Tűzfalak

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Dinamikus hosztnevek IP-változásainak követése: update 2021)
(SSH-jelszópróbálgatók automatikus kitűzfalazása: update 2021)
 
1 514. sor: 1 514. sor:
 
== SSH-jelszópróbálgatók automatikus kitűzfalazása ==
 
== SSH-jelszópróbálgatók automatikus kitűzfalazása ==
   
* Az ilyesmivel csak óvatosan, nehogy self-DoS legyen
+
* Az ilyesmivel csak óvatosan, nehogy self-DoS legyen.
  +
* Az alábbi script párféle logfájlból ki tudja nyerni a hibás jelszavakkal próbálkozók IP-jét, és ki tudja őket tiltani.
  +
* Hasonló célokat szolgál a jóval mainstreamebb fail2ban.
   
 
<pre>
 
<pre>
1 520. sor: 1 520. sor:
 
# Needs to run as root because it invokes iptables
 
# Needs to run as root because it invokes iptables
 
exec 2>&1
 
exec 2>&1
  +
if [[ "$1" != "-P" ]]; then
  +
exec chpst -P $0 -P
  +
fi
 
CONFIG=/etc/ssh-hammerblock/config
 
CONFIG=/etc/ssh-hammerblock/config
SSHLOG=/var/log/socklog/ssh/current
+
SSHLOG=/var/log/sv/socklog/ssh/current
 
STATEDIR=/var/state/ssh-hammerblock
 
STATEDIR=/var/state/ssh-hammerblock
THRESHOLD=10
+
THRESHOLD=12
 
TMPREAPER_TIME=1h
 
TMPREAPER_TIME=1h
RULE="-I INPUT -s __IP__ -j blacklisted"
+
FWCOMMAND=ipset
  +
RULE=(-exist add blacklisted __IP__ timeout 86400 comment ssh-hammerblock)
  +
# or perhaps:
  +
#FWCOMMAND=iptables
  +
#RULE=(-I INPUT -j blacklisted -s __IP__)
 
[[ -r "$CONFIG" ]] && . "$CONFIG"
 
[[ -r "$CONFIG" ]] && . "$CONFIG"
 
mkdir -p $STATEDIR
 
mkdir -p $STATEDIR
 
chmod 700 $STATEDIR
 
chmod 700 $STATEDIR
  +
trap 'kill -QUIT -$$; kill -1 -$$' 15
  +
trap 'kill -QUIT -$$' EXIT
 
xtail $SSHLOG 2>/dev/null \
 
xtail $SSHLOG 2>/dev/null \
| sed -nu '/Failed/{s/.*for .* from //;s/ .*//;p};/Invalid user/{s/.*Invalid user .* from //;p}' \
+
| sed -nu '
  +
s/::ffff://
  +
/Failed/{
  +
s/.*for .* from //
  +
s/ .*//
  +
p
  +
}
  +
/Invalid user/{
  +
s/.*Invalid user .* from //
  +
s/ .*//
  +
p
  +
}
  +
/PAM: Authentication failure for .* from /{
  +
s/.* for .* from //
  +
s/ .*//
  +
p
  +
}
  +
/PAM [0-9][0-9]* more authentication failures; .* rhost=/{
  +
s/.*rhost=//;s/[[:space:]].*//
  +
p
  +
}
  +
/Postponed keyboard-interactive for invalid user/{
  +
s/.* for .* from //
  +
s/ .*//
  +
p
  +
}
  +
/INFO: LOGIN FAILED, .*, ip=\[.*\]/{
  +
s/.*ip=\[//
  +
s/\].*//
  +
p
  +
}
  +
/authentication failure; .* rhost=.*/{
  +
s/.*rhost=//;s/[[:space:]].*//
  +
p
  +
}
  +
/Connection reset by .* port .* \[preauth\]/{
  +
s/.*reset by //
  +
s/ .*//
  +
p
  +
}' \
 
| while read IP; do
 
| while read IP; do
  +
[[ -r "$CONFIG" ]] && . "$CONFIG" # re-source config to make it possible to adjust most parameters without restarting the service
 
tmpreaper $TMPREAPER_TIME $STATEDIR/./
 
tmpreaper $TMPREAPER_TIME $STATEDIR/./
COUNT=$(cat "$STATEDIR/$IP" 2>/dev/null)
+
if [[ -f "$STATEDIR/$IP" ]]; then
  +
COUNT=${$(< "$STATEDIR/$IP"):-0}
  +
else
  +
COUNT=0
  +
fi
 
((COUNT++))
 
((COUNT++))
 
echo -n "$COUNT" >"$STATEDIR/$IP"
 
echo -n "$COUNT" >"$STATEDIR/$IP"
 
if [[ "$COUNT" -ge "$THRESHOLD" ]]; then
 
if [[ "$COUNT" -ge "$THRESHOLD" ]]; then
iptables ${=RULE//__IP__/$IP}
+
$FWCOMMAND ${RULE//__IP__/$IP} 2>/dev/null
 
rm -f "$STATEDIR/$IP"
 
rm -f "$STATEDIR/$IP"
 
fi
 
fi

A lap jelenlegi, 2021. április 9., 18:17-kori változata

Az iptables a Linux kernelben található Netfilter csomagszűrő userspace komponense; egy olyan program, amellyel a Netfilter beállításait kezelhetjük.

A továbbiakban nem teszünk éles különbséget az iptables és a Netfilter között; a szövegkörnyezetből mindig egyértelmű lesz, melyikről van szó.

Tartalomjegyzék

[szerkesztés] 1 Fogalmak

Az iptables működésének megértéséhez fontos tudni, mi a csomagszűrő (packet filter) és mi a kapcsolatkövető tűzfal (connection tracking firewall).

[szerkesztés] 1.1 Tűzfal

A tűzfal általánosságban egy olyan hálózati eszköz (általában router), amely kettő vagy több hálózatot köt össze és a rajta áthaladó forgalmat "jólformálttá" teszi annak érdekében, hogy az egyes interface-eihez tartozó hálózatokat kölcsönösen megvédje a többiből érkező "érvénytelen" (vagy legalábbis érdektelen), esetleg rossz szándékú kommunikációtól.

Különböző tűzfalmegoldásokkal más-más mértékű "jólformáltság" érhető el.

Tűzfalakkal kikényszeríthetjük a biztonsági/hálózati házirend betartását is.

[szerkesztés] 1.2 Csomagszűrő

A csomagszűrő minden egyes csomagról önmagában dönti el, hogy áthaladhat-e a tűzfalon. A döntéshez felhasználhat mindent, amit az adott csomagról tud, akár a tartalmát is, de általában a fejléc alapján születik a döntés.

Előnye, hogy állapotmentes, így elvileg akárhány kapcsolatot tud kezelni.

Hátránya, hogy buta és rugalmatlan: pl. nem tudja megállapítani, hogy egy új TCP-kapcsolat egy már fennálló FTP-kapcsolathoz tartozó adatkapcsolat-e, vagy hogy a 443-as porton SSH- vagy https-forgalom zajlik.

A Netfilterrel építhetünk ilyet, de általában jobb kapcsolatkövető tűzfalat csinálni (kivéve, ha a kapcsolatkövetés miatt keletkező többletterhelés túl nagy).

[szerkesztés] 1.3 Kapcsolatkövető csomagszűrő

Olyan tűzfal, amely nyomon követi a rajta keresztül felépített hálózati kapcsolatok állapotát, és ezt az információt is fel tudja használni a döntés során.

Az állapot-információ nyilvántartásához memóriára van szüksége; minél több kapcsolatot tart nyilván, annál több memóriára. Ezért aztán DoS-támadás indítható ellene úgy, hogy a támadó sok-sok kapcsolatot nyit; egy idő után vagy elfogy a tűzfal memóriája, vagy eldob új vagy régi kapcsolatokat, vagy - ha nem megfelelő adatszerkezetet használ - a használhatatlanságig lelassul.

