Logikai kötetkezelés

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Petya (vitalap | szerkesztései) 2006. szeptember 27., 20:15-kor történt szerkesztése után volt.

A logikai kötetkezelés egy új logikai absztrakciós réteget biztosít a gépben található háttértárolók és a fájlrendszerek között. Ez egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a fizikai tárolóeszközöket logikai egységekbe szervezzük, és rugalmasan átméretezhető logikai köteteket hozzunk létre. Ha később új diszk kerül a gépbe, azt is hozzáadhatjuk egy kötetcsoporthoz, és teljesen transzparens módon átlóghatnak rá a filerendszereink, anélkül, hogy külön foglalkoznunk kellene azzal, hogy melyik fizikai diszkre is kerüljenek.

Tartalomjegyzék

1 Linux LVM

(Itt most csak a 2.6-os kernelben levő LVM2-vel foglalkozunk. A 2.4-es szériában található LVM1 nagyjából ugyanezt tudta, csak volt néhány korlátozása.)

A Linux LVM (Logical Volume Management) a következő fogalmakkal dolgozik:

1.1 Physical extent

Allokációs egység. Ekkora egységenként oszthatjuk szét a volume groupban levő helyet a logical volume-ok között (l. később).

Ha akarjuk, hívhatjuk magyarul fizikai mértéknek, de ez elég sután hangzik.

1.2 Physical volume

A physical volume olyan fizikai háttértároló, amin létrehoztuk az LVM metaadat-struktúráját a pvcreate paranccsal. Pl:

# pvcreate /dev/hda
 Physical volume "/dev/hda" successfully created
# pvcreate /dev/loop0
 Physical volume "/dev/loop0" successfully created
# pvcreate /dev/sda3
 Physical volume "/dev/sda3" successfully created

Fontosab opciók:

 • --uuid: minden physical volume-nak van egy egyedi azonosítója. Ha egy diszket kicserélünk, és az új diszket be akarjuk tenni a régi helyére az LVM-be, akkor a --uuid kapcsolóval be kell állítanunk rajta a régi diszk azonosítóját.

Dokumentáció:

Ha akarjuk, a physical volume-ot hívhatjuk magyarul fizikai kötetnek.

1.2.1 Physical volume-ok kezelése

A pvdisplay paranccsal nézhetjük meg, milyen physical volume-jaink vannak:

# pvdisplay
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/md2
 VG Name        raid5
 PV Size        697.91 GB / not usable 0  
 Allocatable      yes 
 PE Size (KByte)    32768
 Total PE       22333
 Free PE        4094
 Allocated PE     18239
 PV UUID        elN9K7-dvxq-b0fd-daqR-693p-fHqD-SwbDpD

 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/loop0
 VG Name        
 PV Size        31.81 MB
 Allocatable      NO
 PE Size (KByte)    0
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1

Láthatjuk, hogy az első megtalált physical volume a /dev/md2-n, egy RAID tömbön van, és a raid5 nevű volume group része (l. később). A második volume a /dev/loop0 loopback device-on (tehát valójában egy ehhez a device-hoz tartozó image file-ban) van, és még nem rendeltük hozzá volume grouphoz, ezért nem is használható a benne levő hely (Allocatable: no). A közölt adatok:

 • PV Name - annak a unix device-nak a neve, amin a physical volume található.
 • VG Name - annak a volume groupnak a neve, amelyhez a physical volume tartozik.
 • PV Size - a PV mérete (mit jelent és milyen esetben jelenik meg a "not usable X"?)
 • Allocatable - Felhasználható-e a PV-n levő hely (van valakinek kedve precízebb megfogalmazást keresni erre?)
 • PE Size - a physical extentek mérete abban a volume groupban, amelyhez a PV tartozik.
 • Total, Free, Allocated PE - összes physical extent száma, ebből hány szabad, hány foglalt.
 • PV UUID - egyedi azonosító.

Majdnem ugyanezt tudja a pvs parancs is:

# pvs
 PV     VG  Fmt Attr PSize  PFree 
 /dev/loop0    lvm2 --  31.81M 31.81M
 /dev/md2  raid5 lvm2 a-  697.91G 127.94G

A pvs esetén testreszabhatóbb a kimenet formája. Részletesebben l. a dokumentációban.

