Logikai kötetkezelés

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

A logikai kötetkezelés egy új logikai absztrakciós réteget biztosít a gépben található háttértárolók és a fájlrendszerek között. Ez egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a fizikai tárolóeszközöket logikai egységekbe szervezzük, és rugalmasan átméretezhető logikai köteteket hozzunk létre. Ha később új diszk kerül a gépbe, azt is hozzáadhatjuk egy kötetcsoporthoz, és teljesen transzparens módon átlóghatnak rá a filerendszereink, anélkül, hogy külön foglalkoznunk kellene azzal, hogy melyik fizikai diszkre is kerüljenek.

Ez 2000-ben, amikor megjelent a kernelben, nagyon fontos újdonság volt, már-már a szeletelt kenyérhez hasonló, de 2015-ben azért már érezhetően nyögvenyelős mondjuk a ZFS-hez képest.

Tartalomjegyzék

1 Linux LVM

(Itt most csak a 2.6-os kernelben levő LVM2-vel foglalkozunk. A 2.4-es szériában található LVM1 nagyjából ugyanezt tudta, csak volt néhány korlátozása. Szintén nagyon hasonló az AIX és a HP-UX logikai kötetkezelője.)

A Linux LVM (Logical Volume Management) a következő fogalmakkal dolgozik:

1.1 Physical extent

Allokációs egység. Ekkora egységenként oszthatjuk szét a volume groupban levő helyet a logical volume-ok között (l. később).

Ha akarjuk, hívhatjuk magyarul fizikai mértéknek, de ez elég sután hangzik.

1.2 Physical volume

A physical volume olyan fizikai háttértároló, amin létrehoztuk az LVM metaadat-struktúráját a pvcreate paranccsal. Pl:

# pvcreate /dev/hda
 Physical volume "/dev/hda" successfully created
# pvcreate /dev/loop0
 Physical volume "/dev/loop0" successfully created
# pvcreate /dev/sda3
 Physical volume "/dev/sda3" successfully created

Fontosabb opciók:

 • --uuid: minden physical volume-nak van egy egyedi azonosítója. Ha egy diszket kicserélünk, és az új diszket be akarjuk tenni a régi helyére az LVM-be, akkor a --uuid kapcsolóval be kell állítanunk rajta a régi diszk azonosítóját (ennek akkor lehet értelme, ha az eredeti diszk elromlott, és végső elkeseredésünkben már azzal is beérjük, ha azokat az adatokat strukturált formában lementhetjük, amelyek a kötetcsoport többi diszkjén voltak).

Dokumentáció:

Ha akarjuk, a physical volume-ot hívhatjuk magyarul fizikai kötetnek.

1.2.1 Physical volume-ok kezelése

A pvdisplay paranccsal nézhetjük meg, milyen physical volume-jaink vannak:

# pvdisplay
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/md2
 VG Name        raid5
 PV Size        697.91 GB / not usable 0  
 Allocatable      yes 
 PE Size (KByte)    32768
 Total PE       22333
 Free PE        4094
 Allocated PE     18239
 PV UUID        elN9K7-dvxq-b0fd-daqR-693p-fHqD-SwbDpD

 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/loop0
 VG Name        
 PV Size        31.81 MB
 Allocatable      NO
 PE Size (KByte)    0
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1

Láthatjuk, hogy az első megtalált physical volume a /dev/md2-n, egy RAID tömbön van, és a raid5 nevű volume group része (l. később). A második volume a /dev/loop0 loopback device-on (tehát valójában egy ehhez a device-hoz tartozó image file-ban) van, és még nem rendeltük hozzá volume grouphoz, ezért nem is használható a benne levő hely (Allocatable: no). A közölt adatok:

 • PV Name - annak a unix device-nak a neve, amin a physical volume található.
 • VG Name - annak a volume groupnak a neve, amelyhez a physical volume tartozik.
 • PV Size - a PV mérete
 • Allocatable - Felhasználható-e a PV-n levő hely
 • PE Size - a physical extentek mérete abban a volume groupban, amelyhez a PV tartozik.
 • Total, Free, Allocated PE - összes physical extent száma, ebből hány szabad, hány foglalt.
 • PV UUID - egyedi azonosító.

Majdnem ugyanezt tudja a pvs parancs is:

# pvs
 PV     VG  Fmt Attr PSize  PFree 
 /dev/loop0    lvm2 --  31.81M 31.81M
 /dev/md2  raid5 lvm2 a-  697.91G 127.94G

A pvs esetén testreszabhatóbb és tömörebb a kimenet, emiatt általában érdemesebb ezt használni. Részletesebben l. a dokumentációban.

A pvscan outputja is nagyon hasonló:

 PV /dev/md2   VG raid5  lvm2 [697.91 GB / 127.94 GB free]
 PV /dev/loop0       lvm2 [31.81 MB]
 Total: 2 [697.94 GB] / in use: 1 [697.91 GB] / in no VG: 1 [31.81 MB]

A különbség az, hogy a pvscan újra végignézi az összes block device-t, a pvs és a pvdisplay pedig a kernel adatstruktúráiból szedi az információt.

A pvmove segítségével az egyik phyiscal volume-ban levő physical extenteket átmozgathatjuk a volume group egy másik physical volume-jára. Ennek akkor van értelme, ha pl. ki akarjuk venni az adott fizikai diszket a gépből, vagy a volume groupból. A pvmove online művelet, vagyis menet közben is használhatjuk, írhatjuk és olvashatjuk az érintett volume-ot.

 • Legalábbis ez az elmélet; a gyakorlatban nagy I/O-terhelés mellett bizonyos kernelverziók holtpontra juthatnak pvmove közen. Ez valószínűleg nem jár adatvesztéssel, de csak újraindítással orvosolható.

A pvremove segítségével eltávolíthatjuk az LVM-címkét egy PV-ről, így az LVM a továbbiakban nem vesz róla tudomást.

1.3 Volume group

A volume group lényegében egy logical volume-okkal "partícionálható" absztrakt merevlemez; physical volume-ok egy csoportja. Közvetlenül nem lehet rá adatokat írni, de a benne levő helyet tetszés szerint szétoszthatjuk logical volume-ok között.

Létrehozása a vgcreate paranccsal történik.

# vgcreate proba /dev/loop0
 Volume group "proba" successfully created
# pvdisplay
[...]
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/loop0
 VG Name        proba
 PV Size        28.00 MB / not usable 0  
 Allocatable      yes 
 PE Size (KByte)    4096
 Total PE       7
 Free PE        7
 Allocated PE     0
 PV UUID        hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1

Egynél több PV-t is felsorolhatunk a parancssorban; ezek mind bekerülnek az új volume groupba (hívhatjuk kötetcsoportnak).