[szerkesztés] 1.4 NAT, PAT

Network Address Translation, Port Address Translation: a tűzfalon átmenő kapcsolatokban átírja a cél- és/vagy forrásportot és/vagy -címet valami másra, az adott kapcsolathoz tartozó összes csomagban ugyanúgy.

A Linux összemossa a tűzfalfunkcióval.

[szerkesztés] 1.5 Proxy-alapú tűzfal

Olyan tűzfal, amely nem a hálózati, hanem az alkalmazási rétegben működik, és a rajta átmenő forgalmat is alkalmazásszinten képes vizsgálni/módosítani/szűrni.

Pl:

 • A pop3-mal letöltött levelekből ki tudja szűrni a vírust/spamet.
 • SSH-ban tudja tiltani a tunnelezést úgy, hogy az interaktív kapcsolatot viszont engedélyezi.
 • Ki tudja kényszeríteni, hogy a kliensek csak olyan HTTPS-szerverrel tudjanak kommunikálni, amelynek a tanúsítványa valamilyen megadott szempontrendszer szerint "rendben van".
  • Ez úgy működik, hogy a tűzfalban van egy hitelesítő hatóság (CA), amiben a kliens megbízik;
  • a https-kapcsolatot a tűzfal TCP-szinten a saját IP-címére irányítja;
  • mielőtt a kliensnek válaszolna, ő maga SSL handshake-et kezdeményez az eredeti célszerverrel;
   • így megtudja, annak a tanúsítványában milyen Common Name attribútum szerepel;
  • ellenőrzi, hogy a szerver tanúsítványa megfelel-e a helyi előírásoknak (nem vonták-e vissza, megbízható hatóság írta-e alá, nem járt-e le stb.);
  • ha a szerver tanúsítványa megfelelő, akkor a tűzfal készít egy saját tanúsítványt, ami a távoli szerver nevére (Common Name) szól, és a saját CA-jával aláírja;
  • ezt a tanúsítványt mutatja a kliensnek, amely el is fogadja, mivel a tűzfal CA-jában megbízik;
  • ezután a titkosítás két különálló szakaszon valósul meg: a kliens és a tűzfal között ill. a tűzfal és a szerver között van egy-egy HTTPS session.
  • Így a tűzfal az elvileg titkosítottan átvitt adatok belsejében is tud pl. vírust keresni.
  • Ha a szerver tanúsítványa nem volt megfelelő, a proxy elutasítja a kapcsolat felépítését, és a kliens így járt.
  • Ezt semmilyen alacsonyabb szinten működő proxy nem tudja megcsinálni.
  • A Zorp biztosan tud ilyet; valószínűleg a Microsoft ISA is.

Hátrányok:

 • minden alkalmazást (protokollt) külön kell támogatni;
  • ide értve a nem szabványos megvalósításokat is;
  • általában minden protokollhoz külön proxyt kell futtatni;
  • ha fejlődik a protokoll, a proxyt külön fejleszteni kell;
 • nagyobb összetettség -> több hibalehetőség (esetleg sebezhetőség);


[szerkesztés] 1.6 Fogalmak a Netfilter/iptables körül

Alulról felfelé haladva az iptables a következő fogalmakkal dolgozik:

 • match (illesztés): egy feltétel, amelynek egy csomag meg kell, hogy feleljen. Pl.:
  • forrás-IP
  • protokoll
  • célport
  • a kapcsolat állapota
  • melyik interface-en jön be vagy megy ki
  • rengeteg más match van
 • akció (target): döntés arról, hogy mi történjen egy csomaggal, pl.:
  • engedélyezés
  • eldobás
  • visszautasítás (pl. TCP RST-vel vagy icmp admin-prohib üzenettel)
  • ugrás másik láncra (l. lejjebb)
  • van még jópár akció
 • szabály (rule): ÉS kapcsolatban levő matchek és egy akció együttese. Ha minden match illeszkedik, az adott csomagon az adott akciót kell végrehajtani.
 • lánc (chain): a szabályokat "láncokra" tudjuk felfűzni. Ha egy csomag eljut egy láncba, akkor a kernel sorban minden szabályt kiértékel, amíg az első olyat meg nem találja, amire a csomag illeszkedik. Ennek az akcióját végrehajtja, és a későbbi szabályokat figyelmen kívül hagyja (de van olyan akció is, ami nem "végleges", pl. a naplózás; ha ilyen volt az illeszkedő szabályban, akkor a lánc kiértékelése a következő szabállyal folytatódik).
  • láncokat definiálhatunk mi is, de van néhány speciális, beépített lánc (l. később)
  • a beépített láncoknak lehet "policy"-je, ami azt adja meg, mi történjen azokkal a csomagokkal, amelyekről egyetlen szabály sem rendelkezett
 • tábla: láncok vannak benne. Bizonyos akciók csak bizonyos táblákban értelmezettek; pl. van nat tábla, amiben NATolhatunk. A csomagok meghatározott sorrendben járják be a táblákat.

A csomag útjának megértésében sokat segít a - sajnos nem feltétlenül naprakész, teljes és pontos, de ASCII-ban is nézhető - "Kernel Packet Traveling Diagram", vagy a valamivel frissebb, SVG-formátumú Netfilter Packet Flow Diagram.

[szerkesztés] 2 Táblák

 • filter: INPUT, OUTPUT és FORWARD lánc; szűrésre való
 • nat: PREROUTING, OUTPUT és POSTROUTING lánc; címfordításra való
 • mangle: PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING lánc; bizonyos csomagmódosításokat lehet itt elvégezni
 • raw: PREROUTING és OUTPUT lánc; megjelölhetjük benne azokat a csomagokat, amelyekre nem kérünk kapcsolatkövetést.

[szerkesztés] 3 Az iptables parancssora

 • iptables [-t table] -A chain rule-specification [options]
új szabály felvétele a lánc végén
 • iptables [-t table] -D chain rule-specification [options]
szabály törlése a láncból a törlendő szabály megadásával
 • iptables [-t table] -D chain rulenum [options]
szabály törlése a láncból a sorszáma megadásával
 • iptables [-t table] -I chain [rulenum] rule-specification [options]
szabály beszúrása a láncba (scriptben csak nagy körültekintéssel használjuk)
 • iptables [-t table] -R chain rulenum rule-specification [options]
szabály cseréje (scriptben csak nagy körültekintéssel használjuk)
 • iptables [-t table] -L [chain] [options]
lánc listázása
 • iptables [-t table] -F [chain] [options]
lánc törlése (flush)
 • iptables [-t table] -Z [chain] [options]
csomag- és byte-számlálók törlése
 • iptables [-t table] -N chain
új lánc létrehozása
 • iptables [-t table] -X [chain]
lánc törlése (csak, ha már nincs benne szabály, és rá se hivatkozik szabály)
 • iptables [-t table] -P chain target [options]
policy beállítása
 • iptables [-t table] -E old-chain-name new-chain-name
lánc átnevezése

Példa pár szabály felvételére:

iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -s 1.2.3.4 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j REJECT --reject-with tcp-reset
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE

A -j-vel ugorhatunk más láncra is:

iptables -N ssh_input
iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j ssh_input
iptables -A ssh_input -s 1.2.3.4 -j ACCEPT
iptables -A ssh_input -s 2.3.4.5 -j ACCEPT
iptables -A ssh_input -s 3.4.5.192/26 -j ACCEPT
iptables -A ssh_input -m limit --limit 3/minute -j LOG --log-prefix "FW: ssh_input REJECT: "
iptables -A ssh_input -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
iptables -A ssh_input -j DROP

Itt -j ("jump") helyett írhattam volna -g-t ("goto") is; a különbség az, hogy -j esetén, ha a meghívott láncban nincs illeszkedő szabály, akkor a -j-s szabály után folytatódik a szabályok kiértékelése (tehát ez "gosub"), míg -g esetén, ha nincs egyezés, akkor az utolsó kiértékelt -j után. Mi van, ha beépített láncban használjuk a goto-t?