A pvscan outputja is nagyon hasonló:

 PV /dev/md2   VG raid5  lvm2 [697.91 GB / 127.94 GB free]
 PV /dev/loop0       lvm2 [31.81 MB]
 Total: 2 [697.94 GB] / in use: 1 [697.91 GB] / in no VG: 1 [31.81 MB]

A különbség az, hogy a pvscan újra végignézi az összes block device-t, a pvs és a pvdisplay pedig a kernel adatstruktúráiból szedi az információt.

A pvmove segítségével az egyik phyiscal volume-ban levő physical extenteket átmozgathatjuk a volume group egy másik physical volume-jára. Ennek akkor van értelme, ha pl. ki akarjuk venni az adott fizikai diszket a gépből, vagy a volume groupból. A pvmove online művelet, vagyis menet közben is használhatjuk, írhatjuk és olvashatjuk az érintett volume-ot.

A pvremove segítségével eltávolíthatjuk az LVM-címkét egy PV-ről, így az LVM a továbbiakban nem vesz róla tudomást.

1.3 Volume group

A volume group lényegében egy logical volume-okkal "partícionálható" absztrakt merevlemez; physical volume-ok egy csoportja. Közvetlenül nem lehet rá adatokat írni, de a benne levő helyet tetszés szerint szétoszthatjuk logical volume-ok között.

Létrehozása a vgcreate paranccsal történik.

# vgcreate proba /dev/loop0
 Volume group "proba" successfully created
# pvdisplay
[...]
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/loop0
 VG Name        proba
 PV Size        28.00 MB / not usable 0  
 Allocatable      yes 
 PE Size (KByte)    4096
 Total PE       7
 Free PE        7
 Allocated PE     0
 PV UUID        hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1

Egynél több PV-t is felsorolhatunk a parancssorban; ezek mind bekerülnek az új volume groupba (hívhatjuk kötetcsoportnak).

Fontosabb opciók:

 • -s, --physicalextentsize PhysicalExtentSize[kKmMgGtT]: a physical extentek méretét adja meg.

Ilyen granularitással oszthatjuk szét a helyet a logical volume-ok között. A filerendszer I/O teljesítményére elvileg nincs hatással, csak az LVM segédprogramjai lesznek lassúbbak, ha túl sok van (mert túl kicsik). A meta-adatok mennyisége is nagyobb lehet, ha több PE van. Manapság kevés olyan felhasználást lehet elképzelni, ahol szükség lehet 16MB-nál kisebb granularitásra.

Dokumentáció:

1.3.1 Volume groupok kezelése

Listázás: vgdisplay

# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        raid5
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 21
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        32
 Cur LV        5
 Open LV        5
 Max PV        16
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        697.91 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       22333
 Alloc PE / Size    18239 / 569.97 GB
 Free PE / Size    4094 / 127.94 GB
 VG UUID        I4pM7R-wmD9-m3VP-0OI1-ahbb-hdKy-QIQXnL
  
 --- Volume group ---
 VG Name        proba
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        28.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       7
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    7 / 28.00 MB
 VG UUID        U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS

A vgdisplaynek van egy -v kapcsolója, aminek a hatására a logical volume-okat is listázza.

A pv*-gal analóg módon van vgs és vgscan is.

A vgchange-dzsel lehet "aktiválni" és "deaktiválni" a kötetcsoportokat (ha nem aktiváljuk, nem tudjuk mountolni a benne levő LV-ket).

# vgchange -a y
 5 logical volume(s) in volume group "raid5" now active
 0 logical volume(s) in volume group "proba" now active

A vgcfgbackup/vgcfgrestore segítségével készíthetünk ill. állíthatunk vissza biztonsági mentést az LVM-konfigurációnkról. A felhasználói adatokat természetesen nem menti el, de arra az esetre, ha megsérülnének az LVM saját adatterületei, vagy véletlenül megszüntetnénk egy fontos LV-t, jól jön.

A vgck ellenőrzi a meta-adatok konzisztenciáját.