Fontosabb opciók:

 • -s, --physicalextentsize PhysicalExtentSize[kKmMgGtT]: a physical extentek méretét adja meg.

Ilyen granularitással oszthatjuk szét a helyet a logical volume-ok között. A filerendszer I/O teljesítményére elvileg nincs hatással, csak az LVM segédprogramjai lesznek lassúbbak, ha túl sok van (mert túl kicsik). A meta-adatok mennyisége is nagyobb lehet, ha több PE van. Manapság kevés olyan felhasználást lehet elképzelni, ahol szükség lehet 16MB-nál kisebb granularitásra.

Dokumentáció:

1.3.1 Volume groupok kezelése

Listázás: vgdisplay

# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        raid5
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 21
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        32
 Cur LV        5
 Open LV        5
 Max PV        16
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        697.91 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       22333
 Alloc PE / Size    18239 / 569.97 GB
 Free PE / Size    4094 / 127.94 GB
 VG UUID        I4pM7R-wmD9-m3VP-0OI1-ahbb-hdKy-QIQXnL
  
 --- Volume group ---
 VG Name        proba
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        28.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       7
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    7 / 28.00 MB
 VG UUID        U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS

A vgdisplaynek van egy -v kapcsolója, aminek a hatására a logical volume-okat is listázza.

A pv*-gal analóg módon van vgs és vgscan is.

A vgchange-dzsel lehet "aktiválni" és "deaktiválni" a kötetcsoportokat (ha nem aktiváljuk, nem tudjuk mountolni a benne levő LV-ket).

# vgchange -a y
 5 logical volume(s) in volume group "raid5" now active
 0 logical volume(s) in volume group "proba" now active

A vgcfgbackup/vgcfgrestore segítségével készíthetünk ill. állíthatunk vissza biztonsági mentést az LVM-konfigurációnkról. A felhasználói adatokat természetesen nem menti el, de arra az esetre, ha megsérülnének az LVM saját adatterületei, vagy véletlenül megszüntetnénk egy fontos LV-t, jól jön.

A vgck ellenőrzi a meta-adatok konzisztenciáját.

Ha egy kötetcsoportot át akarunk vinni egy másik számítógépbe, akkor először exportálnunk kell a vgexport segítségével:

# vgexport proba
 Volume group "proba" successfully exported
# vgdisplay proba
 WARNING: volume group "proba" is exported
 --- Volume group ---
 VG Name        proba
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       exported/resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        28.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       7
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    7 / 28.00 MB
 VG UUID        U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS

Az exportált kötetcsoport nem aktiválható, amíg nem importáljuk:

# vgchange -a y proba
 Volume group "proba" is exported
# vgimport proba
 Volume group "proba" successfully imported
# vgchange -a y proba
 0 logical volume(s) in volume group "proba" now active

Növelés: vgextend. A vgextend segítségével a kötetcsoporthoz új PV-ot adhatunk hozzá.

Összehúzás: vgreduce. A vgreduce segítségével a kötetcsoportból eltávolíthatunk egy üres PV-t (tehát olyat, amin egyetlen PE-t - physical extentet - sem foglal egyetlen LV - logical volume - sem).

Összevonás: vgmerge. A vgmerge segítségével egy inaktív VG-ot beolvaszthatunk egy másik létező VG-ba, ha a PE-méretek megegyeznek. A cél-VG-ban ezután benne lesznek mindkét kiinduló-VG LV-jai.

Szétválasztás: vgsplit. A kiinduló kötetcsoport fizikai kötetei közül néhányból új kötetcsoportot hozunk létre. A logikai kötetek nem lóghatnak át egyik kötetcsoportból a másikba (erről előtte szükség esetén pvmove-val gondoskodni kell).

A vgmknodes boot közben fut le, létrehozza a /dev alatt a volume groupjainkhoz tartozó bejegyzéseket.

Törlés: vgremove. Teljesen megszünteti a kötetcsoportot és újra felszabadítja a PV-jait.

Átnevezés: vgrename.

Növeljük meg a proba kötetcsoportot; adjunk hozzá egy újabb 32MB-os loop device-t.

# dd if=/dev/zero of=loop1 bs=1048576 count=32
32+0 records in
32+0 records out
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.146919 seconds, 228 MB/s
# losetup /dev/loop1 loop1
# pvcreate /dev/loop1
 Physical volume "/dev/loop1" successfully created
# vgextend proba /dev/loop1
 Volume group "proba" successfully extended

1.4 Logical volume

A logical volume (legyen logikai kötet) úgy viselkedik, mint egy merevlemezpartíció, azzal a különbséggel, hogy:

 • szabadon, on-line átméretezhető (a rajta/benne található filerendszert ettől persze külön át kell méretezni);
 • on-line átmozgatható másik diszkre;
 • készíthető róla snapshot.

Létrehozása: lvcreate:

# lvcreate -L 8M -n proba_lv_1 proba
 Logical volume "proba_lv_1" created

Fontosabb opciók:

 • -L - méret byte-ban, megabyteban, gigabyteban stb.
 • -l - méret PE-ben
 • -n - a létrehozandó LV neve
 • -i - csíkszám (hány különböző PV-n szórja szét - kvázi RAID0)
 • --mirrors - tükrök száma (hány különböző PV-n tárolja ugyanazt - kvázi RAID1, de naplózva, úgyhogy nem kell minden crash után resyncelni; ennek feltétele, hogy egy harmadik eszközön tartsuk a naplót)
 • --type - típus: striped, zero, error, snapshot, mirror
  • Ebből közvetlenül csak a zerot és az errort lehet értelme megadni (ellenvélemény?)
  • zero: nullákkal teli (írhatatlan) virtuális volume
  • error: hibákkal teli (olvashatatlan és írhatatlan) virtuális volume
  • Ezeket átméretezéskor is megadhatjuk, tehát bővíthetjük ilyen típusú PE-kkel a LV-ot.
   • Házi feladat: mire jó ez?

A csíkozás és a tükrözés jelenleg nem használható egyszerre, de ez nem probléma, mert a hagyományos linuxos softraiddel mindezt meg tudjuk csinálni.

1.4.1 Logical volume-ok kezelése

Hozzunk létre egy tükrözött és egy csíkozott LV-t. Ehhez csináltam egy proba2 kötetcsoportot, ami három PV-ből áll; az egyikben lesz az első tükör, a másikban a második, a harmadikban pedig a napló (az LVM lognak hívja, nem journalnak).