Sem a matchek, sem az akció megadása nem kötelező. Akciómentes szabályt használhatunk pl. forgalomszámolásra, mivel minden szabályhoz tartozik két számláló, amelyek az illeszkedő csomagokat ill. az általuk szállított byte-okat számolják.

[szerkesztés] 4 Kapcsolók

 • -c: csomag- és byte-számlálók kézi beállítása
 • -n: ne legyen reverse-DNS-feloldás a listázáskor (ott van helyette az adnsresfilter, ha muszáj)
 • -v: szószátyárabb output (nemcsak listázásnál)
 • -x: számlálók pontos értékkel, nem SI prefixekkel jelennek meg
 • --line-numbers: minden szabály elé odaírja, hanyadik a láncban
  • ez ugye az -I, -D, -R parancsok előtt hasznos...

[szerkesztés] 5 Match-ek

 • -p, --protocol protokoll
 • -s, --source cím[/maszk]: cím lehet hosztnév is; ha több IP tartozik hozzá, minden IP-hez külön szabály képződik
 • -i, --in-interface név
 • -o, --out-interface név
 • -f, --fragment
 • --icmp-type típus
 • --sport, --dport port[:port]: tcp, udp forrás- ill. célport
 • --tcp-flags vizsgálandók melyiklegyenbeállítva
 • --syn == --tcp-flags SYN,RST,ACK,FIN SYN
 • -m modulnév: bővített matchek. Ezek közül néhány érdekesebb:
  • -m account: forgalomstatisztika, házi feladat; [1]
  • -m addrtype: forrás- vagy célcím osztálya (UNICAST, BROADCAST, MULTICAST stb.)
  • -m childlevel: "főkapcsolat" vagy "gyermekkapcsolat" (pl. ftp-data)
  • -m comment: no-op, kommentálni lehet vele a szabályt: iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/16 -m comment --comment "A privatized IP block" -j valahova
  • -m condition: létrehoz nekünk egy file-t a /proc-ban, és attól függően illeszkedik vagy nem, hogy abba a file-ba egyest vagy nullát írunk
  • -m connbytes: az adott kapcsolathoz tartozó adatforgalom nagysága alapján matchel (csomagszám, byte-szám vagy átlagos csomagméret)
  • -m connlimit: kapcsolatok számának korlátozása. Példák:
# allow 2 telnet connections per client host
iptables -p tcp --syn --dport 23 -m connlimit --connlimit-above 2 -j REJECT

# you can also match the other way around:
iptables -p tcp --syn --dport 23 -m connlimit ! --connlimit-above 2 -j ACCEPT

# limit the nr of parallel http requests to 16 per class C sized network (24 bit netmask)
iptables -p tcp --syn --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 16 --connlimit-mask 24 -j REJECT
  • -m connmark: a kapcsolatokat meg lehet jelölni a mangle táblában; ezzel a matchel vizsgáljuk, hogy egy adott kapcsolaton egy adott jelzés van-e
  • -m connrate: a kapcsolat aktuális adatátviteli sebességét nézi
  • -m conntrack: a kapcsolatkövető mechanizmus belső paraméterei alapján matchel. Értelmes felhasználás: házi feladat. :)
  • -m ecn: explicit congestion notification, RFC3168: házi feladat
  • -m fuzzy: fuzzy ratelimit. Értelmes felhasználás: házi feladat. :)
  • -m hashlimit: rátalimit, de nem szabályonként, hanem szabályonként és cél- vagy forráscímenként vagy cél- vagy forrásportonként. "Egyetlen kliens se kapcsolódhasson másodpercenként 5-nél többször az SMTP-szerverre."
  • -m iprange: net/maszk helyett ip1-ip2 alakban adható meg tartomány
  • -m length: csomagméret
  • -m limit: rátalimit. A szabály legfeljebb x alkalommal illeszkedik y idő alatt (lyukasvödörrel van megcsinálva, úgyhogy egy véges börsztöt is elfogad). Pl. logoláshoz jó.
  • -m mac: ethernet-forráscím
  • -m mark: a kapcsolatok megjelöléséhez hasonlóan egyes csomagokat is meg lehet jelölni, erre illeszthetünk ezzel a match-csel
  • -m mport: több port sorolható fel
  • -m multiport: majdnem ugyanaz, de a felsorolásban szerepelhet tartomány is
  • -m nth: minden n. alkalommal illeszkedik (pl. minden n. csomagot logolunk, vagy a lakótárs minden 4. torrentcsomagját eldobjuk, hátha magától is leáll a torrentezéssel :)
  • -m osf: passzív OS fingerprinting (pl. "csak linuxos gépek küldhessenek levelet"). Nem bombabiztos, inkább játék.
  • -m owner: a csomagot küldő folyamat UID, GID, PID, SID (session ID) értékei, ill. a processz neve alapján illeszt
  • -m physdev: bridge interface esetén a fizikai interface-re illeszt
  • -m pkttype: adatkapcsolati rétegbeli címtípus (unicast|broadcast|multicast)
  • -m psd: portscan-detektor. Nemigen van értelme.
  • -m quota: forgalmi kvótát lehet csinálni vele (az adott szabályra illeszkedő csomagok csökkentik a byte-számlálót). Többprocesszoros rendszeren jelenleg nem működik.
  • -m random: véletlenszerűen illeszkedik (vagy nem); pl. véletlen csomagvesztés szimulálására jó (vagy lakótárs torrentezési szokásainak megváltoztatására)
  • -m recent: táblázatot csinálhatunk vele azokról az IP-kről, amelyeket valamilyen kontextusban "láttunk", aztán később vizsgálhatjuk, hogy elemei-e a táblázatnak; pl. primitív SMTP greylistingre jó, de sokminden másra is lehet használni: házi feladat
  • -m ipset: egyetlen szabállyal több IP-re is illeszthetünk (ez pl. akkor jó, ha ACL-t akarunk csinálni); külön programmal, az ipset-tel lehet az egyes halmazokat adminisztrálni. L. később. Egyelőre sajnos nincs benne a hivatalos kernelben.
  • -m state: a kapcsolat állapota
  • -m string: a csomag tartalma
  • -m time: dátumhoz ill. napszakhoz kötött illesztés
  • -m tos
  • -m ttl

[szerkesztés] 6 Akciók

 • ACCEPT
 • REJECT
 • DROP
 • LOG: naplóüzenetet generál, de folytatja a következő szabállyal
 • MARK
 • SNAT
 • DNAT
 • RETURN
 • MASQUERADE
 • CLASSIFY: forgalmi osztályba sorolás (aztán az osztálynak lehet sorbanállási prioritása, l. Linux Advanced Routing and Traffic Control HOWTO)
 • CLUSTERIP: elvileg terheléselosztó clustert lehet vele csinálni. Házi feladat. :)
 • CONNMARK: a kapcsolathoz tartozó jelölés beállítása
 • IPMARK: a forrás-IP-címből számítja ki a csomagra illesztendő jelölést (akkor jó, ha rengeteg usernek egyéni sávszélességkorlátokat ill. saját várakozási sort szeretnénk csinálni)
 • IPV4OPTSSTRIP: leszedi az opciókat az IPv4-es csomagokról - mikor van értelme?
 • LOG: naplózza az illeszkedő csomagokat; a feldolgozás a következő szabálynál folytatódik.
 • MARK: csomag megjelölése
 • NETMAP: tömeges NAT, címtér-tömörítés nélkül (pl. egy /16-os hálózatot leképez egy másikra)
 • QUEUE/NFQUEUE: átadja a csomagot egy userspace programnak (ami már fut és regisztrálta magát a kernelben)
 • NOTRACK: az illeszkedő csomagokra nem kérünk kapcsolatkövetést. Erőforrást takarít meg; mondjuk beállíthatjuk a DNS-szerverünk felé menő 53/udp csomagokon.
 • REDIRECT: átírja a célcímet a lokális gép címére, a portot megadhatjuk (pl. transzparens http-proxyhoz)
 • ROUTE: routing-gányolás. Megadhatjuk, melyik interface-en menjen ki a csomag, vagy hogy melyiken jött be (!), vagy hogy melyik gatewayen át kell küldeni. Le is tudja másolni a csomagot, így lehet pl. monitoring portot eszkábálni linuxos switchre.
 • SET: hozzáadja a forrás- vagy cél-IP-t vagy -portot egy ipset-hez, vagy törli belőle (l. később)
 • TARPIT: tcp-s "szurokgödör"; váratja a túloldalt, a kapcsolatot nem hagyja lebontani (pl. féregterjedés lassítására ajánlják - de csak buta féreg ellen jó, ill. buta portscan ellen is)
 • TRACE: bekapcsolja a nyomkövetést az adott csomagon. Naplóüzenet keletkezik, valahányszor a csomag illeszkedik egy szabályra.
 • TTL: a TTL-mezőt állítgathatjuk vele - miért akarnánk ilyet csinálni?
 • ULOG: összetett naplózás. Házi feladat.
 • XOR: egyszerű "titkosítás". Közben, úgy tűnik, megszűnt.

