Unix-alapok

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen KornAndras (vitalap | szerkesztései) 2017. június 21., 12:38-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

A Unix:

 • Többfelhasználós (multiuser)
 • Többfeladatos (multitaszking)
 • Hálózati (network)

operációs rendszer (operating system). De ezt úgyis tudtuk.

Egy csomó minden mást is tudunk, úgyhogy koncentráljunk inkább olyasmire, amit talán nem, vagy nem annyira pontosan.

Tartalomjegyzék

1 Processz állapottere

Ezek a processz valamilyen értelemben vett "tulajdonságai"; a döntő részüket a processz által indított gyermekfolyamatok öröklik.

 • UID
 • GID
 • supplementary group memberships
 • effektív UID (pl. setuid bit miatt lehet más)
 • effektív GID (pl. setgid bit miatt lehet más)
 • current working directory (cwd)
 • filedeszkriptorok
  • Ezeknek része a pozíció-mutató is
 • környezeti változók (environment variables)
 • PGID
  • kill -SIGNAL -PGID az egész process groupnak elküldi a signalt
 • scheduler
 • niceness (Linuxon újabban külön ionice is)
 • resource limits
 • root directory (chroot esetén változhat)
 • umask
 • capability-k
 • Linuxon újabban: namespace (külön fs-, hálózati-, processz-, esetleg IPC-)
 • Linuxon újabban: control groupok (lehetséges házi feladat)
 • stb.

2 Capability-k

(Lehetséges házi feladat: hogy állunk ezen a fronton ma?)

 • A root jogosultságainak szétparticionálása kisebb jogosultság-csomagokra, amikkel egy-egy thread külön-külön is rendelkezhet. Pl:
  • CAP_DAC_OVERRIDE: fájlrendszer-jogok figyelmen kívül hagyása;
  • CAP_KILL: nemcsak saját processznek küldhet signalt;
  • CAP_MKNOD: hozhat létre device node-ot a fájlrendszerben;
  • CAP_NET_BIND_SERVICE: bind()-olhat 1024 alatti portra;
  • CAP_SETUID: válthat user ID-t;
  • CAP_SYS_BOOT: újraindíthatja a gépet;
  • stb. (több tucat van)
 • Majd egyszercsak rendesen működni fog, és akkor jó lesz. :) Szerencsére talán már belátható időn belül.
 • A 2.6.24-es kernel óta elvileg a fájlrendszerben is adhatók capabilityk a programoknak, kb. mint a setuid bit. Mindössze kb. 10 évet késett ez a fícsör.

2.1 Capabilityk a processzekben/threadekben

 • Minden threadhez három capability-halmaz tartozik:
  • Permitted ("megengedett"): A thread által birtokolható, örökíthető capabilityk halmaza. Ami nincs benne, azt az adott thread sehogy sem tudja megszerezni (kivéve, ha új binárist tölt magára exec()-kel, és azon pl. setuid bit volt).
   • 2.6.24 előtt a CAP_SETPCAP-pel rendelkező processz bármelyik másik processz permitted készletében állítgathatta azokat a capabilityket, amik a saját permitted készletében megvoltak.
  • Inheritable ("örökíthető"): Amit a thread ebbe rak a permittedből, az lesz az általa exec() hívással indított új folyamat permitted készlete.
  • Effective ("hatásos"): ezeket szeretnénk éppen használni. A kernel a jogosultságellenőrzések során ezt nézi.
 • A processz a capset() hívással viszonylag szabadon állítgathatja a két utóbbi halmaz tartalmát (de csak a permitted készletben levő capabilitykkel gazdálkodhat).
 • fork() során az új processz a szülő capability-készleteit örökli.

2.2 Capabilityk a fájlrendszerben

 • A filerendszerben egy bővített attribútumban tárolódik, hogy az adott binárishoz milyen capability-halmazokat rendeltünk.
 • Szintén három halmaz van:
  • Permitted: a bináris futtatásával létrejövő processz permitted-készlete kiegészül az itt felsorolt capabilitykkel.
  • Inheritable: ez egy maszk, amit a kernel az exec() hívás során ÉS-kapcsolatba hoz a hívó processz inheritable halmazával; az így kapott halmazhoz adódik hozzá az iménti permitted halmaz.
   • Ezzel korlátozható, hogy a bináris mit örökölhet a szülőjétől: pl. megoldható, hogy a /bin/sh ne örökölhessen CAP_DAC_OVERRIDE-ot és CAP_NET_BIND_SERIVCE-t. Ezzel egy csomó exploitot ki is heréltünk (persze ez csak látszatmegoldás lenne).
   • Jobban használható arra, hogy démonoktól eleve elvegyünk olyan capabilityket, amikre nincs szükségük: pl. a webszervernek nem kellhet CAP_MKNOD.
  • Effective: ez itt nem halmaz, hanem egy jelzőbit. Ha 1, az új processz permitted-készletében szereplő összes capability azonnal megjelenik az effective készletben is. Ha 0, akkor nem.
   • Buta programokhoz jó, amik nem tudják maguknak állítgatni az effective készletet akkor, amikor éppen kell.
    • Ez a jelenlegi programok kb. 99,9999%-ára igaz.