Ha egy kötetcsoportot át akarunk vinni egy másik számítógépbe, akkor először exportálnunk kell a vgexport segítségével:

# vgexport proba
 Volume group "proba" successfully exported
# vgdisplay proba
 WARNING: volume group "proba" is exported
 --- Volume group ---
 VG Name        proba
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       exported/resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        28.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       7
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    7 / 28.00 MB
 VG UUID        U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS

Az exportált kötetcsoport nem aktiválható, amíg nem importáljuk:

# vgchange -a y proba
 Volume group "proba" is exported
# vgimport proba
 Volume group "proba" successfully imported
# vgchange -a y proba
 0 logical volume(s) in volume group "proba" now active

Növelés: vgextend. A vgextend segítségével a kötetcsoporthoz új PV-ot adhatunk hozzá.

Összehúzás: vgreduce. A vgreduce segítségével a kötetcsoportból eltávolíthatunk egy üres PV-t (tehát olyat, amin egyetlen PE-t - physical extentet - sem foglal egyetlen LV - logical volume - sem).

Összevonás: vgmerge. A vgmerge segítségével egy inaktív VG-ot beolvaszthatunk egy másik létező VG-ba, ha a PE-méretek megegyeznek. A cél-VG-ban ezután benne lesznek mindkét kiinduló-VG LV-jai.

Szétválasztás: vgsplit. A kiinduló kötetcsoport fizikai kötetei közül néhányból új kötetcsoportot hozunk létre. A logikai kötetek nem lóghatnak át egyik kötetcsoportból a másikba (erről előtte szükség esetén pvmove-val gondoskodni kell).

A vgmknodes boot közben fut le, létrehozza a /dev alatt a volume groupjainkhoz tartozó bejegyzéseket.

Törlés: vgremove. Teljesen megszünteti a kötetcsoportot és újra felszabadítja a PV-jait.

Átnevezés: vgrename.

Növeljük meg a proba kötetcsoportot; adjunk hozzá egy újabb 32MB-os loop device-t.

# dd if=/dev/zero of=loop1 bs=1048576 count=32
32+0 records in
32+0 records out
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.146919 seconds, 228 MB/s
# losetup /dev/loop1 loop1
# pvcreate /dev/loop1
 Physical volume "/dev/loop1" successfully created
# vgextend proba /dev/loop1
 Volume group "proba" successfully extended

1.4 Logical volume

A logical volume (legyen logikai kötet) úgy viselkedik, mint egy merevlemezpartíció, azzal a különbséggel, hogy:

 • szabadon, on-line átméretezhető (a rajta/benne található filerendszert ettől persze külön át kell méretezni);
 • on-line átmozgatható másik diszkre;
 • készíthető róla snapshot.

Létrehozása: lvcreate:

# lvcreate -L 8M -n proba_lv_1 proba
 Logical volume "proba_lv_1" created

Fontosabb opciók:

 • -L - méret byte-ban, megabyteban, gigabyteban stb.
 • -l - méret PE-ben
 • -n - a létrehozandó LV neve
 • -i - csíkszám (hány különböző PV-n szórja szét - kvázi RAID0)
 • --mirrors - tükrök száma (hány különböző PV-n tárolja ugyanazt - kvázi RAID1, de naplózva, úgyhogy nem kell minden crash után resyncelni)
 • --type - típus: striped, zero, error, snapshot, mirror
  • Ebből közvetlenül csak a zerot és az errort lehet értelme megadni (ellenvélemény?)
  • zero: nullákkal teli (írhatatlan) virtuális volume
  • error: hibákkal teli (olvashatatlan és írhatatlan) virtuális volume
  • Ezeket átméretezéskor is megadhatjuk, tehát bővíthetjük ilyen típusú PE-kkel a LV-ot.
   • Házi feladat: mire jó ez?

A csíkozás és a tükrözés jelenleg nem használható egyszerre, de ez nem probléma, mert a hagyományos linuxos softraiddel mindezt meg tudjuk csinálni.