[szerkesztés] 7 Tűzfalscriptek írása

Általános jótanács: ha nem ülünk a gép előtt, mindig hagyjunk egérutat új tűzfalkonfiguráció élesítésekor; nem jó egy elgépelés miatt utazni.

[szerkesztés] 7.1 Naiv módszer

 • Rakjuk össze a szabályrendszert a parancssorból. Az iptables-save elmenti, utána rebootkor, vagy amikor kell, az iptables-restore-ral betölthetjük.
 • Előnyök:
  • Egyszerű
  • Gyorsan megvan
  • Újratöltéskor a szabályok betöltése atomi
  • Viszonylag könnyű permanens módosításokat automatizálni
 • Hátrányok:
  • Karbantartás nehézkes
  • Dinamikus szabályok készítése nehézkes (pl. dinamikus hostnevek IP-címeinek követése)
   • Bár ipset-tel megoldható
  • Kommentálni csak az egyes szabályok szintjén lehet; hosszabb magyarázatot nem tudunk elhelyezni közben
  • Könnyen átláthatatlanná válik
  • Nem választja el a "kódot" a konfigurációtól
  • Nehéz a konfiguráció bizonyos részeit más gépen újrahasznosítani
  • Nehéz nem azonos, de hasonló tűzfalakat szinkronban tartani
  • Jogok részleges delegálása lehetetlen

Példa:

# iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o ppp0 -m comment --comment "Replace source address on outgoing packets"
# iptables    -A FORWARD   -j ACCEPT       -m comment --comment "Explicitly no filtering"
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# iptables-save >/etc/firewall/saved

Figyelem! Ez a példa nem jó!

 • Ész nélkül mindent forwardol mindenhonnan mindenhova
 • INPUT-szűrés sincs benne
 • Ez kb. egy minimális ADSL-megosztási konfiguráció
 • De legalább kommentezve van!

[szerkesztés] 7.2 Spagettiscript

 • Írjunk egy monolitikus scriptet, ami először töröl minden szabályt, majd betölti a szükséges szabályokat
 • Előnyök:
  • Egyszerű
  • Viszonylag gyorsan megvan
  • Dinamikus szabályokat is megadhatunk (betöltéskor lesz DNS lookup)
  • A script kommentálható
  • Minimális mértékben elválasztható a kód és a konfiguráció (pl. a script elején shell-változókban beállíthatjuk a "konfigurációt")
  • A script bizonyos részeit átvihetjük más gépre
 • Hátrányok:
  • Ha több dinamikus szabály is felhasználja ugyanazt a hosztnevet, feleslegesen lassú
   • Különösen, ha az adott domain DNS-szerverei egyáltalán nem válaszolnak
  • Könnyen átláthatatlanná válik
  • Nehéz nem azonos, de hasonló tűzfalakat szinkronban tartani
  • A tűzfalszabályok betöltése nem atomi
  • Nehéz permanens módosításokat automatizálni
  • Jogok részleges delegálása lehetetlen

Példa:

#!/bin/sh
# Remove any existing rules from all chains
iptables -F
iptables -F -t nat
iptables -F -t mangle

# Remove any pre-existing user-defined chains
iptables -X
iptables -X -t nat
iptables -X -t mangle

# Zero counters
iptables -Z

# Set the default policy to drop
iptables -P INPUT  DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP

# Allow unlimited traffic on the loopback interface
iptables -A INPUT  -j ACCEPT -i lo 
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -o lo

iptables -A INPUT  -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED 

iptables -A INPUT  -j ACCEPT -p tcp --dport ssh  -s 1.2.3.4

iptables -A FORWARD -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED 

iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport www  -d 2.3.4.5 
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport https -d 2.3.4.5 

iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport smtp -d 2.3.4.6

iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport www  -s 2.3.4.7 # http proxy can talk to net
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport https -s 2.3.4.7 # http proxy can talk to net
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport smtp -s 2.3.4.6 # mailserver too

# intranet clients can access DMZ
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -i eth2 -o eth1 -m state --state NEW

iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -m ESTABLISHED,RELATED
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT           -d 1.2.3.4
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT     -o eth1 # firewall can access DMZ
 • Ez sem igazán jó példa, inkább állatorvosi ló
 • Ami követendő lehet belőle: előre írtam a rendelkező részt, és "táblázatszerűen" tagoltam a scriptet, így jobban olvasható, mint ömlesztve

[szerkesztés] 7.3 Strukturált script

 • "Shell-tömbök" adják a konfiguráció ACL-jeit (pl. WEBSERVERS="192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4")
  • Főként zsh-ban érdemes valódi tömböket használni: WEBSERVERS=(192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4)
 • Shell-függvények felelősek bizonyos láncok összeállításáért (pl. ACCEPT() proto tcp from 0/0 to "$WEBSERVERS" srcport any dstport 80 parent INPUT)
 • Vagy ha nem is függvények, legalább ciklusok
 • A DNS-alapú szabályokhoz szükséges DNS-feloldásokat egyszer végezzük el, az eredményt tároljuk és újrafelhasználjuk
 • Előnyök:
  • Jól szétválasztja a kódot és a konfigurációt
  • Átláthatóvá tehető
  • Aránylag gyorsan lefut (bár sok szabály felvétele még mindig lassú)
 • Hátrányok:
  • A shell-függvényeket meg kell hozzá írni, és ez nem feltétlenül triviális (vagy: van kész megoldás?)
  • A kódot rajtunk kívül senki sem érti majd
  • A tűzfalszabályok betöltése nem atomi
  • Nehéz (bár már könnyebb) nem azonos, de hasonló tűzfalakat szinkronban tartani
  • Nehéz permanens módosításokat automatizálni
  • Jogok részleges delegálása lehetetlen
  • Megnehezíti az implementációt, ha olyan DNS-feloldásokat is cache-elni akarunk, amelyek egynél több címet adnak vissza
  • Az ipset igazából sokkal elegánsabb megoldás, mint a shell-tömb, és 2021-ben már teljesen használható is

Példa (figyelem! nem jó!):

#!/bin/zsh

LOCK=/var/run/firewall.lock
[ -f $LOCK ] && exit 0 # Pozor! Ez így nem jó! Versenyhelyzet! Így nem lehet shellben kölcsönös kizárást csinálni!
touch $LOCK

myip=1.2.3.4
broadcast=1.2.3.255

function iptables() {
	/sbin/iptables "$@" || echo "failed: iptables $@"
}

for i in ip_tables iptable_filter ipt_limit ipt_mac ipt_owner ip_nat_ftp ip_nat_irc ipt_unclean ipt_REJECT ipt_REDIRECT; do
	modprobe $i 2>/dev/null >/dev/null
done

