FreeBSD jails

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

Írta: Janky Ferenc Nándor , 2010. november 28.

A tárgy házi feladatának keretebén megismerkedtem a FreeBSD -vel, és annak jails mechanizmusával. A feladat során tanulmányoztam a FreeBSD hivatalos kézikönyvét, amelyből hiányzott a hálózati konfiguráció leírása, így az alábbi fejezetek egy közel teljes áttekintést nyújtanak a jail-ek adminisztrálása során végrehajtandó feladatokról.

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés

A FreeBSD jails egy operációsrendszer-szintű virtualizációt megvalósító eszköz, amely a FreeBSD 4-es verziója óta elérhető.

Az OS-szintű virtualizáció a mi választásunk, ha megfelel, hogy a guest gépek és a host közös kernelen osztozzon, így nem kell virtuális hardvert biztosítanunk, elég ha az alkalmazások szintjén tudunk virtuális környezetet biztosítani. ( Ha egy jail miatt kernel crash történik, akkor az az egész rendszerre kihat.)

A jails eredete, hogy a chroot alkalmazást akarták kiváltani, mert az nem volt kellően rugalmas, csak a fájlrendszer szintjén biztosította a szegmentálást, de ki lehetett jutni a chroot-olt alkalmazásokból. Továbbá a chroot-olt processzek számára továbbra is láthatóak maradtak a rendszer komponensei (IPC, felhasználók, kernel adatszerkezetek, device-ok).

A jail-ben futó processzek nem tudnak interakcióba lépni a jail-en kívüli processzekkel ( Ez nem teljesen igaz, mert a shared memory elkülönítése még nem megvalósított), továbbá tilos a globális rendszerállapot megváltoztatása a jail-en belülről, még az ottani rootnak is.

Egy jail-t négy elem határoz meg:

 • egy könyvtárfa ( lásd chroot)
 • hostnév
 • IP cím (a jail élettartama során nem lehet megváltoztatni)
 • parancs, amit a jailben futtatni szeretnénk

Két típusát különböztetik meg:

 • complete jail (egy teljes disztribúció, akár linux alapú is lehet )
 • service jail ( egy alkalmazás, vagy szolgáltatás futtatása)

2 Alkalmazási terület

Fő alkalmazása : service jail-ek, különböző alkalmazás szerver szoftver konfigurációk használata, anélkül, hogy a hostoló rendszerünket ki kéne tenni a telepítés viszontagságainak. Egy rosszul sikerült telepítés után a problémás jail könyvtárszerkezete könnyen eltávolítható, míg a hostoló rendszerünk konfigurációja érintetlen marad.

Mivel az Oracle adatbázis hivatalosan nem támogatott a FreeBSD-n, a gyakorlatban még arra is használják, hogy engedélyezik a Linux binary compatibility-t a FreeBSD kernelben, és egy jail-be telepítenek egy linux disztribúció userland-jét, ahová aztán telepítik az Oracle adatbázist.

3 Jail létrehozása

A létrehozás folyamata:

 • setenv D /a/jail/konyvtara
 • mkdir -p $D
 • cd /usr/src
 • make buildworld (a felhasználói állományok fordítása,csak ha még nem volt,

vagy csak update esetén kell futtatni)

 • make installworld DESTDIR=$D (A célkönyvtár feltöltése a binárisokkal,man

page-ekkel stb)

 • make distribution DESTDIR=$D ( a /usr/src/etc másolása a $D/etc -be)

Ha szükséges, akkor a devfs-t is felcsatolhatjuk a $D/dev alá

 • mount -t devfs devfs $D/dev (ha szeretnénk, hogy reboot után is

mountolódjon, akkor fstab-ba is be kell írni)

A devfs-hez való hozzáférést a devfs.conf és a devfs.rules fájlokkal manipulálhatjuk, ahol az egyes eszközökhöz linkeket hozhatunk létre, amikhez aztán különböző hozzáférési jogosultágokat adhatunk meg a szabályokkal.

A jogosultságok finomhangolása a sysctl-en keresztül valósítható meg különböző változókkal, amelyek például meghatározzák a maximális gyermekfolyamatok számát a jail-en belül, a SystemV IPC mechanizmus használatát, a mountolás jogát, a hostnév megváltoztathatóságát és így tovább ( man 8 jail ).