2.3 capability bounding set

 • Ez régebben egy olyan rendszerszintű maszk volt, ami korlátozta, milyen capabilityket rakhat egy thread a permittedből az inheritable készletébe (ha nem volt benne elve).
 • A boot után a maszkban csak törölni lehetett a biteket, bebillenteni nem.
  • Ez a mechanizmus kevés valódi rendszerben volt igazán hasznos.
 • Újabban a binárisok permitted-készletét is maszkolja (így a rendszerbe bárhogy bejuttatott CAP_DAC_OVERRIDE-os bináris sem juthat ehhez a capabilityhez, ha kivesszük a bounding setből).
 • Még újabban (a 2.6.25 óta) már nem rendszer-, hanem szálszintű maszkról van szó. Arra jó, hogy korlátozhatjuk vele, a szülő capabilityjei közül melyek birtokába juthat egy gyermekfolyamat (egy új program) egy exec() során. Tehát ha pl. shellt hívunk a webszerverből, megakadályozhatjuk, hogy örökölje a CAP_NET_BIND_SERVICE-t.
  • A szál, ha van CAP_SETPCAP capabilityje, törölhet biteket a maszkból.
  • A maszk fork() és exec() során is öröklődik a gyermekfolyamatra.
 • Vannak még ezzel kapcsolatos finomságok; l. man 7 capabilities

2.4 Capabilityk használhatósága

 • Egyelőre nem az igazi a sok kompatibilitási megoldás miatt, pl:
  • sajnos a 0-ás UID-val futó processzek exec() után is teljes capability-halmazt kapnak.
   • 2.6.26 óta nem feltétlenül; l. capabilities(7), "securebits".
  • Setuid root binárisok szintén.
  • Teljes root->nemroot uidváltás esetén a permitted és az effective halmaz törlődik.
  • root->nemroot EUID-váltás esetén a kernel törli az effective halmazt.
  • nemroot->root EUID-váltás esetén a kernel a permitted halmazt az effective halmazra másolja.
   • A 2.6.26-ban javítottak ezen, az okos programok (az összes program 0,0001%-a) már alighanem tudnák normálisan használni a capabilityket.