1.4.1 Logical volume-ok kezelése

Hozzunk létre egy tükrözött és egy csíkozott LV-t. Ehhez csináltam egy proba2 kötetcsoportot, ami három PV-ből áll; az egyikben lesz az első tükör, a másikban a második, a harmadikban pedig a napló (az LVM lognak hívja, nem journalnak).

# lvcreate --mirrors 1 -l 2 -n proba_lv_1 proba2         
 Logical volume "proba_lv_1" created

# vgdisplay proba2
 --- Volume group ---
 VG Name        proba2
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    3
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        4
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        3
 Act PV        3
 VG Size        180.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       45
 Alloc PE / Size    5 / 20.00 MB
 Free PE / Size    40 / 160.00 MB
 VG UUID        K03ymb-kgin-AHf4-vPBZ-6I5E-xKTs-LbLjRu

# lvdisplay /dev/proba2/proba_lv_1  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_1
 VG Name        proba2
 LV UUID        rF1Wa4-23kr-9G0o-GH0D-O8QG-M7oF-pPPRcI
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        8.00 MB
 Current LE       2
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:8

# lvcreate -l 6 -i 3 -n proba_lv_2 proba2    
 Using default stripesize 64.00 KB
 Logical volume "proba_lv_2" created

# vgdisplay proba2
 --- Volume group ---
 VG Name        proba2
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    3
 Metadata Sequence No 8
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        5
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        3
 Act PV        3
 VG Size        180.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       45
 Alloc PE / Size    11 / 44.00 MB
 Free PE / Size    34 / 136.00 MB
 VG UUID        K03ymb-kgin-AHf4-vPBZ-6I5E-xKTs-LbLjRu

# lvdisplay /dev/proba2/proba_lv_2 
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_2
 VG Name        proba2
 LV UUID        q8OujL-uysn-75KG-2A6l-p15a-ewQ4-mgP8d8
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        24.00 MB
 Current LE       6
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:9

# lvs
 LV     VG   Attr  LSize  Origin Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1 proba2 mwi-a-  8.00M          proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2 proba2 -wi-a- 24.00M                     

# lvscan 
 ACTIVE      '/dev/proba2/proba_lv_1' [8.00 MB] inherit
 ACTIVE      '/dev/proba2/proba_lv_2' [24.00 MB] inherit

dmsetuppal látjuk a mirrorokat és a logot is:

# dmsetup info
Name:       proba2-proba_lv_1_mimage_1
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    1
Event number:   0
Major, minor:   253, 7
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuaM82P6ppVyBjJsv32VdW4a8auXRZNnaj

Name:       proba2-proba_lv_1_mimage_0
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    1
Event number:   0
Major, minor:   253, 6
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuS4NGUUe90L1UOyuPDqVGMVBgTnLCPRQl

Name:       proba2-proba_lv_1_mlog
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    1
Event number:   0
Major, minor:   253, 5
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuc8xYiqrk26zrQMaJb14k6Fxlcw9QmETz

Name:       proba2-proba_lv_1
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    0
Event number:   1
Major, minor:   253, 8
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRurF1Wa423kr9G0oGH0DO8QGM7oFpPPRcI

Name:       proba2-proba_lv_2
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    0
Event number:   0
Major, minor:   253, 9
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuq8OujLuysn75KG2A6lp15aewQ4mgP8d8

# dmsetup status   
proba2-proba_lv_1_mimage_1: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mimage_0: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mlog: 0 8192 linear 
proba2-proba_lv_2: 0 49152 striped 
proba2-proba_lv_1: 0 16384 mirror 2 253:6 253:7 16/16

A dmsetup amúgy a kernelben levő device mapper alrendszerrel kommunikál, és információnyerésen kívül más érdekes dolgokra is használható. A felhasználási területek körüljárása egy lehetséges házi feladat. Lehet vele pl. titkosított block device-t csinálni.

Átméretezés: lvextend, lvreduce, lvresize. A -L/-l kapcsolókkal megadhatjuk az új méretet abszolút értékkel vagy az előzőhöz képest (pl. lvextend -L +1G /dev/raid5/var - egy gigabyte-tal megnöveljük a raid5 kötetcsoport var nevű logikai kötetét).

Törlés: lvremove.

Átnevezés: lvrename.

