = ${sysconfdir}/raddb
 radacctdir = ${logdir}/radacct
 confdir = ${raddbdir}
 run_dir = ${localstatedir}/run/radiusd
 log_file = ${logdir}/radius.log
 pidfile = ${run_dir}/radiusd.pid

#ilyen userként és groupként fog futni:
 user = nobody
 group = nobody

#melyik IP-n figyeljen:
 bind_address = 152.66.x.y

#proxy: ("igen",ha használni akarjuk a RADIUS proxy szolgáltatását, különben "nem")
#Ha proxy szolgáltatást választjuk, akkor a AAA methodusnál a RADIUS szerverünk, csak "átjátszóként" fog viselkedni,
#és egy másik RADIUS-hoz továbbítja a NAS-tól kapott csomagokat, és fordítva is.)
 proxy_requests = yes
 $INCLUDE ${confdir}/proxy.conf

#kliensek (NAS-ok):
 $INCLUDE ${confdir}/clients.conf

#Modulok megadása, beállítása:
#Unix /etc/passwd alapú hitelesítés:
 unix {
  passwd = /etc/passwd
 }

#AAA metódus előtt elvégzett műveletek pl.: IP cím-ellenőrzés
  preprocess {
     huntgroups = ${confdir}/huntgroups
     hints = ${confdir}/hints
  }

#LDAP:
 ldap {
   server = "ldap.your.domain"
   identity = "cn=admin,o=My Org,c=UA"
   basedn = "o=My Org,c=UA"
   filter = "(uid=%{Stripped-User-Name:-%{User-Name}})"
   base_filter = "(objectclass=radiusprofile)"
   start_tls = no
   tls_cacertfile    = /path/to/cacert.pem
   tls_cacertdir     = /path/to/ca/dir/
   tls_certfile     = /path/to/radius.crt
   tls_keyfile      = /path/to/radius.key
   tls_randfile     = /path/to/rnd
   tls_require_cert   = "demand"
   ldap_connections_number = 5
  }

#felhasználók megadása:
 files {
   usersfile = ${confdir}/users
   acctusersfile = ${confdir}/acct_users
   preproxy_usersfile = ${confdir}/preproxy_users
 }

#Naplózás:
 detail {
   detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d
   detailperm = 0600
 }
 sql_log {
        path = ${radacctdir}/sql-relay
        acct_table = "radacct"
        postauth_table = "radpostauth"
        Start = "INSERT INTO ${acct_table} (AcctSessionId, UserName, \
        NASIPAddress, FramedIPAddress, AcctStartTime, AcctStopTime, \
        AcctSessionTime, AcctTerminateCause) VALUES         \
        ('%{Acct-Session-Id}', '%{User-Name}', '%{NAS-IP-Address}', \
        '%{Framed-IP-Address}', '%S', '0', '0', '');"
        Stop = "INSERT INTO ${acct_table} (AcctSessionId, UserName, \
        NASIPAddress, FramedIPAddress, AcctStartTime, AcctStopTime, \
        AcctSessionTime, AcctTerminateCause) VALUES         \
        ('%{Acct-Session-Id}', '%{User-Name}', '%{NAS-IP-Address}', \
        '%{Framed-IP-Address}', '0', '%S', '%{Acct-Session-Time}', \
        '%{Acct-Terminate-Cause}');"
        Alive = "INSERT INTO ${acct_table} (AcctSessionId, UserName, \
        NASIPAddress, FramedIPAddress, AcctStartTime, AcctStopTime, \
        AcctSessionTime, AcctTerminateCause) VALUES         \
        ('%{Acct-Session-Id}', '%{User-Name}', '%{NAS-IP-Address}', \
        '%{Framed-IP-Address}', '0', '0', '%{Acct-Session-Time}','');"
        Post-Auth = "INSERT INTO ${postauth_table}          \
        (user, pass, reply, date) VALUES              \
        ('%{User-Name}', '%{User-Password:-Chap-Password}',     \
        '%{reply:Packet-Type}', '%S');"
    }
#AAA methodus
 authorize {
   preprocess
   files
   ldap
   eap
   sql
  }
 authenticate {
    Auth-Type CHAP {
        chap
    }
    pam
    unix
  }
 preacct {
    preprocess
    acct_unique
  }
 accounting {
    detail
    sql
    sql_log
  }
 post-auth {
    main_pool
    sqlippool
    Post-Auth-Type REJECT {
        insert-module-name-here
    }
  }
 pre-proxy {
    files
    pre_proxy_log
  }
 post-proxy {
    post_proxy_log
  }

Az Auth-Type beállításnál csak az ott megadott modult használja, és nem próbálja meg a többi felsorolt modult használni.

