Logikai kötetkezelés

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből
(Változatok közti eltérés)
(v0.0)
 
(v0.1)
4. sor: 4. sor:
   
 
== Linux LVM ==
 
== Linux LVM ==
  +
  +
(Itt most csak a 2.6-os kernelben levő LVM2-vel foglalkozunk. A 2.4-es szériában található LVM1 nagyjából ugyanezt tudta, csak volt néhány korlátozása.)
   
 
A Linux LVM (Logical Volume Management) a következő fogalmakkal dolgozik:
 
A Linux LVM (Logical Volume Management) a következő fogalmakkal dolgozik:
   
* Physical volume: olyan fizikai háttértároló, amin létrehoztuk az LVM metaadat-struktúráját a <tt>pvcreate</tt> paranccsal.
+
=== Physical extent ===
** pl:
+
Allokációs egység. Ekkora egységenként oszthatjuk szét a volume groupban levő helyet a logical volume-ok között (l. később).
  +
  +
Ha akarjuk, hívhatjuk magyarul fizikai mértéknek, de ez elég sután hangzik.
  +
  +
=== Physical volume ===
  +
A physical volume olyan fizikai háttértároló, amin létrehoztuk az LVM metaadat-struktúráját a <tt>pvcreate</tt> paranccsal. Pl:
 