1.4.2 Snapshot Logical Volume

 • Pillanatfelvétel egy LV aktuális állapotáról.
 • Copy-on-write szemantika: ha az eredetit módosítjuk, akkor a snapshotban létrejön a korábbi tartalom másolata.
 • Ha kevés az írás, viszonylag kis snapshot volume is elég lehet viszonylag nagy adatterülethez.
 • A snapshot írható is (az LVM1-ben csak olvasható volt).
 • Felhasználás pl.:
  • Majdnem-online adatbázis-backup:
   1. "Egy pillanatra" leállítjuk az adatbázist.
   2. Csinálunk az LV-ről egy snapshotot (ez gyors művelet).
   3. Újra elindítjuk az adatbázist. A snapshoton az eredeti, konzisztens tartalom látszik.
   4. A kedvenc offline backup-eszközünkkel elmentjük a snapshot volume-on található adatbázispéldányt.
   5. Töröljük a snapshot volume-ot.
  • Rendszer-rollback:
   • Upgrade vagy egyéb veszélyes beavatkozás előtt az összes volume-ról csinálunk snapshotot.
   • Ha vissza akarunk térni a korábbi állapothoz, mindent visszamásolunk a snapshotból.
   • Akár bootlhatunk is úgy, hogy a snapshotokat mountoljuk a "valódi" LV-k helyett.
    • Ehhez az kell, hogy a rootfs snapshotjában levő fstabban a snapshotok szerepeljenek a valódi LV-k helyett.
    • Tehát a snapshot létrehozása után át kell írni az fstabot a snapshoton.
  • Sandbox:
   1. Snapshotot csinálunk a rendszerről.
   2. Belechrootolunk.
   3. Kipróbáljuk, amit ki akartunk próbálni. Csak a snapshot módosul.
   4. Töröljük a snapshotot.
   5. Ha jól működött, amit kipróbáltunk, megcsináljuk a valódi rendszeren is; ha nem, nem.
  • VM klónozás:
   • Ha sok hasonló virtuális gépet akarunk futtatni, csinálunk egy master LV-ot, amiben összerakjuk a filerendszert.
   • Ennek a snapshotjait kapják meg a virtuális gépek (pl. UML vagy xenU).
   • Így sokkal kevesebb helyet foglalnak, mivel az adatok nagy része közös helyen lesz.
   • Ez csak akkor jó, ha kevés a változás; ha sok, akkor idővel (legfeljebb) ugyanannyi helyet fognak foglalni a snapshotok, mintha eleve külön LV-ket hoztunk volna létre.

Létrehozása: lvcreate -s.

Próbáljuk ki:

# mke2fs /dev/proba2/proba_lv_2 
[...]
# mount /dev/proba2/proba_lv_2 /mnt/proba_lv_2 
# cat <<EOF >/mnt/proba_lv_2/tesztfile
heredoc> Boci boci tarka
heredoc> Se fule se farka
heredoc> Oda megyunk lakni
heredoc> Ahol tejet kapni
heredoc> EOF

# cd /mnt/proba_lv_2 
# ls -la
total 15
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Sep 26 02:02 .
drwxr-xr-x 18 root root 1024 Sep 26 02:01 ..
drwx------ 2 root root 12288 Sep 26 02:00 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root  67 Sep 26 02:02 tesztfile

# cat tesztfile 
Boci boci tarka
Se fule se farka
Oda megyunk lakni
Ahol tejet kapni

# lvcreate -l 1 -s -n proba_lv_2_snap /dev/proba2/proba_lv_2 
 Logical volume "proba_lv_2_snap" created

# lvs
 LV       VG   Attr  LSize  Origin   Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1   proba2 mwi-a-  8.00M            proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2   proba2 owi-ao 24.00M                       
 proba_lv_2_snap proba2 swi-a-  4.00M proba_lv_2  0.39              

# dmsetup status
proba2-proba_lv_2-real: 0 49152 striped 
proba2-proba_lv_2_snap-cow: 0 8192 linear 
proba2-proba_lv_2_snap: 0 49152 snapshot 32/8192
proba2-proba_lv_1_mimage_1: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mimage_0: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mlog: 0 8192 linear 
proba2-proba_lv_2: 0 49152 snapshot-origin 
proba2-proba_lv_1: 0 16384 mirror 2 253:6 253:7 16/16