A authorize-nál megadott modulok segítségével a RADIUS eldönti, hogy engedélyezi-e a felhasználó hitelesítését. A preprocess (előfeladatok) a hints, huntgroup és a realm modulok alapján végez ellenőrzést.

A preacct a naplózás előtt elvégzendő műveletek -egyedi kulcsot generál a felhasználónak, amit a sql naplózásnál használnak acct_unique = "User-Name, Acct-Session-Id, NAS-IP-Address, Client-IP-Address, NAS-Port" -preprocess: a naplózás előtt elvégezendő műveleteket adhatunk meg pl.: IP cím ellenörzés

A post-auth az eredményesen hitelesített felhasználók utólagos műveleteit tartalmazza pl.: IPcím-osztás. Vagy a nem eredményesen hitelesített felhasználókat a "Post-Auth-Type REJECT"-nél megadott modullal még megpróbálja hitelsíteni a RADIUS.

A pre-proxynál és post-proxynál a RADIUS-Proxy előtt és után elvégzett modulokat lehet megadni.


clients

A NAS beállításait lehet megadni: IP, secret, nastype.

Támogatott NAS-típusok:

 • cisco
 • computone
 • livingston
 • max40xx
 • multitech
 • netserver
 • pathras
 • patton
 • portslave
 • tc
 • usrhiper
 • other
általános forma:
client IP {
    secret = key
    shortname = megnevezés
    nastype = NAS type
}

realms

A felhasználónév@realm formátumban megadott felhasználóneveknél használatos. Felhasználói csoportokat hozz hatunk létre, és különböző jogosultságokat, beállításokat adhatunk a csoportoknak.

huntgroups

A NAS-kat csoportokba szervezhetjük, és a kapcsolatot kezdeményezhető IP címeket, vagy felhazsnálóneveket adhatjuk meg. Itt tudjuk szabályozni, hogy milyen felhasználónévvel és IP címmel, milyen NAS-okhoz lehet kapcsolodni. Általános forma:

csoportnév NAS-IP-Address == IP1, Calling-Station-Id == IP2
      User-Name = felhasznaélónév1, User-Name = felhasználónév1, ...

users

A felhasználók hitelesítési beállításait adhatjuk meg, ezenkívül a felhasználónévhez tartozó jelszót is megadhatjuk.

A kezdhetjük a felhasználónévvel, vagy DEFAULT kulcsszó megadással. A DEFAULT joker bejegyzésként viselkedik, és minden felhasználónévre illesszkedik.

Általános forma:

Felhasználónév (DEFAULT mindenre illeszkedik) utána az Attributtumokat kell megadni veszővel elválasztva.

Az attributumok megadásánál a következő operátorok használhatók: =,==.:=.+=,<,>,<=,>=,!=,=~,=*,!~,!*

A FreeRADIUS-ban használt attributumok: attributes


Leggyakrabban használt attributumok
attributtum név leírás érték példa
Auth-Type authentikáció típusa Accept, Reject, Local, EAP Auth-Type == Local
User-Password jelszó megadása sztring User-Password == "jelszo"
Service-Type szolgáltatás típusa Login, Outbound-User, Framed-User Service-Type == Login
Huntgroup-Name csoport megadás sztrinh Huntgroup-Name == "csoport név"
Simultaneous-Use max kunkurens kapcsolatok szama integer Simultaneous-Use :=5

Példa:

JohnDoe   Auth-Type := Local, User-Password == "hello"

Egyéb modulok

A modulok beállításait, ha a radiusd.conf-ban nem lehet, vagy nem akarjuk megtenni, akkor általábban a modullal azonos nevű fájlban tudjuk megtenni. Ilyenkor a fájlt includolni kell a radiusd.conf-ban.

Példa:

 $INCLUDE ${confdir}/fájlnév


SQL:

A radiusd.conf-ban meg kell adni, hogy milyen sql-t szeretnénk használni. Támogatott: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle.