<pre>
 
<pre>
 
# pvcreate /dev/hda
 
# pvcreate /dev/hda
  +
Physical volume "/dev/hda" successfully created
 
# pvcreate /dev/loop0
 
# pvcreate /dev/loop0
  +
Physical volume "/dev/loop0" successfully created
 
# pvcreate /dev/sda3
 
# pvcreate /dev/sda3
  +
Physical volume "/dev/sda3" successfully created
 
</pre>
 
</pre>
  +
  +
Fontosab opciók:
  +
* --uuid: minden physical volume-nak van egy egyedi azonosítója. Ha egy diszket kicserélünk, és az új diszket be akarjuk tenni a régi helyére az LVM-be, akkor a --uuid kapcsolóval be kell állítanunk rajta a régi diszk azonosítóját.
  +
  +
Dokumentáció:
  +
* man pvcreate: [http://www.die.net/doc/linux/man/man8/pvcreate.8.html pvcreate(8)]
  +
* man lvm: [http://www.die.net/doc/linux/man/man8/lvm.8.html lvm(8)]
  +
  +
Ha akarjuk, a physical volume-ot hívhatjuk magyarul fizikai kötetnek.
  +
  +
==== Physical volume-ok kezelése ====
  +
  +
A [http://www.die.net/doc/linux/man/man8/pvdisplay.8.html pvdisplay] paranccsal nézhetjük meg, milyen physical volume-jaink vannak:
  +
  +
<pre>
  +
# pvdisplay
  +
--- Physical volume ---
  +
PV Name /dev/md2
  +
VG Name raid5
  +
PV Size 697.91 GB / not usable 0
  +
Allocatable yes
  +
PE Size (KByte) 32768
  +
Total PE 22333
  +
Free PE 4094
  +
Allocated PE 18239
  +
PV UUID elN9K7-dvxq-b0fd-daqR-693p-fHqD-SwbDpD
  +
  +
--- NEW Physical volume ---
  +
PV Name /dev/loop0
  +
VG Name
  +
PV Size 31.81 MB
  +
Allocatable NO
  +
PE Size (KByte) 0
  +
Total PE 0
  +
Free PE 0
  +
Allocated PE 0
  +
PV UUID hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1
  +
</pre>
  +
  +
Láthatjuk, hogy az első megtalált physical volume a /dev/md2-n, egy RAID tömbön van, és a raid5 nevű volume group része (l. később).
  +
A második volume a /dev/loop0 loopback device-on (tehát valójában egy ehhez a device-hoz tartozó image file-ban) van, és még nem rendeltük hozzá volume grouphoz, ezért nem is használható a benne levő hely (Allocatable: no).
  +
A közölt adatok:
  +
  +
* PV Name - annak a unix device-nak a neve, amin a physical volume található.
  +
* VG Name - annak a volume groupnak a neve, amelyhez a physical volume tartozik.
  +
* PV Size - a PV mérete (mit jelent és milyen esetben jelenik meg a "not usable X"?)
  +
* Allocatable - Felhasználható-e a PV-n levő hely (van valakinek kedve precízebb megfogalmazást keresni erre?)
  +
* PE Size - a physical extentek mérete abban a volume groupban, amelyhez a PV tartozik.
  +
* Total, Free, Allocated PE - összes physical extent száma, ebből hány szabad, hány foglalt.
  +
* PV UUID - egyedi azonosító.
  +
  +
Majdnem ugyanezt tudja a [http://www.die.net/doc/linux/man/man8/pvs.8.html pvs] parancs is:
  +
<pre>
  +
# pvs
  +
PV VG Fmt Attr PSize PFree
  +
/dev/loop0 lvm2 -- 31.81M 31.81M
  +
/dev/md2 raid5 lvm2 a- 697.91G 127.94G
  +
</pre>
  +
  +
A <tt>pvs</tt> esetén testreszabhatóbb a kimenet formája. Részletesebben l. a dokumentációban.
  +
  +
A <tt>pvscan</tt> outputja is nagyon hasonló:
  +
<pre>
  +
PV /dev/md2 VG raid5 lvm2 [697.91 GB / 127.94 GB free]
  +
PV /dev/loop0 lvm2 [31.81 MB]
  +
Total: 2 [697.94 GB] / in use: 1 [697.91 GB] / in no VG: 1 [31.81 MB]
  +
</pre>
  +
A különbség az, hogy a pvscan újra végignézi az összes block device-t, a pvs és a pvdisplay pedig a kernel adatstruktúráiból szedi az információt.
  +
  +
A [http://www.die.net/doc/linux/man/man8/pvs.8.html pvmove] segítségével az egyik phyiscal volume-ban levő physical extenteket átmozgathatjuk a volume group egy másik physical volume-jára.
  +
Ennek akkor van értelme, ha pl. ki akarjuk venni az adott fizikai diszket a gépből, vagy a volume groupból.
  +
A pvmove online művelet, vagyis menet közben is használhatjuk, írhatjuk és olvashatjuk az érintett volume-ot.
  +
  +
A <tt>pvremove</tt> segítségével eltávolíthatjuk az LVM-címkét egy PV-ről, így az LVM a továbbiakban nem vesz róla tudomást.
  +
  +
=== Volume group ===
  +
  +
A volume group lényegében egy logical volume-okkal "partícionálható" absztrakt merevlemez; physical volume-ok egy csoportja.
  +
Közvetlenül nem lehet rá adatokat írni, de a benne levő helyet tetszés szerint szétoszthatjuk logical volume-ok között.
  +
  +
Létrehozása a <tt>vgcreate</tt> paranccsal történik.
  +
<pre>
  +
# vgcreate proba /dev/loop0
  +
Volume group "proba" successfully created
  +
# pvdisplay
  +
[...]
  +
--- Physical volume ---
  +
PV Name /dev/loop0
  +
VG Name proba
  +
PV Size 28.00 MB / not usable 0
  +
Allocatable yes
  +
PE Size (KByte) 4096
  +
Total PE 7
  +
Free PE 7
  +
Allocated PE 0
  +
PV UUID hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1
  +
</pre>
  +
  +
Egynél több PV-t is felsorolhatunk a parancssorban; ezek mind bekerülnek az új volume groupba (hívhatjuk kötetcsoportnak).
  +
  +
Fontosabb opciók:
  +
* -s, --physicalextentsize PhysicalExtentSize[kKmMgGtT]: a physical extentek méretét adja meg.