3 Signalok

 • Aszinkron jelzések processzek között.
  • A címzett nem tudja, kitől kapja a signalt.
 • Lehet hozzájuk handlereket regisztrálni
  • Handler nélkül öt alapakció egyikét eredményezik:
   1. Term (kilépés)
   2. Ign (semmi)
   3. Core (kilépés és coredump)
   4. Stop (felfüggesztés)
   5. Cont (folytatás, ha a processz fel volt függesztve)
  • Van alapértelmezés, hogy ezek közül melyiket, de a processz megváltoztathatja.
  • A signal disposition (hogy mi történjen egy adott signal hatására) a processz tulajdonsága, minden threadben ugyanaz.
 • Az érdektelenek kimaszkolhatók, blokkolhatók (kivéve KILL és STOP).
  • A blokkolt signalok sorbaállnak, amíg a processz vagy szál meg nem szünteti a blokkolásukat.
  • A processz lekérdezheti, milyen sorbanálló signaljai vannak (sigpending()).
  • Egyféle signalból csak egy állhat sorba.
  • A sorbanálló signalok kézbesítési sorrendje nem specifikált.
 • Signal címzettje lehet processz vagy szál (thread).
  • Ha többszálú processz kap signalt, a kernel az adott signalt éppen nem blokkoló szálak közül véletlenszerűen választja ki azt, amelyik megkapja.
 • Kézbesítésük amúgy sem feltétlenül azonnali (pl. D állapotú processz nem kapja meg, l. később)
 • A signal megkapásakor a program futása megszakad, és a vezérlés a handlerre kerül.
  • Signal handlert óvatosan kell írni, mert a program tetszőlegesen inkonzisztens állapotban lehet a handler indulásakor.
  • A POSIX szabvány specifikál néhány tucat könyvtári függvényt, amiket elvileg gond nélkül hívhatunk signal handlerből; a többinél vigyázni kell.
  • Signal érkezése rendszerhívást is megszakíthat; a hívás ebben az esetben EINTR hibakóddal tér vissza, de a processz kérheti, hogy ilyenkor a legutóbbi rendszerhívás automatikusan hívódjon újra a signal handler kilépése után (ennél igazából bonyolultabb, függ a hívás jellegétől is, itt nem megyünk bele, l. man 7 signal).
 • Signal küldése
  • kill paranccsal
  • kill() rendszerhívással
  • sigqueue() rendszerhívással (l. a real-time signaloknál)
 • Néhány gyakori signal:
  • HUP (HangUp)
   • Ha eltűnik a terminál (pl. a user bezárja az ablakot)
   • Daemonoknál gyakran: olvasd újra a configot
  • INT (Interrupt)
   • CTRL-C
  • QUIT
   • CTRL-\
  • ILL (Illegal instruction)
   • CPU-kivétel
   • súlyos program- vagy hardverhibára utal
  • KILL
   • Kilépteti a processzt, nem maszkolható
  • USR1
   • Nincs előre definiált jelentése, szabadon felhasználható
  • SEGV (Segmentation Violation)
   • "A program érvénytelen műveletet hajtott végre"
   • Tipikus okok:
    • Pointer rossz helyre mutat (pl. túlcímeztünk egy tömböt)
    • Valamit kértünk, nem sikerült, mégis használjuk (pl. nemlétező file-t próbáltunk megnyitni, és annak ellenére, hogy az open() hibát adott vissza, az érvénytelen filedescriptorból olvasni próbálunk)
   • Vagyis: programhiba
   • Lehet hardverhiba is
  • USR2
   • l. mint fent
  • PIPE ("broken pipe")
   • A pipe-unkat olvasó processz kilépett
  • ALRM (Alarm)
   • Időzítő lejárt
  • TERM (Terminate)
   • Default "lépj ki" signal
  • CHLD (Child exited)
   • Véget ért egy gyermekfolyamatunk
  • CONT (Continue)
   • Folytatódhat a végrehajtás STOP vagy TSTP után
  • STOP
   • Felfüggesztés, nem maszkolható
  • TSTP (Terminal stop)
   • Felfüggesztés CTRL-Z hatására
  • XCPU (CPU time exceeded)
   • Lejárt a megengedett CPU-idő
  • WINCH (Window changed)
   • Megváltozott a terminál mérete
 • Létezik "real-time signal" is; a Linux 32 különbözőt támogat.
  • Nincs előre definiált jelentésük, arra használjuk, amire akarjuk.
  • Különlegességek:
   • Ugyanabból a real-time signalból egynél több is állhat sorba egyszerre.
   • A sigqueue() rendszerhívással adat is küldhető a signal mellé; a címzett ki tudja olvasni.
   • Ha sigqueue()-t használunk, a címzett megnézheti, milyen UID-val és PID-val futott a küldő-processz.
   • A kézbesítés sorrendje garantált. Először a signalok sorszáma szerinti növekvő sorrendben, és ha ez nem egyértelmű, akkor a sorbaállítás ideje szerinti növekvő sorrendben kézbesülnek.
   • A 2.6.8-as kernel óta userenkénti rlimit szabályozza, hány signal állhat sorba.
    • Az rlimit a processz állapotteréhez tartozik; több azonos UID-val futó processz limitje különbözhet. Az ellenőrzés a sigqueue() meghívásakor történik, és a kernel a hívó processz limitjét hasonlítja össze az adott user által már sorbaállított signalok számával.

4 Processzek állapotai

Pl. a ps(1) outputjában látszanak:

% ps axu
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
[...]
korn   1842 0.0 0.1  4932 2592 ?    Ds  Sep07  0:23 SCREEN -D
korn   17670 0.0 0.0  4896  948 pts/0  R+  20:55  0:00 ps axu
[...]
 • D: I/O-ra vár (itt alighanem épp a read() vagy a write() rendszerhívásban)
 • R: fut vagy futásra kész
 • S: vár (ilyenkor kaphat signalt)
 • T: fel van függesztve
 • Z: "zombie" - véget ért, de a szülője még nem olvasta ki a visszatérési értékét a wait() vagy a waitpid() rendszerhívással

Egyéb flagek:

 • <: negatív nice (több processzoridőt kap)
 • N: pozitív nice (kevesebb processzoridőt kap)
 • s: session leader (számunkra most nincs jelentősége)
 • l: többszálú
 • +: előtérben van

5 Ajánlott irodalom

Ezeket részben hallgatók írták egy másik tárgy óráin elhangzottak alapján, úgyhogy lehetnek bennük tévedések:

Ezek megbízhatóbbak, de csak a signalokról van szó bennük:

A processzek lehetséges állapotairól:

A process groupokról:

Az egész TTY-rendszerről, job controlról, kapcsolódó signalokról részletesen:

6 Potenciális zh-kérdések

 • Soroljon fel legalább tíz olyan állapotváltozót (az állapottér elemét), amelyet egy unixos gyermekfolyamat örököl a szülőjétől! Melyik micsoda, mit jelent, mit határoz meg?
 • Mi a process group?
 • A processzek szempontjából mit jelent az, hogy egy felhasználó tagja egy csoportnak?
 • Mit jelent a kiegészítő csoporttagság (supplementary group membership)?
 • Hogyan jut érvényre az, hogy egy felhasználó tagja egy csoportnak? Mi történik a felhasználó futó folyamataival, ha a felhasználó egy csoporttagságát megszüntetjük? És ha megváltoztatjuk a UID-ját?
Személyes eszközök