Például, ha postgresql-t szeretnénk használni, akkor a postgresql.conf-ba az alábbi sort kell megadni:

$INCLUDE ${confdir}/postgresql.conf

A fájlban kell megadni a postgreSQL szerver beállításait pl.: hostnév, felhasználó, jelszó, adatbázis, stb..

Az adatbázis séma elérési útja a fájl elején található pl.: doc/examples/postgresql.sql

A postgresql.conf az alábbi módon épül fel:

 sql {
    
    driver = "rlm_sql_postgresql"
    server = "localhost"
    login = "postgres"
    password = "diddgozs!!"
    radius_db = "radius"
   

Majd az AAA metódusnál megismert események SQL műveletei vannak:

Egy kapcsolat felépítésének a naplózása:

 accounting_start_query = "INSERT into ${acct_table1} \
  AcctSessionId, AcctUniqueId, UserName, Realm, NASIPAddress, NASPortId, NASPortType, AcctStartTime, AcctAuthentic, \
  ConnectInfo_start, CalledStationId, CallingStationId, ServiceType, FramedProtocol, FramedIPAddress, AcctStartDelay, AscendSessionSvrKey) \
  values('%{Acct-Session-Id}', '%{Acct-Unique-Session-Id}', '%{SQL-User-Name}', '%{Realm}', '%{NAS-IP-Address}', \
  '%{NAS-Port}', '%{NAS-Port-Type}', ('%S'::timestamp - '%{Acct-Delay-Time:-0}'::interval), '%{Acct-Authentic}', '%{Connect-Info}', \
  '%{Called-Station-Id}', '%{Calling-Station-Id}', '%{Service-Type}', '%{Framed-Protocol}', \
   NULLIF('%{Framed-IP-Address}', '')::inet, 0, '%{X-Ascend-Session-Svr-Key}')"

Eyg sor a PostgreSQL-ból:

 radacctid | acctsessionid  | acctuniqueid | username | realm | nasipaddress | nasportid | nasporttype |   acctstarttime   |   acctstoptime   | acctsessiontime | acctauthentic | connectinfo_start | connectinfo_stop | acctinputoctets | acctoutputoctets | calledstationid | callingstationid | acctterminatecause |  servicetype  | framedprotocol | framedipaddress | acctstartdelay | acctstopdelay
-----------+------------------+--------------+----------+-------+----------------+-----------+-------------+------------------------+------------------------+-----------------+---------------+-------------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+------------------+--------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------
     1 | 0400000000000055 |       | farki  |    | 152.66.209.185 |     0 | Virtual   | 2006-07-29 14:55:59+02 | 2006-07-29 14:56:01+02 |        1 | RADIUS    |          |         |        0 |        0 |         | 152.66.213.10  | User-Request    | NAS-Prompt-User |        |         |       0 |       0
(1 sor)

6 Beállítási példa

A példában a következőket valósítjuk meg:

 • Adott
  • néhány Cisco hálózati eszköz (switch, router, VPN-koncentrátor)
  • néhány gép, amikről ezeket szeretnék SSH-n keresztül konfigurálni.
 • A felhasználónév-jelszó párt fájlban tároljuk.
 • A kapcsolatokat naplózni szeretnénk fájlba és sql-be is.
 • A VPN-koncetrátornál szeretnénk, ha
  • a VPN-felhasználók azonosítása LDAP-ból történe, és
  • ők ne tudjanak SSH-n keresztül belépni a hálózati eszközökre.
  • A naplózás itt is követelmény.

Cisco IOS konfig:

 aaa authentication login default group radius local
 aaa authorization exec default group radius local
 aaa accounting exec default start-stop group radius
 radius-server 152.66.x.y auth-port 1812 acct-port 1813 key neduddmi!
 radius-server timeout 10
 radius-server retry 3

radiusd.conf:

 #ldap szerver beállítása
 ldap {
   server = "ldaps://ldap.sch.bme.hu"
   basedn = "dc=sch,dc=bme,dc=hu"
   port =636
   tls_mode = yes
   tls_cacertfile    = ca-cert path
   tls_certfile     = host-cert path
   tls_keyfile      = host-key path
   authtype = ldap
   ldap_connections_number = 20
   set_auth_type = yes
   timeout = 20
   }
 #felhasználónév-jelszó pár
 files {
    usersfile = ${confdir}/users
   }
 #log (fájl)
 detail {
    detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d
    detailperm = 0600
   }
 detail auth_log {
    detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/auth-detail-%Y%m%d
    detailperm = 0600
   }
 acct_unique {
    key = "User-Name, Acct-Session-Id, NAS-IP-Address, Client-IP-Address, NAS-Port"
   }
 $INCLUDE ${confdir}/clients.conf
 $INCLUDE ${confdir}/postgresql.conf
 preprocess {
   huntgroups = ${confdir}/huntgroups
   hints = ${confdir}/hints
 }
 authorize {
    preprocess
    auth_log
    files
    ldap
  }
 authenticate {
    Auth-Type LDAP {
        ldap
    }
  }
 preacct {
    preprocess
    acct_unique
  }
 accounting {
    detail
    sql
  }

clients.conf:

 1. NAS beállításai
 client 152.66.208.141 {
    secret = neduddmi!
    shortname = router-1
    nastype = cisco
 }
 client 152.66.208.146 {
    secret = neduddmi!
    shortname = router-1
    nastype = cisco
 }

A többi hálózati eszközt hasonló módon felsoroljuk.

huntgroups:

 (group név, IP):
  ssh      Calling-Station-Id == 152.66.208.218
# a többi IP cím felsorolása, ahhonan engedni akarjuk az ssh kapcsolatot

postgresql.conf:

A beállításoknál említett séma létrehozása, majd a fájl elején meg kell adni az SQL eléréséhez szükséges adatokat. Mást nem kell változtatni.

users:

SSH normál felhasználó fájlból:

  felhasználónév1 Auth-Type := Local, User-Password == "xxxxx", Simultaneous-Use := 10, Huntgroup-Name == "aclip"
           Service-Type = Login,
           cisco-avpair="shell:priv-lvl=0"

SSH admin felhasználó fájlból:

  felhasználónév2 Auth-Type := Local, User-Password == "xxxxx", Simultaneous-Use := 10, Huntgroup-Name == "aclip"
           Service-Type = Login,
           cisco-avpair="shell:priv-lvl=15"

VPN felhasználó fájlból:

  felhasználónév3 Auth-Type := Local, User-Password == "xxxxx", Simultaneous-Use := 2
           Service-Type = Outbound-User

VPN felhasználó LDAP-ból:

  DEFAULT    Simultaneous-Use := 100, Auth-Type := LDAP
         Service-Type = Outbound-User

Logok:

fájl:

 • auth-detail-20071130:
 Packet-Type = Access-Request 
 Fri Nov 30 02:09:00 2007
    User-Name = "guest"
    Reply-Message = "Password: "
    NAS-Port = 194
    NAS-Port-Id = "tty194"
    NAS-Port-Type = Virtual
    Calling-Station-Id = "152.66.208.218"
    NAS-IP-Address = 152.66.208.141
    Client-IP-Address = 152.66.208.141
    Huntgroup-Name = "ssh"
 • detail-20071130:
 Fri Nov 30 02:09:00 2007
    Acct-Session-Id = "0002F391"
    User-Name = "guest"
    Acct-Authentic = RADIUS
    Acct-Status-Type = Start
    NAS-Port = 194
    NAS-Port-Id = "tty194"
    NAS-Port-Type = Virtual
    Calling-Station-Id = "152.66.208.218"
    Service-Type = NAS-Prompt-User
    NAS-IP-Address = 152.66.208.141
    Acct-Delay-Time = 0
    Client-IP-Address = 152.66.208.141
    Timestamp = 1196384940

 Fri Nov 30 02:17:05 2007
    Acct-Session-Id = "0002F391"
    User-Name = "guest"
    Acct-Authentic = RADIUS
    Acct-Terminate-Cause = User-Request
    Acct-Session-Time = 485
    Acct-Status-Type = Stop
    NAS-Port = 194
    NAS-Port-Id = "tty194"
    NAS-Port-Type = Virtual
    Calling-Station-Id = "152.66.208.218"
    Service-Type = NAS-Prompt-User
    NAS-IP-Address = 152.66.208.141
    Acct-Delay-Time = 0
    Client-IP-Address = 152.66.208.141
    Timestamp = 1196385425

--Farkas (farkas_pont_jozsef_kukac_sch_pont_bme_pont_hu)

Személyes eszközök