# lvdisplay /dev/proba2/*
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_1
 VG Name        proba2
 LV UUID        rF1Wa4-23kr-9G0o-GH0D-O8QG-M7oF-pPPRcI
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        8.00 MB
 Current LE       2
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:8
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_2
 VG Name        proba2
 LV UUID        q8OujL-uysn-75KG-2A6l-p15a-ewQ4-mgP8d8
 LV Write Access    read/write
 LV snapshot status   source of
             /dev/proba2/proba_lv_2_snap [active]
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        24.00 MB
 Current LE       6
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:9
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_2_snap
 VG Name        proba2
 LV UUID        Am9wZ6-YHy2-DkeM-UDY1-K8X6-nZ1d-HAeoYl
 LV Write Access    read/write
 LV snapshot status   active destination for /dev/proba2/proba_lv_2
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        24.00 MB
 Current LE       6
 COW-table size     4.00 MB
 COW-table LE      1
 Allocated to snapshot 0.59% 
 Snapshot chunk size  8.00 KB
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:12
 
# mount /dev/proba2/proba_lv_2_snap /mnt/proba_lv_2_snap 

/mnt# ls -la proba_lv_2*
proba_lv_2:
total 15
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Sep 26 02:02 .
drwxr-xr-x 19 root root 1024 Sep 26 02:07 ..
drwx------ 2 root root 12288 Sep 26 02:00 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root  67 Sep 26 02:02 tesztfile

proba_lv_2_snap:
total 15
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Sep 26 02:02 .
drwxr-xr-x 19 root root 1024 Sep 26 02:07 ..
drwx------ 2 root root 12288 Sep 26 02:00 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root  67 Sep 26 02:02 tesztfile

# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
[...]
/dev/mapper/proba2-proba_lv_2
            24M  14K  23M  1% /mnt/proba_lv_2
/dev/mapper/proba2-proba_lv_2_snap
            24M  14K  23M  1% /mnt/proba_lv_2_snap

# echo 'Ooooh, edes bociiii! Adj nekunk tejeeeeeeet!' >proba_lv_2/tesztfile 

# cat */tesztfile
Ooooh, edes bociiii! Adj nekunk tejeeeeeeet!
Boci boci tarka
Se fule se farka
Oda megyunk lakni
Ahol tejet kapni

# lvs
 LV       VG   Attr  LSize  Origin   Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1   proba2 mwi-a-  8.00M            proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2   proba2 owi-ao 24.00M                       
 proba_lv_2_snap proba2 swi-ao  4.00M proba_lv_2  0.59

# echo 'Ezt is lehet' >proba_lv_2_snap/tesztfile 

/mnt# cat */tesztfile
Ooooh, edes bociiii! Adj nekunk tejeeeeeeet!
Ezt is lehet

# lvs
 LV       VG   Attr  LSize  Origin   Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1   proba2 mwi-a-  8.00M            proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2   proba2 owi-ao 24.00M                       
 proba_lv_2_snap proba2 swi-ao  4.00M proba_lv_2  0.98

# umount /mnt/proba_lv_2_snap 

# lvremove /dev/proba2/proba_lv_2_snap 
Do you really want to remove active logical volume "proba_lv_2_snap"? [y/n]: y
 Logical volume "proba_lv_2_snap" successfully removed

# lvs
 LV     VG   Attr  LSize  Origin Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1 proba2 mwi-a-  8.00M          proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2 proba2 -wi-a- 24.00M                     

xfs filerendszer esetén a snapshotot csak a nouuid opcióval tudjuk bemountolni; enélkül az xfs azt hiszi, hogy ugyanazt a fizikai filerendszert próbáljuk mountolni másodszor is.

1.5 EVMS

EVMS: Enterprise Volume Management System. Nem a népszerű scifisorozat hangerejének kezelésére szolgál.

LVM-ebb az LVM-nél. Részletek házi feladatként.

2 Solaris Logikai kötetkezelése

3 Ajánlott irodalom

Személyes eszközök