#
# CHAINS: Ezeket a chaineket kell letrehozni
#
CHAINS=(trusted samba ftp squid printer icmpch telnet mysql
fwdrop spoof icmpdrop trustrej xrej localrej ftprej fullban squidrej)

#
# LOCALONLY a csak localhostrol mukodo szolgaltatasok listaja
#
LOCALONLY=(mysql)

#
# TRUSTONLY: Ami csak a "trusted" gepekrol megy
#
TRUSTONLY=(samba printer telnet)

#
# TOTALBAN: Akiktol semmit nem fogadunk
#
TOTALBAN=(
2.3.4.5
3.4.5.0/24
)

#
# A TRUSTED-ben azokat az ip-ket soroljuk fel, ahonnan a legtobb dolgot
# engedjuk (pl. printert, sambat is).
#
TRUSTED=(
1.2.3.0/24
10.1.2.128/25
azengepem.dyndns.org
)

iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP

# Uj chain-ek letrehozasa
for i in "$CHAINS[@]" ; do
	iptables -N $i
done

iptables -A fwdrop -m limit --limit 10/minute -j LOG --log-prefix "FORWARD DROP: "
iptables -A fwdrop -j DROP

iptables -A spoof -m limit --limit 10/minute -j LOG --log-prefix "spoofed packet: "
iptables -A spoof -j DROP

# Spoof protection
iptables -A INPUT -i tap+ -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o tap+ -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i br+ -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o br+ -j ACCEPT
# az etherneten fogadjuk a tolunk jovo broadcastokat es multicastokat
iptables -A INPUT -i eth+ -s $myip -d $broadcast -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth+ -s $myip -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
# nem fogadjuk a .0 vegu cimre kuldott csomagokat, az nem hivatalos broadcast
iptables -A INPUT -i eth+ -d 1.2.3.0/32 -j DROP
# Az etheren nem fogadjuk a 127.0.0.akarhanyas IP-rol jovo csomagokat
iptables -A INPUT -i eth+ -s 127.0.0.0/8 -j spoof
# Az etheren nem fogadjuk a tolunk jovo csomagokat
iptables -A INPUT -i eth+ -s $myip -j spoof
# fogadjuk a nem-icmp jellegu teljes broadcastokat
iptables -A INPUT -i eth+ -p ! icmp -d 255.255.255.255 -j ACCEPT

# Trusted chain felepitese
for i in "$TRUSTED[@]"; do
	iptables -A trusted -s $i -j ACCEPT
done
iptables -A trusted -i lo -j ACCEPT
iptables -A trusted -j trustrej

# Csak trusted hostokrol elerheto:
for i in "$TRUSTONLY[@]"; do 
	iptables -A $i -j trusted
	iptables -A $i -j trustrej
done

iptables -A trustrej -d $broadcast -j DROP
iptables -A trustrej -m limit --limit 10/minute -j LOG --log-prefix "not trusted: "
iptables -A trustrej -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable

for i in "$LOCALONLY[@]"; do
	iptables -A $i -s $myip -j ACCEPT
	iptables -A $i -i lo -j ACCEPT
	iptables -A $i -j localrej
done

iptables -A localrej -m limit --limit 10/minute -j LOG --log-prefix "not local: "
iptables -A localrej -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable

for i in ftp telnet printer; do
	iptables -A INPUT -p tcp --dport $i -j $i
done

[...]
 • Ez minden volt, csak átlátható nem, pedig fiatal korában olyannak indult

[szerkesztés] 7.4 Strukturált, modularizált script

 • Mint fent, de rc.d mechanizmust használva szétszedjük sok kicsi file-ra
 • Az ACL-ekhez használjunk felsorolás-file-okat (ha ezek include-olhatják egymást, az tovább csökkenti az adminisztrációs terheket)
 • Előnyök:
  • Teljesen szétválasztja a kódot és a konfigurációt
  • Átláthatóvá tehető
  • Könnyű nem azonos, de hasonló tűzfalakat szinkronban tartani
  • Jogok részleges delegálása körülményes, de megoldható
 • Hátrányok:
  • A shell-függvényeket meg kell hozzá írni (bár van kész megoldás, az "iptablez" by yours truly)
  • A kódot rajtunk kívül senki sem érti majd
  • A tűzfalszabályok betöltése nem atomi
 • További javítási lehetőség:
  • Ne az iptables-t hívogassuk, hanem állítsunk elő iptables-restore formátumú szövegfile-t, majd a végén töltsük be azt; így atomivá válik a szabályok betöltése

Példa (ilyet használtam 2012 körül; ez az "iptablez"):

#!/bin/zsh

#exec 2>/tmp/fw2.log
#exec >/tmp/fw-out.log

BASEDIR=/etc/firewall

DEFAULTS=$BASEDIR/firewall-defaults

[[ -r "$DEFAULTS" ]] && . $DEFAULTS

# Itt a defaultokat nem előre állítjuk be, hogy aztán a config felülbírálja,
# hanem utólag, ha a configban nem volt megadva semmi; így is lehet, csak
# így a config nem állíthat változót üres sztringre
CONFDIR=${CONFDIR:-$BASEDIR/conf.d}
SCRIPTDIR=${SCRIPTDIR:-$BASEDIR/script.d}
PREDIR=${PREDIR:-$BASEDIR/pre.d}
POSTDIR=${POSTDIR:-$BASEDIR/post.d}
ACLDIR=${ACLDIR:-$BASEDIR/acl.d}
RESTOREDIR=$BASEDIR/restore
[[ "$1" = "" ]] || DEBUG=$1
DEBUG=${DEBUG:-1}
TRANSITIONAL_POLICY=${TRANSITIONAL_POLICY:-ACCEPT}   # what to set policies to while the firewall is being initialized
UNLOAD_MODULES=${UNLOAD_MODULES:-0}

function debug() {
    if [[ "$DEBUG" -ge "$1" ]]; then
        shift
        echo "$@"
    fi
}

[[ -d "$PREDIR" ]] && for depth in {10..1}; do
    find "$PREDIR" -mindepth $depth -maxdepth $depth ! -type d \
    | fgrep -v /.svn/ \
    | sort \
    | while read i; do
        PREFILES=($PREFILES $i)
    done
done

for script_i in $PREFILES[@]; do
    if [[ -r "$script_i" ]]; then
        debug 2 Sourcing "$script_i"...
        . "$script_i"
    else
        debug 1 WARNING: "$script_i" is unreadable.
    fi
done

debug 2 Sourcing functions...
. "$BASEDIR/functions"

iptables_init

# Can't assume no sourced script will read from stdin, so assmble list of
# files to source before sourcing first one:
for dir in "$CONFDIR" "$SCRIPTDIR"; do
    for depth in {10..1}; do
        find "$dir" -mindepth $depth -maxdepth $depth ! -type d \
        | fgrep -v /.svn/ \
        | sort \
        | while read i; do
            FILES=($FILES $i)
        done
    done
done

# Sourced files likely contain loops with "i" as the loop variable...
for script_i in $FILES[@]; do
    if [[ -r "$script_i" ]]; then
        debug 2 Sourcing "$script_i"...
        . "$script_i"
    else
        debug 1 WARNING: "$script_i" is unreadable.
    fi
done

iptables_commit
ret=$?