  +
Ilyen granularitással oszthatjuk szét a helyet a logical volume-ok között.
  +
A filerendszer I/O teljesítményére elvileg nincs hatással, csak az LVM segédprogramjai lesznek lassúbbak, ha túl sok van (mert túl kicsik).
  +
A meta-adatok mennyisége is nagyobb lehet, ha több PE van.
  +
Manapság kevés olyan felhasználást lehet elképzelni, ahol szükség lehet 16MB-nál kisebb granularitásra.
  +
  +
Dokumentáció:
  +
* man vgcreate: [http://www.die.net/doc/linux/man/man8/vgcreate.8.html vgcreate(8)]
  +
* man lvm: [http://www.die.net/doc/linux/man/man8/lvm.8.html lvm(8)]
  +
  +
==== Volume groupok kezelése ====
  +
  +
Listázás: vgdisplay
  +
  +
<pre>
  +
# vgdisplay
  +
--- Volume group ---
  +
VG Name raid5
  +
System ID
  +
Format lvm2
  +
Metadata Areas 1
  +
Metadata Sequence No 21
  +
VG Access read/write
  +
VG Status resizable
  +
MAX LV 32
  +
Cur LV 5
  +
Open LV 5
  +
Max PV 16
  +
Cur PV 1
  +
Act PV 1
  +
VG Size 697.91 GB
  +
PE Size 32.00 MB
  +
Total PE 22333
  +
Alloc PE / Size 18239 / 569.97 GB
  +
Free PE / Size 4094 / 127.94 GB
  +
VG UUID I4pM7R-wmD9-m3VP-0OI1-ahbb-hdKy-QIQXnL
  +
  +
--- Volume group ---
  +
VG Name proba
  +
System ID
  +
Format lvm2
  +
Metadata Areas 1
  +
Metadata Sequence No 1
  +
VG Access read/write
  +
VG Status resizable
  +
MAX LV 0
  +
Cur LV 0
  +
Open LV 0
  +
Max PV 0
  +
Cur PV 1
  +
Act PV 1
  +
VG Size 28.00 MB
  +
PE Size 4.00 MB
  +
Total PE 7
  +
Alloc PE / Size 0 / 0
  +
Free PE / Size 7 / 28.00 MB
  +
VG UUID U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS
  +
</pre>
  +
  +
A vgdisplaynek van egy -v kapcsolója, aminek a hatására a logical volume-okat is listázza.
  +
  +
A pv*-gal analóg módon van <tt>vgs</tt> és <tt>vgscan</t> is.
  +
  +
A vgchange-dzsel lehet "aktiválni" és "deaktiválni" a kötetcsoportokat (ha nem aktiváljuk, nem tudjuk mountolni a benne levő LV-ket).
  +
  +
<pre>
  +
# vgchange -a y
  +
5 logical volume(s) in volume group "raid5" now active
  +
0 logical volume(s) in volume group "proba" now active
  +
</pre>
  +
  +
A vgcfgbackup/vgcfgrestore segítségével készíthetünk ill. állíthatunk vissza biztonsági mentést az LVM-konfigurációnkról.
  +
A felhasználói adatokat természetesen nem menti el, de arra az esetre, ha megsérülnének az LVM saját adatterületei, vagy véletlenül megszüntetnénk egy fontos LV-t, jól jön.
  +
  +
A <tt>vgck</tt> ellenőrzi a meta-adatok konzisztenciáját.
  +
  +
Ha egy kötetcsoportot át akarunk vinni egy másik számítógépbe, akkor először exportálnunk kell a vgexport segítségével:
  +
<pre>
  +
# vgexport proba
  +
Volume group "proba" successfully exported
  +
# vgdisplay proba
  +
WARNING: volume group "proba" is exported
  +
--- Volume group ---
  +
VG Name proba
  +
System ID
  +
Format lvm2
  +
Metadata Areas 1
  +
Metadata Sequence No 2
  +
VG Access read/write
  +
VG Status exported/resizable
  +
MAX LV 0
  +
Cur LV 0
  +
Open LV 0
  +
Max PV 0
  +
Cur PV 1
  +
Act PV 1
  +
VG Size 28.00 MB
  +
PE Size 4.00 MB
  +
Total PE 7
  +
Alloc PE / Size 0 / 0
  +
Free PE / Size 7 / 28.00 MB
  +
VG UUID U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS
  +
</pre>
  +
Az exportált kötetcsoport nem aktiválható, amíg nem importáljuk:
  +
<pre>
  +
# vgchange -a y proba
  +
Volume group "proba" is exported
  +
# vgimport proba
  +
Volume group "proba" successfully imported
  +
# vgchange -a y proba
  +
0 logical volume(s) in volume group "proba" now active
  +
</pre>
  +
  +
Növelés: vgextend. A vgextend segítségével a kötetcsoporthoz új PV-ot adhatunk hozzá.
  +
  +
Összehúzás: vgreduce. A vgreduce segítségével a kötetcsoportból eltávolíthatunk egy üres PV-t (tehát olyat, amin egyetlen PE-t - physical extentet - sem foglal egyetlen LV - logical volume - sem).
  +
  +
Összevonás: vgmerge. A vgmerge segítségével egy inaktív VG-ot beolvaszthatunk egy másik létező VG-ba, ha a PE-méretek megegyeznek.
  +
A cél-VG-ban ezután benne lesznek mindkét kiinduló-VG LV-jai.
  +
  +
Szétválasztás: vgsplit. A kiinduló kötetcsoport fizikai kötetei közül néhányból új kötetcsoportot hozunk létre.
  +
A logikai kötetek nem lóghatnak át egyik kötetcsoportból a másikba (erről előtte szükség esetén pvmove-val gondoskodni kell).
  +
  +
A <tt>vgmknodes</tt> boot közben fut le, létrehozza a /dev alatt a volume groupjainkhoz tartozó bejegyzéseket.
  +
  +
Törlés: vgremove. Teljesen megszünteti a kötetcsoportot és újra felszabadítja a PV-jait.
  +
  +
Átnevezés: vgrename.
  +
  +
=== Logical volume ===
  +
A logical volume (legyen logikai kötet) úgy viselkedik, mint egy merevlemezpartíció, azzal a különbséggel, hogy:
  +
* szabadon, on-line átméretezhető (a rajta/benne található filerendszert ettől persze külön át kell méretezni);
  +
* on-line átmozgatható másik diszkre;
  +
* készíthető róla snapshot.