# lvcreate --mirrors 1 -l 2 -n proba_lv_1 proba2         
 Logical volume "proba_lv_1" created

# vgdisplay proba2
 --- Volume group ---
 VG Name        proba2
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    3
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        4
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        3
 Act PV        3
 VG Size        180.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       45
 Alloc PE / Size    5 / 20.00 MB
 Free PE / Size    40 / 160.00 MB
 VG UUID        K03ymb-kgin-AHf4-vPBZ-6I5E-xKTs-LbLjRu

# lvdisplay /dev/proba2/proba_lv_1  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_1
 VG Name        proba2
 LV UUID        rF1Wa4-23kr-9G0o-GH0D-O8QG-M7oF-pPPRcI
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        8.00 MB
 Current LE       2
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:8

# lvcreate -l 6 -i 3 -n proba_lv_2 proba2    
 Using default stripesize 64.00 KB
 Logical volume "proba_lv_2" created

# vgdisplay proba2
 --- Volume group ---
 VG Name        proba2
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    3
 Metadata Sequence No 8
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        5
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        3
 Act PV        3
 VG Size        180.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       45
 Alloc PE / Size    11 / 44.00 MB
 Free PE / Size    34 / 136.00 MB
 VG UUID        K03ymb-kgin-AHf4-vPBZ-6I5E-xKTs-LbLjRu

# lvdisplay /dev/proba2/proba_lv_2 
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_2
 VG Name        proba2
 LV UUID        q8OujL-uysn-75KG-2A6l-p15a-ewQ4-mgP8d8
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        24.00 MB
 Current LE       6
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:9

# lvs
 LV     VG   Attr  LSize  Origin Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1 proba2 mwi-a-  8.00M          proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2 proba2 -wi-a- 24.00M                     

# lvscan 
 ACTIVE      '/dev/proba2/proba_lv_1' [8.00 MB] inherit
 ACTIVE      '/dev/proba2/proba_lv_2' [24.00 MB] inherit

dmsetuppal látjuk a mirrorokat és a logot is:

# dmsetup info
Name:       proba2-proba_lv_1_mimage_1
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    1
Event number:   0
Major, minor:   253, 7
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuaM82P6ppVyBjJsv32VdW4a8auXRZNnaj

Name:       proba2-proba_lv_1_mimage_0
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    1
Event number:   0
Major, minor:   253, 6
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuS4NGUUe90L1UOyuPDqVGMVBgTnLCPRQl

Name:       proba2-proba_lv_1_mlog
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    1
Event number:   0
Major, minor:   253, 5
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuc8xYiqrk26zrQMaJb14k6Fxlcw9QmETz

Name:       proba2-proba_lv_1
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    0
Event number:   1
Major, minor:   253, 8
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRurF1Wa423kr9G0oGH0DO8QGM7oFpPPRcI

Name:       proba2-proba_lv_2
State:       ACTIVE
Tables present:  LIVE
Open count:    0
Event number:   0
Major, minor:   253, 9
Number of targets: 1
UUID: LVM-K03ymbkginAHf4vPBZ6I5ExKTsLbLjRuq8OujLuysn75KG2A6lp15aewQ4mgP8d8

# dmsetup status   
proba2-proba_lv_1_mimage_1: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mimage_0: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mlog: 0 8192 linear 
proba2-proba_lv_2: 0 49152 striped 
proba2-proba_lv_1: 0 16384 mirror 2 253:6 253:7 16/16

A dmsetup amúgy a kernelben levő device mapper alrendszerrel kommunikál, és információnyerésen kívül más érdekes dolgokra is használható. A felhasználási területek körüljárása egy lehetséges házi feladat. Lehet vele pl. titkosított block device-t csinálni.

Átméretezés: lvextend, lvreduce, lvresize. A -L/-l kapcsolókkal megadhatjuk az új méretet abszolút értékkel vagy az előzőhöz képest (pl. lvextend -L +1G /dev/raid5/var - egy gigabyte-tal megnöveljük a raid5 kötetcsoport var nevű logikai kötetét).

Törlés: lvremove.

Átnevezés: lvrename.

1.4.2 Snapshot Logical Volume

 • Pillanatfelvétel egy LV aktuális állapotáról.
 • Copy-on-write szemantika: ha az eredetit módosítjuk, akkor a snapshotban létrejön a korábbi tartalom másolata.
 • Ha kevés az írás, viszonylag kis snapshot volume is elég lehet viszonylag nagy adatterülethez.
 • A snapshot írható is (az LVM1-ben csak olvasható volt).
 • Felhasználás pl.:
  • Majdnem-online adatbázis-backup:
   1. "Egy pillanatra" leállítjuk az adatbázist.
   2. Csinálunk az LV-ről egy snapshotot (ez gyors művelet).
   3. Újra elindítjuk az adatbázist. A snapshoton az eredeti, konzisztens tartalom látszik.
   4. A kedvenc offline backup-eszközünkkel elmentjük a snapshot volume-on található adatbázispéldányt.
   5. Töröljük a snapshot volume-ot.
  • Rendszer-rollback:
   • Upgrade vagy egyéb veszélyes beavatkozás előtt az összes volume-ról csinálunk snapshotot.
   • Ha vissza akarunk térni a korábbi állapothoz, mindent visszamásolunk a snapshotból.
    • Újabban: lvconvert --merge beolvasztja a snapshotot az eredetibe.
   • Akár bootolhatunk is úgy, hogy a snapshotokat mountoljuk a "valódi" LV-k helyett.
    • Ehhez az kell, hogy a rootfs snapshotjában levő fstabban a snapshotok szerepeljenek a valódi LV-k helyett.
    • Tehát a snapshot létrehozása után át kell írni az fstabot a snapshoton.
  • Sandbox:
   1. Snapshotot csinálunk a rendszerről.
   2. Belechrootolunk.
   3. Kipróbáljuk, amit ki akartunk próbálni. Csak a snapshot módosul.
   4. Ha jól működött, amit kipróbáltunk, lvconvert --merge-dzsel beolvasztjuk a snapshotot az eredeti kötetbe; ha nem, töröljük a snapshotot.
  • VM klónozása:
   • Ha sok hasonló virtuális gépet akarunk futtatni, csinálunk egy master LV-ot, amiben összerakjuk a filerendszert.
   • Ennek a snapshotjait kapják meg a virtuális gépek (pl. UML vagy xenU).
   • Így sokkal kevesebb helyet foglalnak, mivel az adatok nagy része közös helyen lesz.
   • Ez csak akkor jó, ha kevés a változás; ha sok, akkor idővel (legfeljebb) ugyanannyi helyet fognak foglalni a snapshotok, mintha eleve külön LV-ket hoztunk volna létre.
    • Jobb választás lehet egy blokkszinten deduplikáló fájlrendszer.