A fájlrendszeren lehetőség van beállítani kvótarendszert, melyet mountoláskor kell jeleznük az opciók között ( userquota,groupquota ), majd ezután az egyes könyvtárakra van lehetőségünk méret- és inodeszámbeli megkötéseket adnunk, melyek így az egyes jail-ek könyvtárára beállítva biztosítják a méret- és mennyiségkorlátozást.

A fentiek majdnem teljesen lefedik az erőforrások kiosztásának lehetőségeit a jail-ek használata esetén. Sajnos a cpu, a ram és a hálózati sávszélesség kiosztásáról nem rendelkezhetünk.

4 Hálózati konfiguráció

A hálózati alkalmazások konfigurációjánál ügyelni kell arra, hogy a jail-ben és a hoston is használt hálózati alkalmazást úgy állítsuk be, hogy alapból ne a 0.0.0.0 (any) címen fogadja a kapcsolatokat, mert akkor a hostoló gép fogja kiszolgálni a kérést a jail helyett.

A hálózati konfigurációnál választhatunk, hogy vagy hozzáadjuk a jail-nek beállított IP címet aliasként egy fizikai interfészhez, így a jailünk IP címéről szóló ARP kérésre válaszol a MAC címével, és ezután amíg érvényes a bejegyzés, a jail-ünknek szánt csomagot a hoszt gép fogadja, és a routing tábla alapján továbbítja a loopback interfészre, ahol az egyes jail-ek fogadni tudják a nekik szóló csomagot, gyakorlatilag ez analóg, a platformvirtualizációnál megismert bridge-elt megoldással.

freebsd-vmware# ifconfig em0 alias 192.168.2.199 netmask 255.255.255.0
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
ether 00:0c:29:a0:22:c9
inet 192.168.2.107 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.255
inet 10.0.0.2 netmask 0xff000000 broadcast 10.255.255.255
inet 192.168.2.199 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.255
media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full­duplex>)
status: active 

A másik esetben a local loopback interfészre konfigurálunk aliast, és a jail-ünknek a privát címtartományból választunk címet, majd a natd beállításával tudunk hozzáférni a hálózatról. ( port forwarding ) Ez utóbbi tipikusan a webkiszolgálók alkalmazása esetén áll fent, amikor a host gépen az apache-on konfiguráljuk a Virtual Hostokat, és a kiszolgálóhoz történő továbbítás a domain név alapján történik.

freebsd-vmware# ifconfig lo0 alias 127.0.0.100 netmask 255.0.0.0
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3 
inet6 ::1 prefixlen 128 
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
inet 127.0.0.100 netmask 0xff000000 

Ha a host gépen létrehozunk különböző loopback interfészeket, classless címzéssel, akkor megoldható, hogy az egyes jail-ek ne lássák egymást, vagy csak az egy hálózatban lévők tudjanak kommunikáni egymással ( pl. adatbázis jail + webkiszolgáló jail közös loopback hálózaton)

5 Jailutils

A jail-ek userspace-béli kezeléséhez a jailutils szoftvercsomag áll a rendelkezésünkre. Főbb elemei:

 • jstart – jail : jail elindítása, szükséges paraméterek fent
 • jkill : a jail leállítása
 • jails – jls : a futó jail-ek listája
 • jexec : egy futó jail-ben való utasítás végrehajtásához
 • /etc/rc.d/jail : általános script [fast|force|one](start|stop|restart|rcvar) lehetőségekkel

A jail parancs a /bin/sh /etc/rc parancs argumentummal indítva ugyanazt eredményezni, mint a jstart. A complete jail tehát nem más, mint a FreeBSD szolgáltatásainak (újra)indítása a jail-ben a /etc/rc initscript-tel, ahol a gyermekfolyamatok mind öröklik a jail általi korlátokat.

6 Jail indítása

A jail indítása történhet a /etc/rc.d/jail start <jailnév> scripttel, vagy a jail <jail root> <jail hostnév> [<jail ip cím>] <futtatandó parancs> (az előbbi esetben a jail konfigurációját az /etc/rc.conf -ban el kell helyeznünk, a kézikönyvnek megfelelő szintaktikával)

A parancs, ha a teljes konfigot indítani akarjuk, akkor a /bin/sh /etc/rc lesz.

freebsd-vmware# jail /usr/jails/test3/ test3 127.0.0.100 /bin/sh /etc/rc
Loading configuration files.
Creating and/or trimming log files:.
Starting syslogd.
ELF ldconfig path: /lib /usr/lib /usr/lib/compat
a.out ldconfig path: /usr/lib/aout /usr/lib/compat/aout
Clearing /tmp (X related).
Starting local daemons:.
Updating motd.
Starting cron.
Local package initialization:.