A lap 2006. szeptember 25., 23:46-kori változata

A logikai kötetkezelés egy új logikai absztrakciós réteget biztosít a gépben található háttértárolók és a fájlrendszerek között. Ez egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a fizikai tárolóeszközöket logikai egységekbe szervezzük, és rugalmasan átméretezhető logikai köteteket hozzunk létre. Ha később új diszk kerül a gépbe, azt is hozzáadhatjuk egy kötetcsoporthoz, és teljesen transzparens módon átlóghatnak rá a filerendszereink, anélkül, hogy külön foglalkoznunk kellene azzal, hogy melyik fizikai diszkre is kerüljenek.

Tartalomjegyzék

1 Linux LVM

(Itt most csak a 2.6-os kernelben levő LVM2-vel foglalkozunk. A 2.4-es szériában található LVM1 nagyjából ugyanezt tudta, csak volt néhány korlátozása.)

A Linux LVM (Logical Volume Management) a következő fogalmakkal dolgozik:

1.1 Physical extent

Allokációs egység. Ekkora egységenként oszthatjuk szét a volume groupban levő helyet a logical volume-ok között (l. később).

Ha akarjuk, hívhatjuk magyarul fizikai mértéknek, de ez elég sután hangzik.

1.2 Physical volume

A physical volume olyan fizikai háttértároló, amin létrehoztuk az LVM metaadat-struktúráját a pvcreate paranccsal. Pl:

# pvcreate /dev/hda
 Physical volume "/dev/hda" successfully created
# pvcreate /dev/loop0
 Physical volume "/dev/loop0" successfully created
# pvcreate /dev/sda3
 Physical volume "/dev/sda3" successfully created

Fontosab opciók:

 • --uuid: minden physical volume-nak van egy egyedi azonosítója. Ha egy diszket kicserélünk, és az új diszket be akarjuk tenni a régi helyére az LVM-be, akkor a --uuid kapcsolóval be kell állítanunk rajta a régi diszk azonosítóját.

Dokumentáció:

Ha akarjuk, a physical volume-ot hívhatjuk magyarul fizikai kötetnek.