Létrehozása: lvcreate -s.

Próbáljuk ki:

# mke2fs /dev/proba2/proba_lv_2 
[...]
# mount /dev/proba2/proba_lv_2 /mnt/proba_lv_2 
# cat <<EOF >/mnt/proba_lv_2/tesztfile
heredoc> Boci boci tarka
heredoc> Se fule se farka
heredoc> Oda megyunk lakni
heredoc> Ahol tejet kapni
heredoc> EOF

# cd /mnt/proba_lv_2 
# ls -la
total 15
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Sep 26 02:02 .
drwxr-xr-x 18 root root 1024 Sep 26 02:01 ..
drwx------ 2 root root 12288 Sep 26 02:00 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root  67 Sep 26 02:02 tesztfile

# cat tesztfile 
Boci boci tarka
Se fule se farka
Oda megyunk lakni
Ahol tejet kapni

# lvcreate -l 1 -s -n proba_lv_2_snap /dev/proba2/proba_lv_2 
 Logical volume "proba_lv_2_snap" created

# lvs
 LV       VG   Attr  LSize  Origin   Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1   proba2 mwi-a-  8.00M            proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2   proba2 owi-ao 24.00M                       
 proba_lv_2_snap proba2 swi-a-  4.00M proba_lv_2  0.39              

# dmsetup status
proba2-proba_lv_2-real: 0 49152 striped 
proba2-proba_lv_2_snap-cow: 0 8192 linear 
proba2-proba_lv_2_snap: 0 49152 snapshot 32/8192
proba2-proba_lv_1_mimage_1: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mimage_0: 0 16384 linear 
proba2-proba_lv_1_mlog: 0 8192 linear 
proba2-proba_lv_2: 0 49152 snapshot-origin 
proba2-proba_lv_1: 0 16384 mirror 2 253:6 253:7 16/16

# lvdisplay /dev/proba2/*
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_1
 VG Name        proba2
 LV UUID        rF1Wa4-23kr-9G0o-GH0D-O8QG-M7oF-pPPRcI
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        8.00 MB
 Current LE       2
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:8
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_2
 VG Name        proba2
 LV UUID        q8OujL-uysn-75KG-2A6l-p15a-ewQ4-mgP8d8
 LV Write Access    read/write
 LV snapshot status   source of
             /dev/proba2/proba_lv_2_snap [active]
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        24.00 MB
 Current LE       6
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:9
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/proba2/proba_lv_2_snap
 VG Name        proba2
 LV UUID        Am9wZ6-YHy2-DkeM-UDY1-K8X6-nZ1d-HAeoYl
 LV Write Access    read/write
 LV snapshot status   active destination for /dev/proba2/proba_lv_2
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        24.00 MB
 Current LE       6
 COW-table size     4.00 MB
 COW-table LE      1
 Allocated to snapshot 0.59% 
 Snapshot chunk size  8.00 KB
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   0
 Block device      253:12
 
# mount /dev/proba2/proba_lv_2_snap /mnt/proba_lv_2_snap 

/mnt# ls -la proba_lv_2*
proba_lv_2:
total 15
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Sep 26 02:02 .
drwxr-xr-x 19 root root 1024 Sep 26 02:07 ..
drwx------ 2 root root 12288 Sep 26 02:00 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root  67 Sep 26 02:02 tesztfile

proba_lv_2_snap:
total 15
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Sep 26 02:02 .
drwxr-xr-x 19 root root 1024 Sep 26 02:07 ..
drwx------ 2 root root 12288 Sep 26 02:00 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root  67 Sep 26 02:02 tesztfile

# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
[...]
/dev/mapper/proba2-proba_lv_2
            24M  14K  23M  1% /mnt/proba_lv_2
/dev/mapper/proba2-proba_lv_2_snap
            24M  14K  23M  1% /mnt/proba_lv_2_snap

# echo 'Ooooh, edes bociiii! Adj nekunk tejeeeeeeet!' >proba_lv_2/tesztfile 

# cat */tesztfile
Ooooh, edes bociiii! Adj nekunk tejeeeeeeet!
Boci boci tarka
Se fule se farka
Oda megyunk lakni
Ahol tejet kapni

# lvs
 LV       VG   Attr  LSize  Origin   Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1   proba2 mwi-a-  8.00M            proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2   proba2 owi-ao 24.00M                       
 proba_lv_2_snap proba2 swi-ao  4.00M proba_lv_2  0.59

# echo 'Ezt is lehet' >proba_lv_2_snap/tesztfile 

/mnt# cat */tesztfile
Ooooh, edes bociiii! Adj nekunk tejeeeeeeet!
Ezt is lehet

# lvs
 LV       VG   Attr  LSize  Origin   Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1   proba2 mwi-a-  8.00M            proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2   proba2 owi-ao 24.00M                       
 proba_lv_2_snap proba2 swi-ao  4.00M proba_lv_2  0.98

# umount /mnt/proba_lv_2_snap 

# lvremove /dev/proba2/proba_lv_2_snap 
Do you really want to remove active logical volume "proba_lv_2_snap"? [y/n]: y
 Logical volume "proba_lv_2_snap" successfully removed

# lvs
 LV     VG   Attr  LSize  Origin Snap% Move Log       Copy% 
 proba_lv_1 proba2 mwi-a-  8.00M          proba_lv_1_mlog 100.00
 proba_lv_2 proba2 -wi-a- 24.00M                     

xfs filerendszer esetén a snapshotot csak a nouuid opcióval tudjuk bemountolni; enélkül az xfs azt hiszi, hogy ugyanazt a fizikai filerendszert próbáljuk mountolni másodszor is.

1.5 EVMS

EVMS: Enterprise Volume Management System. Nem a népszerű scifisorozat hangerejének kezelésére szolgál.

LVM-ebb az LVM-nél. Részletek házi feladatként itt: EVMS

1.6 LVM és RAID

Természetesen van értelme egyszerre RAIDet (akár szoftveres RAIDet) és LVM-et használni; a RAID biztosítja a redundanciát és/vagy a csíkozást, az LVM pedig a rugalmasságot.

Ha egy már LVM-et használó rendszerből szeretnénk RAID1-es rendszert csinálni, arra az alábbi receptet használhatjuk:

 1. Új diszk(ek) beépítése
 2. RAID tömb létrehozása az új diszk(ek)ből (--create --level=1 --raid-devices=2 /dev/mdX /dev/ujdisk missing, így "féllábú" lesz a RAID, eleve degradált tömb jön létre)
 3. pvcreate az új RAID-tömbön
 4. vgextend-del hozzáadjuk a meglevő volume grouphoz az új fizikai kötetet (ami a féllábú RAID)
 5. pvmove-val átmozgatunk minden adatot a régi PV-ról az újra
 6. vgreduce-szal kiszedjük a VG-ból a régi diszk(ek)et
 7. mdadm-mal új raid-eszközként hozzáadjuk a régi diszk(ek)et a féllábú RAID-tömbhöz
 8. Kész.