A futó jail-eket a jls segítségével kérdezhetjük le.

freebsd-vmware# jls
  JID IP Address   Hostname           Path
  14 127.0.0.100   test3             /usr/jails/test3
  12 127.0.0.2    test             /usr/jails/test
  11 192.168.2.199  webserver           /usr/jails/webserver

A jails parancs szintén a futó jail-eket listázza, csak tömörebb formában:

freebsd-vmware# jails 
test3
test
webserver

A hostról a jexec segítségével tudunk programokat futtatni a jail-ben, amihez szükségünk van a jail id-re. Hogy parancssort kapjunk , egyszerűen csak meg kell hívni a shellt a jexec segítségével:

freebsd-vmware# jexec 14 csh
test3# 

7 Telepítés a jailben

A installworld, és a distribution után csak egy alap userland-et kapunk, ahol csak a szükséges alkalmazások vannak telepítve. Ha szeretnénk, akkor a sysinstall vagy a pkg_add -r segítségével a hálózatról tudunk csomagokat telepíteni, ha a hálóztati kapcsolatunk a jail-ben lehetővé teszi az internet elérést.

Ha nem, akkor a FreeBSD telepítő lemezét mount-olhatjuk kívülről a jail-be, és a jail-béli root, a sysinstall segítségével telepítheti a kívánt alkalmazásokat.

freebsd-vmware#mount -t cd9660 /dev/acd0 /usr/jails/test/dist
freebsd-vmware# jexec 12 csh
test#sysinstall

Itt a configure/packages menüpont alatt az install from existing filesystem -nél adjuk meg az előbb mount-olt /dist könyvtárat, és máris válogathatunk a telepíthető csomagok közül.

8 Hibák

A FreeBSD jails komoly hibái:

 • nem lehet cpu és ram limitet állítani az egyes jail-ekhez
 • ha updateljük a host rendszert, akkor az összes jail-ünket updatelnünk kell, ami elég időigényes feladat

Az utóbbira megoldás: készítünk egy master template-et, és az egyes jail-ek könyvtárszerkezetébe linkeljük a megfelelő binárisokat tartalmazó könyvtárakat, így az egyes jail-eknek csak a konfigurációjuk és az utólag telepített programjaik lesznek egyediek.

Így update esetén csak egyszer kell a make userland procedúrán végigmennünk.

9 EZjail

A fent említett technikához készült egy keretrendszer, melynek neve ezjail. Telepítés után az ezjail-admin update -p paranccsal létrehozhatujuk az ezjail.conf fájlban található base_dir -be (alapértelmezetten a /usr/jails) a szükésges könyvtárszerkezetet, amely a basejail és a flavours könyvtárakból áll. A flavour-ök előre megírt “ízesítések” a létrehozandó jail-ekhez, amelyben megadhatunk felhasználókat, csoprtokat, fájlokat, telepítendő csomagokat, és post-installációs utasításokat. A példányosításnál megadott flavour-ök beállításai fognak alkalmazódni a létrehozott jailre. (pl. httpd flavour, mysql flavour) Ha azt szeretnénk, hogy a létrehozott jail-ek bootolásnál induljanak, akkor a /etc/rc.conf -ba az ezjail_enabled=”YES” sort fel kell vennünk, de ekkor ügyelnünk kell arra, hogy az interfészbeállításokat, is elvégezzük az rc.conf -ban a hibamentes indulás érdekében.

ezjail-admin create -f flavour jailname jailip

Ez lérterhozza a jail számára könyvtárakat, linkeli a szükséges basejail bejegyzéseket, és végrehajta az egyes flavour-ökben megadott konfigurációkat.

10 Összefoglalás

A freebsd jails könnyen elsajátítható operációs rendszer szintű virtualizációt biztosít. A natív eszközökkel körülményesen adminisztrálható rendszer, az ezjail használatával, helytakarékossá, és effektívebbé válik a basejail használata által. Nagy hátránya, hogy nem lehet cpu és ram korlátokat állítani, ami komoly hiányosság más OS virtualizációs rendszerekkel szemben, ahol ez biztosított (Pl. OpenVZ Linux alatt).

További olvasásra:

Személyes eszközök