1.2.1 Physical volume-ok kezelése

A pvdisplay paranccsal nézhetjük meg, milyen physical volume-jaink vannak:

# pvdisplay
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/md2
 VG Name        raid5
 PV Size        697.91 GB / not usable 0  
 Allocatable      yes 
 PE Size (KByte)    32768
 Total PE       22333
 Free PE        4094
 Allocated PE     18239
 PV UUID        elN9K7-dvxq-b0fd-daqR-693p-fHqD-SwbDpD

 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/loop0
 VG Name        
 PV Size        31.81 MB
 Allocatable      NO
 PE Size (KByte)    0
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1

Láthatjuk, hogy az első megtalált physical volume a /dev/md2-n, egy RAID tömbön van, és a raid5 nevű volume group része (l. később). A második volume a /dev/loop0 loopback device-on (tehát valójában egy ehhez a device-hoz tartozó image file-ban) van, és még nem rendeltük hozzá volume grouphoz, ezért nem is használható a benne levő hely (Allocatable: no). A közölt adatok:

 • PV Name - annak a unix device-nak a neve, amin a physical volume található.
 • VG Name - annak a volume groupnak a neve, amelyhez a physical volume tartozik.
 • PV Size - a PV mérete (mit jelent és milyen esetben jelenik meg a "not usable X"?)
 • Allocatable - Felhasználható-e a PV-n levő hely (van valakinek kedve precízebb megfogalmazást keresni erre?)
 • PE Size - a physical extentek mérete abban a volume groupban, amelyhez a PV tartozik.
 • Total, Free, Allocated PE - összes physical extent száma, ebből hány szabad, hány foglalt.
 • PV UUID - egyedi azonosító.

Majdnem ugyanezt tudja a pvs parancs is:

# pvs
 PV     VG  Fmt Attr PSize  PFree 
 /dev/loop0    lvm2 --  31.81M 31.81M
 /dev/md2  raid5 lvm2 a-  697.91G 127.94G

A pvs esetén testreszabhatóbb a kimenet formája. Részletesebben l. a dokumentációban.

A pvscan outputja is nagyon hasonló:

 PV /dev/md2   VG raid5  lvm2 [697.91 GB / 127.94 GB free]
 PV /dev/loop0       lvm2 [31.81 MB]
 Total: 2 [697.94 GB] / in use: 1 [697.91 GB] / in no VG: 1 [31.81 MB]

A különbség az, hogy a pvscan újra végignézi az összes block device-t, a pvs és a pvdisplay pedig a kernel adatstruktúráiból szedi az információt.

A pvmove segítségével az egyik phyiscal volume-ban levő physical extenteket átmozgathatjuk a volume group egy másik physical volume-jára. Ennek akkor van értelme, ha pl. ki akarjuk venni az adott fizikai diszket a gépből, vagy a volume groupból. A pvmove online művelet, vagyis menet közben is használhatjuk, írhatjuk és olvashatjuk az érintett volume-ot.

A pvremove segítségével eltávolíthatjuk az LVM-címkét egy PV-ről, így az LVM a továbbiakban nem vesz róla tudomást.

1.3 Volume group

A volume group lényegében egy logical volume-okkal "partícionálható" absztrakt merevlemez; physical volume-ok egy csoportja. Közvetlenül nem lehet rá adatokat írni, de a benne levő helyet tetszés szerint szétoszthatjuk logical volume-ok között.

Létrehozása a vgcreate paranccsal történik.

# vgcreate proba /dev/loop0
 Volume group "proba" successfully created
# pvdisplay
[...]
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/loop0
 VG Name        proba
 PV Size        28.00 MB / not usable 0  
 Allocatable      yes 
 PE Size (KByte)    4096
 Total PE       7
 Free PE        7
 Allocated PE     0
 PV UUID        hlzs9k-H253-ERpK-R39N-8ICT-4bU6-D0xtc1

Egynél több PV-t is felsorolhatunk a parancssorban; ezek mind bekerülnek az új volume groupba (hívhatjuk kötetcsoportnak).

Fontosabb opciók:

 • -s, --physicalextentsize PhysicalExtentSize[kKmMgGtT]: a physical extentek méretét adja meg.