[[ -d "$POSTDIR" ]] && for depth in {10..1}; do
    find "$POSTDIR" -mindepth $depth -maxdepth $depth ! -type d \
    | fgrep -v /.svn/ \
    | sort \
    | while read i; do
            POSTFILES=($POSTFILES $i)
    done
done

for script_i in $POSTFILES[@]; do
    if [[ -r "$script_i" ]]; then
        debug 2 Sourcing "$script_i"...
        . "$script_i"
    else
        debug 1 WARNING: "$script_i" is unreadable.
    fi
done
exit $ret

Nézzük a functions file-t (ma már azért néhány dolgot másképp csinálnék, egyszer majd aktualizálom):

#
# scriptlets to ease the construction of iptables firewalls
#

# readacl()
#
# returns non-comment lines from the ACL file $1
# supports includes; a line starting with ". " specifies a filename to
# include, e.g.: ". $ACLDIR/other_file". Recursive including is supported;
# be careful to avoid loops! Also, very deep include trees may exhaust file
# descriptor limits. Shell variables in ACLs are expanded.
#
function readacl() {
    local i

    egrep -v '^[[:space:]#]*$|^#' "$1" \
        | sed 's/[[:space:]]*#.*//' \
        | while read -r i; do
            if [[ "$i" == "${i#. }" ]]; then
                echo "${(e)i}"
            else
                readacl "${(e)i#. }"
            fi
        done \
        | egrep -v '^[[:space:]#]*$|^#' \
        | sed 's/[[:space:]]*#.*//'
}

# reads 'ipset' commands from $IPSET_CONF (/etc/firewall/ipset.conf by
# default) and executes them; supports shell variables and includes (since
# it uses readacl()). ipset comments should appear at the end of the ipset
# command line. Otherwise, ipset.conf is like 'ipset save' output.
function restore-ipsets() {
    local -a args line
    readacl ${IPSET_CONF:-/etc/firewall/ipset.conf} | while read -rA line; do
        while [[ -n $line[1] ]]; do
            case $line[1] in
                # when reading comment, remove quotes and parse the rest of the line into a single word:
                comment)    shift line; args=($args comment "${line//\"/}"); unset line;;
                *)       args=($args $line[1]); shift line;;
            esac
        done
        if ! ipset $args; then
            echo "failing ipset command was: $args" >&2
        fi
        unset args
    done 
}

#
# Stuff for the INPUT and OUTPUT chains (mostly anyway)
#
# buildchain(), buildtcpchain() and buildudpchain()
#

# buildchain()
#
# Usage: buildchain table PARENTCHAIN name parentselector childselector
# ACLFILE action1 action2 message2 silentdropacl silentdropaction
#
# childselector can be empty, in which case it should prefix each line in
# the ACLFILE.
#
# example: buildchain filter ssh INPUT "-p tcp --dport ssh" "-s" \
#    /etc/firewall/acls/ssh_allow ACCEPT REJECT "FW: ssh REJECT: "
#    /etc/firewall/acls/sshprobes 
#
# Will use LOGLIMIT, if set. If called with only one parameter, assumes it
# is a config file and will source it.
#

function buildchain() {
    if [[ "$2" = "" ]]; then
        . "$1"
    else
        local TABLE="$1"
        local PARENT_CHAIN="$2"
        local CHAIN="$3"
        local PARENT_SELECTOR="$4"
        local CHILD_SELECTOR="$5"
        local ACLFILE="$6"
        local PRIMARY_ACTION="$7"
        local SECONDARY_ACTION="$8"
        local SECMESSAGE="$9"
        local SILENTACL="$10"
        local SILENTDROP="${11:-DROP}"
    fi
    local i=0

    if iptables -t $TABLE -N $CHAIN; then  # We only build the chain if it didn't already exist.
        readacl "$ACLFILE" | while read i; do
            iptables -t $TABLE -A $CHAIN ${=CHILD_SELECTOR} ${=i} -j ${=PRIMARY_ACTION}
        done
        [[ -n "$SILENTACL" ]] && readacl "$SILENTACL" | while read i; do
            iptables -t $TABLE -A $CHAIN ${=i} -j ${=SILENTDROP}
        done
        [[ -n "$SECMESSAGE" ]] && iptables -t $TABLE -A $CHAIN ${=LOGLIMIT} -j LOG --log-prefix "$SECMESSAGE"
        iptables -t $TABLE -A $CHAIN -j ${=SECONDARY_ACTION}
    fi

    iptables -t $TABLE -A $PARENT_CHAIN ${=PARENT_SELECTOR} -j $CHAIN    # enable it in the parent chain
}

# buildtcpchain()
#
# Usage: buildtcpchain { servicename|portnumber }
#
# buildtcpchain ssh is equivalent to (a shorthand for):
#
# buildchain filter INPUT ssh_input "-p tcp --dport ssh" "-s"
#    $ACLDIR/ssh ACCEPT ${=REJECT} "FW: ssh DROP: "
#

function buildtcpchain() {
    local PORT="$1"
    local MYREJECT="${REJECT:-REJECT -p tcp --reject-with tcp-reset}"
    local MYACLDIR="${ACLDIR:-/etc/firewall/acl.d}"
    local CHAIN="${PORT}_input"
    local ACL="$MYACLDIR/${PORT}"
    local FRIENDLYNAME="${PORT}"
    local PARENT=INPUT
    shift
    while [[ ! "$1" = "" ]]; do
        case "$1" in
            "-c")
                shift
                local CHAIN="${1:-${PORT}_input}"
                shift
                 ;;
            "-a")
                shift
                local ACL="${1:-$MYACLDIR/${PORT}}"
                shift
                 ;;
            "-n")
                shift
                local FRIENDLYNAME="${1:-tcp/$PORT}"
                shift
                 ;;
            "-p")
                shift
                local PARENT="$1"
                shift
                 ;;
            *)
                debug 1 buildtcpchain ignoring unknown parameter \""$1"\".
                shift
                 ;;
        esac
    done

    buildchain filter "$PARENT" "$CHAIN" \
        "-p tcp --dport $PORT" "-s" \
        "$ACL" \
        ACCEPT "$MYREJECT" "FW: $FRIENDLYNAME DROP: "
}

# buildudpchain()
#
# Usage: buildudpchain { servicename|portnumber }
#
# buildudpchain ntp is equivalent to (a shorthand for):
#
# buildchain filter INPUT ntp_input "-p udp --dport ntp" "-s"
#    $ACLDIR/ntp ACCEPT ${=REJECT} "FW: ntp DROP: "
#

function buildudpchain() {
    local PORT="$1"
    local MYREJECT="${REJECT:-REJECT --reject-with tcp-reset}"
    local MYACLDIR="${ACLDIR:-/etc/firewall/acl.d}"
    local CHAIN="${PORT}_input"
    local ACL="$MYACLDIR/${PORT}"
    local FRIENDLYNAME="${PORT}"
    local PARENT=INPUT
    shift
    while [[ ! "$1" = "" ]]; do
        case "$1" in
            "-c")
                shift
                local CHAIN="${1:-${PORT}_input}"
                shift
                 ;;
            "-a")
                shift
                local ACL="${1:-$MYACLDIR/${PORT}}"
                shift
                 ;;
            "-n")
                shift
                local FRIENDLYNAME="${1:-udp/$PORT}"
                shift
                 ;;
            "-p")
                shift
                local PARENT="$1"
                shift
                 ;;
            *)
                debug 1 buildudpchain ignoring unknown parameter '"'"$1"'"'.
                shift
                 ;;
        esac
    done

    buildchain filter "$PARENT" "$CHAIN" \
        "-p udp --dport $PORT" "-s" \
        "$ACL" \
        ACCEPT "$MYREJECT" "FW: $FRIENDLYNAME DROP: "
}

#
# Stuff for the FORWARD chain
#
# We need a function to police multipoint-multipoint traffic. pt-mpt, mpt-pt
# and pt-pt are special cases (which could be handled specially, but
# aren't). In fact, buildchain() can be used for these with an appropriately
# chosen parentselector.
#
# build_multipoint_chain() is the most generic function.
#
# It will create two chains, like this:
#
# something_1:
# -s sip1 -j something_2 # -s is childselector1
# -s sip2 -j something_2
# [...]
# -j LOG --log-message "FW: something source DROP: " # message1
# -j REJECT # REJECT is action2
#
# something_2:
# -d dip1 -j ACCEPT # -d is childselector2
# -d dip2 -j ACCEPT # ACCEPT is action1
# [...]
# -j LOG --log-message "FW: something destination DROP: " # message2
# -j REJECT # REJECT is action2
#
# Usage: build_multipoint_chain table PARENTCHAIN name parentselector childselector1
# ACLFILE1 childselector2 ACLFILE2 action1 action2 message1 message2
#
# This function performs an optimiziation based on the size of the ACLs
# (it is faster to use the smaller one first). It is your responsibility to
# not call it with chain names that already exist.

