Vita:RAID

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

MTFF ?= MTBF

1 MTBF - Mean Time Between Failures

A fenti ugye nem (csak) költői kérdés? :-) kicsit belekontárkodtam, hogy teljes(ebb) legyen -- Áron 2006. december 18., 16:47 (CET)

2 MTFF - Mean Time to First Failure

MTFF = "Mean Time to First Failure"

--Korn András 2006. december 18., 11:23:40 (CET)

3 Összefoglaló

Ez alapján

  • MTFF (Mean Time to First Failure):

Az üzembehelyezést követő első meghibásodás várható ideje. Sok gyakorlati esetben az első hibáig várható idő különbözik a későbbi javításokat követő hibamentes működési időtől, ezért szokás az MTFF-et megkülönböztetni a következő jellemzőtől.

  • MTTF (Mean Time To Failure):

Javítás utáni üzembehelyezéstől a következő meghibásodásig eltelt várható idő. Tapasztalati alapon általában a javítások utáni hibamentes működés ideje nem, vagy csak kis mértékben függ attól, hogy hányszor javították már a rendszert.

  • MTBF (Mean Time Between Failures = MTTF + MTTR):

Egy működési és állási fázis várható ideje, azaz két meghibásodás között várhatóan eltelő idő. Gyakorlatilag a rendszer ciklusideje a meghibásodások szempontjából.

  • MTTR (Mean Time To Repair):

A hiba észlelésének + a hiba diagnosztizálásának + a javításnak a várható ideje.

  • Rendelkezésre állási tényező (Availability)
    • A = MTTF / MTBF = MTTF / [MTTF + MTTR]
    • Ha MTTF = 1/λ (exp. eloszlás), akkor A = 1/λ / [MTTR + 1/λ] = 1 / [1 + λ * MTTR]

hajnalban mar csak koltoi kerdesre volt energiam :D

Személyes eszközök