A HTTP működése

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

A HTTP-t remélhetőleg senkinek sem kell bemutatni.

Egy tipikus tranzakció így néz ki:

Kliens:

GET / HTTP/1.0
If-Modified-Since: Thu, 14 Sep 2006 10:30:58 GMT
Host: chardonnay.math.bme.hu
User-Agent: NutScrape/1.0
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Connection: keep-alive

Erre a szerver:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 14 Sep 2006 22:46:45 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Thu, 14 Sep 2006 22:46:00 GMT
Content-Length: 6730
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

(A http://www.and.org/texts/server-http oldalon olvashatunk arról, mennyire atipikusak is lehetnek a tranzakciók. Érdemes elolvasni.)

Azt érdemes megfigyelni, hogy egy IP:port kombináción több virtuális webszerverünk is lehet a Host: headernek köszönhetően.

HTTPS esetén ugyanez nem működik, mert az SSL handshake megelőzi a HTTP-kérést, így a szerver nem tudja, melyik tanúsítványt mutassa; ha viszont nem ahhoz a szervernévhez tartozót mutatja, amelyikről a kliens le akar tölteni valamit, az egyrészt sechole, másrészt sopánkodik is miatta a böngésző.

HTTPS esetén vagy minden hosztot külön IP:portra kell rakni, vagy minden virtuális hosztnak ugyanabba a domainbe kell tartoznia, és *.domain.com-ra érvényes tanúsítvány kell. (Minden kliens elfogadja? Állítólag az IE és az OE nem.)

Egy az SNI-ről szóló cikkben azt boncolgatják, hogy ez a "Server Name Indication" nevű megoldás, amit egyébként az RFC3546 ír le, a jövőben megkönnyíti majd a https-es virtualhosztingot; egyelőre (2007-ben) azonban pl. Windows XP-re nem érhető el olyan IE-változat, ami támogatná, úgyhogy széles körben nem lehet használni. A Firefox2 állítólag tudja.

Szintén megoldás lehet, ha olyan tanúsítványt készítünk, amelyben a Subject Alternative Name mezőben felsoroljuk az összes olyan hosztnevet, amire érvényesnek kell lennie; viszont ehhez a tanúsítvány igénylésekor már tudnunk kell, melyek ezek a hosztok, és találnunk kell olyan CA-t, amelyik hajlandó aláírni ezt az öszvértanúsítványt (ez valószínűleg nem annyira nehéz, ha mindegyik hosztnév ugyanabba a domainbe esik).

1 Hibakódok

Több más internetes protokollhoz hasonlóan a HTTP-nél is háromjegyű hibakódokkal találkozunk, amelyek első jegyéből lehet következtetni a probléma lényegére. Inkább csak felsorolásszinten:

 • 1-essel kezdődő: elvileg van ilyen, pl. egy kapcsolat protokoll-upgrade-je esetén lehetne használni. Látott már ilyet élő ember?
 • 2-essel kezdődő: nincs gond, a művelet sikerült.
  • 200 OK
  • 201 Created
  • 202 Accepted
  • 203 Non-Authoritative Information
  • 204 No Content
  • 205 Reset Content
  • 206 Partial Content
 • 3-assal kezdődő: átirányítás
  • 300 Multiple Choices
  • 301 Moved Permanently
  • 302 Found
  • 303 See Other
   • POST eredménye lehet
  • 304 Not Modified
  • 305 Use Proxy
  • 306 volt, de megszűnt
  • 307 Temporary Redirect
 • 4-essel kezdődő: kliensoldali hiba
  • 400 Bad Request
  • 401 Unauthorized
  • 402 Payment Required
   • "Reserved for future use"
  • 403 Forbidden
  • 404 Not Found
  • 405 Method Not Allowed
  • 406 Not Acceptable
  • 407 Proxy Authentication Required
  • 408 Request Timeout
  • 409 Conflict
  • 410 Gone
  • 411 Length Required
  • 412 Precondition Failed
  • 413 Request Entity Too Large
  • 414 Request-URI Too Long
  • 415 Unsupported Media Type
  • 416 Requested Range Not Satisfiable
  • 417 Expectation Failed
 • 5-össel kezdődő: szerveroldali hiba
  • 500 Internal Server Error
  • 501 Not Implemented
  • 502 Bad Gateway
  • 503 Service Unavailable
  • 504 Gateway Timeout
  • 505 HTTP Version Not Supported

2 Potenciális zh-kérdések

 • Milyen problémával kell számolnunk, ha http virtualhostingot használunk, és SSL-re is szükségünk van? Milyen megoldásai vannak a problémának?
 • Írja le egy tipikus HTTP-tranzakció során kicserélt alkalmazási rétegbeli üzeneteket! (Az üzenetek felépítése fontosabb, mint a konkrét tartalmuk.) Hogyan csoportosíthatók a szerver által küldött numerikus kódok?
Személyes eszközök