A műveletek nagy része online elvégezhető (kivéve esetleg az új diszkek beépítését, de jobb hardver esetén az is megy leállítás nélkül).

Ügyeljünk arra, hogy az összes softraides partíciónk típusa 0xFD legyen ("Linux RAID Autodetect"), ha azt szeretnénk, hogy a kernel segítség nélkül össze tudja rakni boot közben.

1.7 Gyakorlati tanácsok

Mindig hagyjunk szabad helyet a kötetcsoportjainkban!

Tartsuk észben, hogy a filerendszereinket bármikor könnyedén növelhetjük, de zsugorítani nagyon nehéz lesz. Ezért soha ne osszuk ki egy kötetcsoport összes helyét eleve, hanem minden filerendszernek mindig csak annyi helyet allokáljunk, amennyire biztosan szükség van. Így, ha valahol fogytán van a hely, a VG-ben levő szabad területből még tudunk gazdálkodni. Ha előre kiosztottuk az összes helyet és elrontottuk, akkor a változtatás egy teljes mentéssel, törléssel, az érintett LV-k újbóli létrehozásával, majd mentésből való visszaállással jár.

Az összes hely preallokálása minden bizonnyal a leggyakoribb tervezési hiba, amit kezdő LVM-felhasználók elkövetnek.

Ha nincs szabad hely, snapshotokat sem tudunk készíteni.

2 Solaris

Írta: Boros Péter
Utolsó jelentős módosítás: 2006. szeptember.
Nem része a hivatalos tananyagnak, de l. a ZFS szócikket is, ami igen.

A Solaris 10 update 2 (6/06), illetve az opensolaris előtt a Solarisban nem vált szét élesen a logikai kötetkezelés és a szoftver RAID. Az így létrehozott metadevice-okon ugyanúgy UFS-t lehet használni, mint alapesetben a diskeken. 2006 júniusában azonban megjelent a ZFS a kereskedelmi solarisban, ami elég sok újítést hozott, és valamilyen szinten elavulttá tette az addigi logikai kötetkezelést. A metadevice-ok létrehozásának lehetősége a Solaris 9-től volt része a kereskedelmi Solarisnak (előző verziókhoz is elérhető volt patch formájában).

2.1 Diskek

SPARC architektúra esetén minden disk tartalmaz 8 slice-ot, ebbol 7-re lehet fájlrendszereket létrehozni, a 2-es számú pedig az egész disket jelöli (mint pl. linux alatt a /dev/hda). A diskek a format parancs segitsegevel tekinthetok meg. x86 eseténben primary partíciókon belül emulálja a solaris a sparcos disket, így a solaris nem tud nem primary partíciót használni (ez nem baj, így x86on 1 disken 4*7=28 partíciót lehet létrehozni, a ZFS óra már ez a korlát sincs).
A format parancs kimenete:

# format
Searching for disks...done


AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c0t0d0 <ST39140A cyl 17660 alt 2 hd 16 sec 63>
     /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/dad@0,0
    1. c1t2d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
     /pci@1f,0/pci@1/scsi@1,1/sd@2,0
    2. c1t3d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
     /pci@1f,0/pci@1/scsi@1,1/sd@3,0
    3. c1t5d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
     /pci@1f,0/pci@1/scsi@1,1/sd@5,0
    4. c1t8d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
     /pci@1f,0/pci@1/scsi@1,1/sd@8,0
    5. c1t9d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
     /pci@1f,0/pci@1/scsi@1,1/sd@9,0
    6. c1t10d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
     /pci@1f,0/pci@1/scsi@1,1/sd@a,0

1 disk:

 0    root  wm    0 - 4847    8.30GB  (4848/0/0) 17409168
 1 unassigned  wu    0        0     (0/0/0)      0
 2   backup  wu    0 - 4923    8.43GB  (4924/0/0) 17682084
 3 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 4 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 5 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 6 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 7 unassigned  wm  4848 - 4923   133.26MB  (76/0/0)   272916

x86on ugyanez:

bash-3.00# format
Searching for disks...done


AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c0d0 <DEFAULT cyl 4092 alt 2 hd 128 sec 32>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@0,0
    1. c0d1 <VMware V-0000000000000000-0001-8.00GB>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@1,0
    2. c1d0 <DEFAULT cyl 4093 alt 2 hd 128 sec 32>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@1/cmdk@0,0
    3. c1d1 <VMware V-0000000000000000-0001-8.00GB>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@1/cmdk@1,0

1 disk:

Part   Tag  Flag   Cylinders    Size      Blocks
 0    root  wm    3 - 3820    7.46GB  (3818/0/0) 15638528
 1    swap  wu  3821 - 4076   512.00MB  (256/0/0)  1048576
 2   backup  wm    0 - 4091    7.99GB  (4092/0/0) 16760832
 3 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 4 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 5 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 6 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 7 unassigned  wm  4077 - 4091    30.00MB  (15/0/0)   61440
 8    boot  wu    0 -  0    2.00MB  (1/0/0)    4096
 9 alternates  wu    1 -  2    4.00MB  (2/0/0)    8192

Muveltek vegzese 1 disken formattal (sparc):

Specify disk (enter its number): 2
selecting c1t3d0
[disk formatted]FORMAT MENU:
    disk    - select a disk
    type    - select (define) a disk type
    partition - select (define) a partition table
    current  - describe the current disk
    format   - format and analyze the disk
    repair   - repair a defective sector
    label   - write label to the disk
    analyze  - surface analysis
    defect   - defect list management
    backup   - search for backup labels
    verify   - read and display labels
    save    - save new disk/partition definitions
    inquiry  - show vendor, product and revision
    volname  - set 8-character volume name
     !<cmd>   - execute <cmd>, then return
    quit
format>

format> verify

Primary label contents:

Volume name = <    >
ascii name = <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
pcyl    = 4926
ncyl    = 4924
acyl    =  2
nhead    =  27
nsect    = 133
Part   Tag  Flag   Cylinders    Size      Blocks
 0 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 1 unassigned  wu    0        0     (0/0/0)      0
 2   backup  wu    0 - 4923    8.43GB  (4924/0/0) 17682084
 3 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 4 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 5 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 6 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 7 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0

format> partition


PARTITION MENU:
    0   - change `0' partition
    1   - change `1' partition
    2   - change `2' partition
    3   - change `3' partition
    4   - change `4' partition
    5   - change `5' partition
    6   - change `6' partition
    7   - change `7' partition
    select - select a predefined table
    modify - modify a predefined partition table
    name  - name the current table
    print - display the current table
    label - write partition map and label to the disk
     !<cmd> - execute <cmd>, then return
    quit

partition> 0
Part   Tag  Flag   Cylinders    Size      Blocks
 0 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0

Enter partition id tag[unassigned]: root
Enter partition permission flags[wm]:
Enter new starting cyl[0]:
Enter partition size[0b, 0c, 0e, 0.00mb, 0.00gb]: 8.3gb
partition> print
Current partition table (unnamed):
Total disk cylinders available: 4924 + 2 (reserved cylinders)

Part   Tag  Flag   Cylinders    Size      Blocks
 0    root  wm    0 - 4847    8.30GB  (4848/0/0) 17409168
 1 unassigned  wu    0        0     (0/0/0)      0
 2   backup  wu    0 - 4923    8.43GB  (4924/0/0) 17682084
 3 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 4 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 5 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 6 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 7 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0

partition> 7
Part   Tag  Flag   Cylinders    Size      Blocks
 7 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0

Enter partition id tag[unassigned]:
Enter partition permission flags[wm]:
Enter new starting cyl[0]: 4848
Enter partition size[0b, 0c, 4848e, 0.00mb, 0.00gb]: 4923e
partition> print
Current partition table (unnamed):
Total disk cylinders available: 4924 + 2 (reserved cylinders)

Part   Tag  Flag   Cylinders    Size      Blocks
 0    root  wm    0 - 4847    8.30GB  (4848/0/0) 17409168
 1 unassigned  wu    0        0     (0/0/0)      0
 2   backup  wu    0 - 4923    8.43GB  (4924/0/0) 17682084
 3 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 4 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 5 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 6 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)      0
 7 unassigned  wm  4848 - 4923   133.26MB  (76/0/0)   272916

partition> label
Ready to label disk, continue? y

Az előbbiekben 1 üres disken létrehoztam 2 partíciót, így készíthető elő a fizikai eszköz arra, hogy majd metadevice része legyen.

2.2 Meta devices

A meta eszközök működése hasonló, mint a linux alatti szoftver raid-é, Solarisban ezt hívják volume managernek. Általában a meta kezdetű parancsok ezt tekergetik (elég sok van belőle). Körülbelül ugyanazokat a dolgokat lehet vele megvalósítani, mint a linux alatti md-vel. Legfontosabb különbség, hogy a meta eszközökhöz tartozó adatbázis replikák adminisztrációja itt kézzel történik (a metadb-nek érdemes külön slice-t csinálni). A meglévő replikákat a metadb paranccsal lehet megnézni:

# metadb
metadb: mp3: there are no existing databases

Hozzunk létre 3 disken metadb replikákat:

# metadb -a -f c0t0d0s7 c1t2d0s7 c1t3d0s7
# metadb
    flags      first blk    block count
   a    u     16       8192      /dev/dsk/c0t0d0s7
   a    u     16       8192      /dev/dsk/c1t2d0s7
   a    u     16       8192      /dev/dsk/c1t3d0s7

Meg mégegyet, mert ilyet is lehet:

# metadb -a c1t5d0s7
# metadb
    flags      first blk    block count
   a    u     16       8192      /dev/dsk/c0t0d0s7
   a    u     16       8192      /dev/dsk/c1t2d0s7
   a    u     16       8192      /dev/dsk/c1t3d0s7
   a    u     16       8192      /dev/dsk/c1t5d0s7

Ha a metadb replikák legalább fele ugyanazt mondja a diskekről, akkor rendben van minden, automatikusan az ő tartalmuk fog érvényesülni. Ha nem, a meta eszközök nem fognak működni, ilyenkor kézzel kell megadni, hogy melyik replika lesz érvényes.

A linuxhoz hasonlóan, itt is egyszerűen megvalósíthatók a különböző szoftver RAID-ek. RAID0:

# metainit d1 1 2 c1t2d0s0 c1t3d0s0
d1: Concat/Stripe is setup

# metastat
d1: Concat/Stripe
  Size: 34807563 blocks (16 GB)
  Stripe 0: (interlace: 32 blocks)
    Device   Start Block Dbase  Reloc
    c1t2d0s0     0   No   Yes
    c1t3d0s0    3591   No   Yes

Device Relocation Information:
Device  Reloc Device ID
c1t2d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39173W_SUN9.0GLMD830490000793052T2
c1t3d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJP95339000019470FHT

Utána létre lehet rajta hozni UFS fájlrendszert:

# newfs /dev/md/rdsk/d1
newfs: construct a new file system /dev/md/rdsk/d1: (y/n)? y
Warning: 4342 sector(s) in last cylinder unallocated
/dev/md/rdsk/d1:    34807562 sectors in 5666 cylinders of 48 tracks, 128 sectors
    16995.9MB in 355 cyl groups (16 c/g, 48.00MB/g, 5824 i/g)
super-block backups (for fsck -F ufs -o b=#) at:
 32, 98464, 196896, 295328, 393760, 492192, 590624, 689056, 787488, 885920,
Initializing cylinder groups:
......
super-block backups for last 10 cylinder groups at:
 33918112, 34016544, 34114976, 34213408, 34311840, 34410272, 34508704,
 34607136, 34705568, 34804000

Fel is lehet mountolni, sőt, umountolni is:

# mount /dev/md/dsk/d1 /mnt
# df -h|grep d1
/dev/md/dsk/d1     16G  17M  16G   1%  /mnt

# umount /dev/md/dsk/d1

Törölni is egyszerű:

# metaclear d1
d1: Concat/Stripe is cleared

A RAID1 esetében mindez már kicsit komplikáltabb. RAID1 tömböt úgy lehet létrehozni, hogy létrehozunk 2 db RAID0-t (sima mirror esetén ezek 1 diskesek), majd megadjuk, hogy azok egymás tükrei legyenek. Első látásra ez valamilyen szinten komplikáltnak tűnik, a RAID10 tömb egyszerű létrehozhatósága miatt van így megoldva. Másik előnye, hogy a módszerrel egy éles rendszer root fájlrendszere is tükrözhető, anélkül, hogy az élesen kívül más operációs rendszert használnánk ehhez (nem kell single user módba bootolni, és livecd szerűségre sincs szükség). A root fájlrendszer tükrözéséhez a metaroot segédprogram használandó, ez még a vfstab-ot is módosítja megfelelően. Ezek után egy RAID1 tömb létrehozási procedúrája:

-bash-3.00# metainit d11 1 1 c1t2d0s0
d11: Concat/Stripe is setup

-bash-3.00# metainit d12 1 1 c1t3d0s0
d12: Concat/Stripe is setup

-bash-3.00# metainit d10 -m d11
d10: Mirror is setup

-bash-3.00# metattach d10 d12
d10: submirror d12 is attached

-bash-3.00# metastat
d10: Mirror
  Submirror 0: d11
   State: Okay
  Submirror 1: d12
   State: Resyncing
  Resync in progress: 0 % done
  Pass: 1
  Read option: roundrobin (default)
  Write option: parallel (default)
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)

d11: Submirror of d10
  State: Okay
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c1t2d0s0     0   No      Okay  Yes


d12: Submirror of d10
  State: Resyncing
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c1t3d0s0     0   No      Okay  Yes


Device Relocation Information:
Device  Reloc Device ID
c1t3d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJP95339000019470FHT
c1t2d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39173W_SUN9.0GLMD830490000793052T2

Ha már a redundanciáról esik szó, van lehetőség hot spare-ek használatára:

-bash-3.00# metahs -a hsp001 c1t5d0s0
hsp001: Hotspare is added
-bash-3.00# metahs -i
hsp001: 1 hot spare
    Device   Status   Length      Reloc
    c1t5d0s0  Available  17409168 blocks Yes

Device Relocation Information:
Device  Reloc Device ID
c1t5d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJR34002000019460G0S

-bash-3.00# metastat
d10: Mirror
  Submirror 0: d11
   State: Okay
  Submirror 1: d12
   State: Resyncing
  Resync in progress: 67 % done
  Pass: 1
  Read option: roundrobin (default)
  Write option: parallel (default)
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)

d11: Submirror of d10
  State: Okay
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c1t2d0s0     0   No      Okay  Yes


d12: Submirror of d10
  State: Resyncing
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c1t3d0s0     0   No      Okay  Yes


hsp001: 1 hot spare
    Device   Status   Length      Reloc
    c1t5d0s0  Available  17409168 blocks Yes

Device Relocation Information:
Device  Reloc Device ID
c1t3d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJP95339000019470FHT
c1t2d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39173W_SUN9.0GLMD830490000793052T2
c1t5d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJR34002000019460G0S

Az így létrehozott hot spare-ek az összes tömbnek melegtartaléka lesz (amire értelmezhető, RAID0-nak nem). Törölni is lehet:

-bash-3.00# metahs -d hsp001 c1t5d0s0
hsp001: Hotspare is deleted
-bash-3.00# metahs -i
hsp001: is empty

Device Relocation Information:
Device  Reloc Device ID

-bash-3.00# metahs -d hsp001
hsp001: Hotspare pool is cleared

-bash-3.00# metahs -i
metahs: mp3: no hotspare pools found

-bash-3.00# metastat
d10: Mirror
  Submirror 0: d11
   State: Okay
  Submirror 1: d12
   State: Okay
  Pass: 1
  Read option: roundrobin (default)
  Write option: parallel (default)
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)

d11: Submirror of d10
  State: Okay
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c1t2d0s0     0   No      Okay  Yes


d12: Submirror of d10
  State: Okay
  Size: 17409168 blocks (8.3 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c1t3d0s0     0   No      Okay  Yes


Device Relocation Information:
Device  Reloc Device ID
c1t3d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJP95339000019470FHT
c1t2d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39173W_SUN9.0GLMD830490000793052T2

A mirror lebontása a felépítéshez hasonlóan bonyolult:

-bash-3.00# metadetach d10 d12
d10: submirror d12 is detached

-bash-3.00# metaclear d10
d10: Mirror is cleared

-bash-3.00# metaclear d12

d12: Concat/Stripe is cleared

-bash-3.00# metaclear d11
d11: Concat/Stripe is cleared

Mirror esetében ha a metadevice megszűnik, akkor az annak megfelelő slice-okat mount-olva lehet rajtuk látni az UFS-t és használni őket. Elegánsabb megoldás, ha egyből cseréljük a disket, majd a metareplace paranccsal helyreállítjuk a mirrort (RAID5 esetén csak ez működik). Igen, RAID5-őt is lehet csinálni:

-bash-3.00# metainit d1 -r c1t2d0s0 c1t3d0s0 c1t5d0s0
d1: RAID is setup
-bash-3.00# metastat
d1: RAID
  State: Initializing
  Initialization in progress: 0.7% done
  Interlace: 32 blocks
  Size: 34807563 blocks (16 GB)
Original device:
  Size: 34810432 blocks (16 GB)
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c1t2d0s0    3921    No Initializing  Yes
    c1t3d0s0    3921    No Initializing  Yes
    c1t5d0s0    3921    No Initializing  Yes

Device Relocation Information:
Device  Reloc Device ID
c1t2d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39173W_SUN9.0GLMD830490000793052T2
c1t3d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJP95339000019470FHT
c1t5d0  Yes  id1,sd@SSEAGATE_ST39102LCSUN9.0GLJR34002000019460G0S

Valamiért ezt hívják RAID-nak a Solaris volume managerben. Ennél persze jóval többet tud, ajánlom a meta kezdetű parancsok manualjait, valamint a docs.sun.com-on lévő Solaris Admin Guide-okat a továbblépéshez.

2.3 ZFS

A ZFS a Solaris legújabb, 128 bites fájlrendszere. Ennek következtében egy fájlrendszer maximális mérete 256 quadrillió zetabyte, ami elképzelhetetlenül nagyon sok. Másik fontos újítása, hogy egyszerű kezelni, mindent a zpool és a zfs parancsokkal kell megcsinálni (persze ezeknek nagyon sok lehetősége van). Ha a linux felől közelítjük meg a dolgot úgy kell elképzelni, mintha az LVM maga fájlrendszer is lenne, és nem kellene rajta fájlrendszereket létrehozni, és magában támogat minden fájlrendszerekkel kapcsolatos dolgot. Azzal, hogy az egészben egy absztrakciós szinttel kevesebb van, nyilvánvaló teljesítménynövekedés érhető el, ezen kívül rengeteg előnye van. Egy ilyen például, hogy a RAID-Z (ami egy RAID5, csak trükkös) ezzel oldja meg a RAID5 write hole problémát, ami ma még a RAID5 implementációk nagyobb részénél fennáll. Ha a RAID5 blokknak csak egy része került kiírásra (a többi része valamiért nem, pl. áramszünet volt), így a paritás nem lesz jó az adott blokkra egészen addig, amíg valami felül nem írja az adott blokkot. A ZFS ennek kiküszöbölésére változó méretű blokkokat használ, így minden kiírt blokk teljes blokk. Ez azért lehetséges, mert a ZFS kezeli a fájlrendszert és az eszközöket is. Erre a probélmára a RAID-Z az első csak szoftveren alapuló megoldás (hardveresen ezt pl. a RAID controlleren egy akku megoldja). Az alábbi diskek állnak rendelkezésre:

bash-3.00# format
Searching for disks...done


AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c0d0 <DEFAULT cyl 4092 alt 2 hd 128 sec 32>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@0,0
    1. c0d1 <VMware V-0000000000000000-0001-8.00GB>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@1,0
    2. c1d0 <DEFAULT cyl 4093 alt 2 hd 128 sec 32>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@1/cmdk@0,0
    3. c1d1 <VMware V-0000000000000000-0001-8.00GB>
     /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@1/cmdk@1,0
Specify disk (enter its number): ^C

A ZFS 2 absztrakciós szintet használ, a poolt és a fájlrendszert. Poolokban kezelhetők a fizikai eszközök, majd ezeken a poolokon egy vagy több fájlrendszert lehet csinálni. Pl. egy RAID-Z pool létrehozása és törlése:

bash-3.00# zpool create ztank raidz c0d1 c1d0 c1d1

bash-3.00# zpool status ztank
 pool: ztank
 state: ONLINE
 scrub: none requested
config:

    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    ztank    ONLINE    0   0   0
     raidz   ONLINE    0   0   0
      c0d1  ONLINE    0   0   0
      c1d0  ONLINE    0   0   0
      c1d1  ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors


bash-3.00# zpool destroy ztank

bash-3.00# zpool status
no pools available

Paraméterek nélkül a poolt RAID0-ként fogja használni:

bash-3.00# zpool create tank c0d1 c1d0 c1d1

bash-3.00# zpool status
 pool: tank
 state: ONLINE
 scrub: none requested
config:

    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    tank    ONLINE    0   0   0
     c0d1   ONLINE    0   0   0
     c1d0   ONLINE    0   0   0
     c1d1   ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

RAID1-et a mirror kulcsszóval lehet csinálni:

 bash-3.00# zpool create mtank mirror c0d1 c1d0
bash-3.00# zpool status
 pool: mtank
 state: ONLINE
 scrub: none requested
config:

    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    mtank    ONLINE    0   0   0
     mirror  ONLINE    0   0   0
      c0d1  ONLINE    0   0   0
      c1d0  ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

A ZFS viszont ennél jóval többet tud. Pl. a már létrehozott poolok egyből mountolva lesznek:

bash-3.00# df -h|grep tank
mtank         7.8G  24K  7.8G   1%  /mtank

Majd lehet rajta fájlrendszert is létrehozni:

bash-3.00# zfs create mtank/fs

bash-3.00# zfs list
NAME          USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
mtank         106K 7.81G 25.5K /mtank
mtank/fs       24.5K 7.81G 24.5K /mtank/fs

Az új fájlrendszer a hagyományos eszközökkel is kezelhető marad:

bash-3.00# df -h|grep tank
mtank         7.8G  25K  7.8G   1%  /mtank
mtank/fs        7.8G  24K  7.8G   1%  /mtank/fs

A fájlrendszerekkel kapcsolatos összes adminisztratív teendőt a ZFS old meg, pár példa következik ezekre. Mountolás:

bash-3.00# zfs set mountpoint=/export/fs mtank/fs

bash-3.00# df -h|grep mtank
mtank         7.8G  25K  7.8G   1%  /mtank
mtank/fs        7.8G  24K  7.8G   1%  /export/fs

Fájlrendszer szintű kvóta:

bash-3.00# zfs set quota=1G /export/fs

bash-3.00# zfs create mtank/masikfs

bash-3.00# zfs set quota=2G mtank/masikfs

bash-3.00# zfs set mountpoint=/export/masikfs mtank/masikfs

bash-3.00# df -h|grep tank
mtank         7.8G  26K  7.8G   1%  /mtank
mtank/fs        1.0G  24K  1.0G   1%  /export/fs
mtank/masikfs     2.0G  24K  2.0G   1%  /export/masikfs

NFS megosztás:

bash-3.00# zfs set sharenfs=on mtank/fs

bash-3.00# share
-        /export/fs  rw  ""

A ZFS fájlrendszereket lehet exportálni/importálni, ezzel elősegítve a féjlrendszerek egyszerű migrációját:

bash-3.00# zpool export mtank

bash-3.00# zpool list
no pools available

bash-3.00# zpool import
 pool: mtank
  id: 1849483368148061147
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

    mtank    ONLINE
     mirror  ONLINE
      c0d1  ONLINE
      c1d0  ONLINE

bash-3.00# zpool list
NAME          SIZE  USED  AVAIL  CAP HEALTH   ALTROOT
mtank         7.94G  254K  7.94G   0% ONLINE   -

bash-3.00# df -h|grep mtank
mtank         7.8G  24K  7.8G   1%  /mtank
mtank/masikfs     2.0G  24K  2.0G   1%  /export/masikfs
mtank/fs        1.0G  24K  1.0G   1%  /export/fs

bash-3.00# share
-        /export/fs  rw  ""

Importálás után minden eredeti tulajdonság megmarad, mivel mindent a ZFS kezel (így pl. az NFS megosztás is). Az exportálás/importálás működik például snapshotokra is (igen, azt is lehet vele, de azt már az UFS is tudta). Ez egy nagyon rövid bevezető a ZFS-ről, ennél sokkal többet tud, aki tovább szeretne vele foglalkozni, annal ajánlom a zpool és a zfs man oldalait, valamint a docs.sun.com-on a ZFS dokumentációkat.

3 Ajánlott irodalom

4 Potenciális zh-kérdések

 • Miért jó logikai kötetkezelést használni? Mondjon alkalmazási példákat is!
 • Milyen fogalmakkal dolgozik a Linux LVM? Melyik micsoda (pl. LV, PV, VG)?
 • Mire jó a snapshot LV? Hogyan működik?
 • Hogyan lehet snapshot LV segítségével online mentést nem támogató adatbázisról mégis kvázi-online mentést csinálni?
 • Milyen elvárásaink legyenek azokkal a filerendszerekkel szemben, amelyeket logikai kötetekben akarunk használni?
 • Hogyan lehet snapshot LV-k segítségével "homokozót" csinálni, és milyen esetben jó ez?
 • Mekkora helyet kell biztosítanunk egy snapshot LV számára?
Személyes eszközök