Ilyen granularitással oszthatjuk szét a helyet a logical volume-ok között. A filerendszer I/O teljesítményére elvileg nincs hatással, csak az LVM segédprogramjai lesznek lassúbbak, ha túl sok van (mert túl kicsik). A meta-adatok mennyisége is nagyobb lehet, ha több PE van. Manapság kevés olyan felhasználást lehet elképzelni, ahol szükség lehet 16MB-nál kisebb granularitásra.

Dokumentáció:

1.3.1 Volume groupok kezelése

Listázás: vgdisplay

# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        raid5
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 21
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        32
 Cur LV        5
 Open LV        5
 Max PV        16
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        697.91 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       22333
 Alloc PE / Size    18239 / 569.97 GB
 Free PE / Size    4094 / 127.94 GB
 VG UUID        I4pM7R-wmD9-m3VP-0OI1-ahbb-hdKy-QIQXnL
  
 --- Volume group ---
 VG Name        proba
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        28.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       7
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    7 / 28.00 MB
 VG UUID        U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS

A vgdisplaynek van egy -v kapcsolója, aminek a hatására a logical volume-okat is listázza.

A pv*-gal analóg módon van vgs és vgscan</t> is.

A vgchange-dzsel lehet "aktiválni" és "deaktiválni" a kötetcsoportokat (ha nem aktiváljuk, nem tudjuk mountolni a benne levő LV-ket).

# vgchange -a y
 5 logical volume(s) in volume group "raid5" now active
 0 logical volume(s) in volume group "proba" now active

A vgcfgbackup/vgcfgrestore segítségével készíthetünk ill. állíthatunk vissza biztonsági mentést az LVM-konfigurációnkról. A felhasználói adatokat természetesen nem menti el, de arra az esetre, ha megsérülnének az LVM saját adatterületei, vagy véletlenül megszüntetnénk egy fontos LV-t, jól jön.

A <tt>vgck ellenőrzi a meta-adatok konzisztenciáját.

Ha egy kötetcsoportot át akarunk vinni egy másik számítógépbe, akkor először exportálnunk kell a vgexport segítségével:

# vgexport proba
 Volume group "proba" successfully exported
# vgdisplay proba
 WARNING: volume group "proba" is exported
 --- Volume group ---
 VG Name        proba
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       exported/resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        28.00 MB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       7
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    7 / 28.00 MB
 VG UUID        U2pJ4S-J3fj-ebb0-ojYt-Vn7c-VAHU-w7WIlS

Az exportált kötetcsoport nem aktiválható, amíg nem importáljuk:

# vgchange -a y proba
 Volume group "proba" is exported
# vgimport proba
 Volume group "proba" successfully imported
# vgchange -a y proba
 0 logical volume(s) in volume group "proba" now active

Növelés: vgextend. A vgextend segítségével a kötetcsoporthoz új PV-ot adhatunk hozzá.

Összehúzás: vgreduce. A vgreduce segítségével a kötetcsoportból eltávolíthatunk egy üres PV-t (tehát olyat, amin egyetlen PE-t - physical extentet - sem foglal egyetlen LV - logical volume - sem).

Összevonás: vgmerge. A vgmerge segítségével egy inaktív VG-ot beolvaszthatunk egy másik létező VG-ba, ha a PE-méretek megegyeznek. A cél-VG-ban ezután benne lesznek mindkét kiinduló-VG LV-jai.

Szétválasztás: vgsplit. A kiinduló kötetcsoport fizikai kötetei közül néhányból új kötetcsoportot hozunk létre. A logikai kötetek nem lóghatnak át egyik kötetcsoportból a másikba (erről előtte szükség esetén pvmove-val gondoskodni kell).

A vgmknodes boot közben fut le, létrehozza a /dev alatt a volume groupjainkhoz tartozó bejegyzéseket.

Törlés: vgremove. Teljesen megszünteti a kötetcsoportot és újra felszabadítja a PV-jait.

Átnevezés: vgrename.

1.4 Logical volume

A logical volume (legyen logikai kötet) úgy viselkedik, mint egy merevlemezpartíció, azzal a különbséggel, hogy:

 • szabadon, on-line átméretezhető (a rajta/benne található filerendszert ettől persze külön át kell méretezni);
 • on-line átmozgatható másik diszkre;
 • készíthető róla snapshot.
Személyes eszközök