function build_multipoint_chain() {
	if [[ "$2" = "" ]]; then
		. "$1"
	else
		local TABLE="$1"
		local PARENT_CHAIN="$2"
		local CHAIN_1="${3}_1"
		local CHAIN_2="${3}_2"
		local PARENT_SELECTOR="$4"
		local ACLFILE_1="$6"
		local ACLFILE_2="$8"

		local ACL_1_SIZE="$(readacl "$ACLFILE_1" | wc -l)"
		local ACL_2_SIZE="$(readacl "$ACLFILE_2" | wc -l)"

		if [[ "$ACL_1_SIZE" -le "$ACL_2_SIZE" ]]; then
			local CHILD_1_SELECTOR="$5"
			local CHILD_2_SELECTOR="$7"
			local MESSAGE_1="$11"
			local MESSAGE_2="$12"
		else
			local CHILD_1_SELECTOR="$7"
			local CHILD_2_SELECTOR="$5"
			local MESSAGE_1="$12"
			local MESSAGE_2="$11"
			ACLFILE_1="$8"
			ACLFILE_2="$6"
		fi

		local PRIMARY_ACTION="$9"
		local SECONDARY_ACTION="$10"
	fi
	local i=0

	iptables -t $TABLE -N $CHAIN_1
	iptables -t $TABLE -N $CHAIN_2

	# build first chain
	readacl "$ACLFILE_1" | while read i; do
		iptables -t $TABLE -A $CHAIN_1 ${=CHILD_1_SELECTOR} ${=i} -j $CHAIN_2
	done
	iptables -t $TABLE -A $CHAIN_1 ${=LOGLIMIT} -j LOG --log-prefix "$MESSAGE_1"
	iptables -t $TABLE -A $CHAIN_1 -j ${=SECONDAY_ACTION}

	# build second chain
	readacl "$ACLFILE_2" | while read i; do
		iptables -t $TABLE -A $CHAIN_2 ${=CHILD_2_SELECTOR} ${=i} -j ${=PRIMARY_ACTION}
	done
	iptables -t $TABLE -A $CHAIN_1 ${=LOGLIMIT} -j LOG --log-prefix "$MESSAGE_2"
	iptables -t $TABLE -A $CHAIN_1 -j ${=SECONDAY_ACTION}

	iptables -t $TABLE -A $PARENT_CHAIN ${=PARENT_SELECTOR} -j $CHAIN_1   # enable it in the parent chain
}

#
# get_ports_of()
#
# Usage: get_ports_of {REGEX} {u|t}
#
# returns a comma-separated list of ports that a process matching REGEX
# listens on (as displayed by netstat). u is for udp, t is for tcp.
# REGEX is an extended regular expression.
#
function get_ports_of() {
	echo \
		$(netstat -n${2}lp \
			| egrep -- "$1" \
			| cut -d: -f2\
			| sed 's/[[:space:]].*//' \
		) \
	| tr ' ' ','
}

# Get first IP of hostname; optional 2nd argument specifies fallback IP to report
function get_ip_of() {
    timeout -k 1 5 dnsip $1 | sed 's/[[:space:]].*//g'
    [[ $pipestatus[1] -gt 0 ]] && {
        echo "Failed to obtain IP of $1 via DNS.${2:+ Defaulting to $2.}" >&2
        [[ -n "$2" ]] && echo -E "$2"
    }
}

# Get main IP of interface
function ip_of_if() {
    if [[ -x /usr/bin/ifdata ]]; then
        ifdata -pa $1 | grep -v NON-IP
    else
        ifconfig $1 | sed -n '2s/ [^r]*..//gp'
    fi
}

# Get broadcast address of interface
function get_if_broadcast() {
    if [[ -x /usr/bin/ifdata ]]; then
        ifdata -pb $1 | grep -v NON-IP
    else
        ifconfig $1 | grep 'inet addr:' | sed 's/.*Bcast://;s/ .*//'
    fi
}

# returns success if an interface exists, failure if it doesn't
function if_exists() {
    if [[ -x /usr/bin/ifdata ]]; then
        ifdata -e $1
    else
        grep -q "^[[:space:]]*$1: " /proc/net/dev
    fi
}

# returns success if an interface is 'up', failure if not
function if_up() {
    if_exists $1 || return 1
    if [[ -x /usr/bin/ifdata ]]; then
        ifdata -pf $1 | egrep -q '^On[[:space:]]+Up$'
    else
        ip link sh $1 | egrep -q "state UP "
    fi
}

# Does the interface exist and if yes, does it have an ipv4 IP?
function has_ip() {
    ip addr sh dev $1 2>/dev/null | grep -q "^[[:space:]]*inet "
}

#
# Don't actually call iptables; rather, build an iptables-restore compatible
# text file.
#
function iptables() {
    debug 5 Executing /sbin/iptables "$@"
    local w
    if [[ "$1" == "-t" ]]; then
        TABLE=$2
        shift
        shift
    else
        TABLE=filter
    fi
    if [[ "$1" == "-N" ]]; then
        iptables-save -c -t $TABLE | grep "^:$2 " >>"$RESTOREDIR/${TABLE}.chains" || echo ":$2 - [0:0]" >>"$RESTOREDIR/${TABLE}.chains"
        shift
        shift
    elif [[ "$1" == "-P" ]]; then
        iptables-save -c -t $TABLE | grep "^:$2 $3 " >>"$RESTOREDIR/${TABLE}.policies" || echo ":$2 $3 [0:0]" >>"$RESTOREDIR/${TABLE}.policies"
    else
        while [[ -n "$1" ]]; do
            case $1 in
                *\ *)  echo -n " ${(qqq)1}"; shift;;                      # quote words with embedded spaces
                DNAT)  echo -n " DNAT --to-destination"; shift 2;;               # convert "DNAT --to" to "DNAT --to-destination"
                *)   w=${1//\/minute//min}; w=${w//\/second//sec}; echo -n " $w"; shift;;  # iptables-save only supports "min" and "sec", not "minute" and "second"
            esac
        done >>"$RESTOREDIR/${TABLE}.rules"
        echo >>"$RESTOREDIR/${TABLE}.rules"
    fi
}

# Set up the work directory.
function iptables_init() {
	rm -rf "$RESTOREDIR"
	mkdir -p "$RESTOREDIR"
}

# Load the rules we created.
function iptables_commit() {
	PWD="$(pwd)"
	cd "$RESTOREDIR"
	for table in filter nat mangle; do
		touch ${table}.policies
		if [[ (-e ${table}.chains) || (-e ${table}.policies) || (-e ${table}.rules) ]]; then
			echo '*'"$table" >>commit
			if [[ "$table" == "filter" ]]; then
				builtin="INPUT OUTPUT FORWARD"
			elif [[ "$table" == "nat" ]]; then
				builtin="PREROUTING POSTROUTING OUTPUT"
			elif [[ "$table" == "mangle" ]]; then
				builtin="PREROUTING INPUT FORWARD OUTPUT POSTROUTING"
			else
				echo "Unknown table $table!"
				return 1
			fi
			for chain in "${=builtin}"; do
				grep ^:$chain ${table}.policies >>commit || iptables-save -c -t $table | grep "^:$chain " >>commit
			done
			[[ -e ${table}.chains ]] && cat ${table}.chains >>commit
			[[ -e ${table}.rules ]] && cat ${table}.rules >>commit
			echo COMMIT >>commit
		fi
	done
	iptables-restore <commit
	cd "$PWD"
}

És nézzünk meg néhány konkrét scriptletet a script.d-ből:

 • 200blacklisted:
iptables -N blacklisted

# example:
# REJECT_BEFORE_DROP=(-j REJECT --reject-with admin-prohib $ICMP_OUT_LIMIT -m set --match-set private_nets src -m comment --comment "Internal clients get a helpful ICMP error, subject to rate limiting")

iptables -A blacklisted -j LOG     --log-prefix "FW: blacklisted DROP: "  $LOGLIMIT    -m comment --comment "Log packets to and from blacklisted IPs with a rate limit"
[[ -v REJECT_BEFORE_DROP ]] && iptables -A blacklisted $REJECT_BEFORE_DROP
iptables -A blacklisted -j DROP                                 -m comment --comment "In other cases, we just drop the packets with no ICMP"
 • 200icmp_forward:
iptables -N icmp_forward
iptables -N icmp_forward_limit

iptables -A icmp_forward_limit $ICMP_FORWARD_LIMIT -j ACCEPT
iptables -A icmp_forward_limit -j DROP

readacl $ACLDIR/usefulicmp \
	| while read i; do
		iptables -A icmp_forward -p icmp --icmp-type $i -j icmp_forward_limit
	done

iptables -A icmp_forward $LOGLIMIT -j LOG --log-prefix "FW: offensive ICMP: "
iptables -A icmp_forward -j DROP
 • 200icmp_input:
iptables -N icmp_input
iptables -N icmp_input_limit

iptables -A icmp_input_limit $ICMP_IN_LIMIT -j ACCEPT
iptables -A icmp_input_limit -j DROP

readacl $ACLDIR/usefulicmp \
	| while read i; do
		iptables -A icmp_input -p icmp --icmp-type $i -j icmp_input_limit
	done

iptables -A icmp_input $LOGLIMIT -j LOG --log-prefix "FW: offensive ICMP: "
iptables -A icmp_input -j DROP
 • 200smtp (primitív greylisting):
iptables -N smtp_refused

iptables -A smtp_refused $LOGLIMIT -j LOG --log-prefix "FW: SMTP greylist: "
iptables -A smtp_refused -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
iptables -A smtp_refused -j DROP

iptables -N smtp

readacl $ACLDIR/smtp-whitelist \
	| while read i; do
		iptables -A smtp -s $i -j ACCEPT
	done

# If first connection arrived in last 180 seconds, REJECT
iptables -A smtp -m recent --rcheck --name SMTP_grey --seconds ${SMTP_GREYLIST_TIME:-180} -j smtp_refused

# If first connection arrived earlier than 180 seconds, ACCEPT
iptables -A smtp -m recent --rcheck --name SMTP_grey -j ACCEPT

# If neither (new IP), remember IP and REJECT
iptables -A smtp $LOGLIMIT -j LOG --log-prefix "FW: SMTP greylist: "
iptables -A smtp -p tcp -m recent --set --name SMTP_grey -j REJECT --reject-with tcp-reset
iptables -A smtp -j DROP
 • 200tcp_rst_forward:
iptables -N tcp_rst_forward

iptables -A tcp_rst_forward $TCP_RST_FORWARD_LIMIT -j ACCEPT
iptables -A tcp_rst_forward $LOGLIMIT -j LOG --log-prefix "FW: tcp rst forward DROP: "
iptables -A tcp_rst_forward -j DROP
 • 500input:
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i tap+ -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i br+ -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p icmp -j icmp_input

# Doesn't scale well for long blacklists/high traffic
readacl $ACLDIR/blacklist \
	| while read -A i; do
		iptables -A INPUT -s $i -j blacklisted
	done

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -s $ME -d $ETH_BROADCAST -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s $ME -d $TAP_BROADCAST -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0.0.0.0 -d 255.255.255.255 -p udp --sport 68 --dport 67 -j ACCEPT # dhcp
iptables -A INPUT -s $DHCPSUBNET -d 255.255.255.255 -p udp --sport 68 --dport 67 -j ACCEPT   # dhcp
iptables -A INPUT -m pkttype --pkt-type multicast -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p igmp -j ACCEPT   # maybe ratelimit?

# Filter strange/spoofed packets
readacl $ACLDIR/martian \
	| while read -A i; do
		iptables -A INPUT $i -j martian
	done

# Enable all public services (with no ACLs)
readacl $ACLDIR/publicservices \
	| while read -A i; do
		iptables -A INPUT $i -j ACCEPT
	done

iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -m state --state NEW -j smtp

# Simple TCP services
buildtcpchain 8000 -c privoxy -a $ACLDIR/privoxy -n privoxy
buildtcpchain pop3 -a $ACLDIR/plaintext
buildtcpchain imap2 -a $ACLDIR/plaintext
buildtcpchain munin
buildtcpchain mysql
buildtcpchain printer
buildtcpchain rsync
buildudpchain syslog

# Simple UDP services
buildudpchain ntp
buildudpchain 5000 -c openvpn -a $ACLDIR/openvpn -n openvpn

# DNS
buildtcpchain domain -c dns -a $ACLDIR/dns -n dns
iptables -A INPUT -p udp --dport domain -j dns

# IPP (cups)
buildtcpchain ipp
iptables -A INPUT -p udp --dport ipp -j ipp_input

# squid
buildchain filter INPUT squid "-p tcp -m multiport --dports 3128,31280" "-s" $ACLDIR/squid \
	ACCEPT "REJECT --reject-with admin-prohib" "FW: squid DROP: "
iptables -A INPUT -p udp -m multiport --dports $(get_ports_of /squid u) -j squid

# telnet, telnets
buildtcpchain telnet -a $ACLDIR/plaintext
buildtcpchain telnets -a $ACLDIR/trusted

# rpc
buildchain filter INPUT rpc_input "-p tcp --dport sunrpc" "-s" $ACLDIR/trusted ACCEPT DROP "FW: rpc DROP: " $ACLDIR/silent_rpc_drop DROP
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 2049,$(get_ports_of "/rpc|[[:space:]]-[[:space:]]*$" t) -j rpc_input
iptables -A INPUT -p udp -m multiport --dports sunrpc,$(get_ports_of "/rpc|[[:space:]]-[[:space:]]*$" u) -j rpc_input

# ident ban
buildchain filter INPUT auth "-p tcp --dport auth" "-p tcp -s" $ACLDIR/identban \
	"REJECT --reject-with tcp-reset" ACCEPT

# samba
buildchain filter INPUT samba "-p tcp -m multiport --dports 135,137,138,139,445" "-s" \
	$ACLDIR/samba ACCEPT DROP "FW: samba DROP: " $ACLDIR/sambasilent DROP
iptables -A INPUT -p udp -m multiport --dports 135,137,138,139,445 -j samba

# Some stuff is too common to log, drop it silently
readacl $ACLDIR/silentdrop \
	| while read -A i; do
		iptables -A INPUT $i -j DROP
	done

# Everything else, we drop noisily.
iptables -A INPUT $LOGLIMIT -j LOG --log-prefix "FW: input catch-all: "
iptables -A INPUT -j DROP
 • 500forward:
iptables -A FORWARD -p icmp -j icmp_forward
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags RST RST -j tcp_rst_forward

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i tap+ -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i br+ -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o tap0 -j ACCEPT

# anything with source addresses not in the above range is suspicious
iptables -A FORWARD -i tap+ -j martian
iptables -A FORWARD -i br+ -j martian

readacl $ACLDIR/blacklist \
	| while read -A i; do
		iptables -A FORWARD -s $i -j blacklisted
	done

readacl $ACLDIR/martian \
	| while read -A i; do
		iptables -A FORWARD $i -j martian
	done

iptables -A FORWARD $LOGLIMIT -j LOG --log-prefix "FW: forward catch-all: "
iptables -A FORWARD -j DROP
 • Ez nem a teljes konfiguráció volt (pl. az OUTPUTban is az icmp_forward segítségével rátalimitáljuk a kiküldött icmp-ket)
 • Látható, hogy a modularitásnak köszönhetően egyes modulok átvihetők más gépekre akár a többitől függetlenül is
 • Annak ellenére, hogy látszólag az iptables-t hívja, iptables-restore-ral fogja betölteni a szabályokat, atomi módon
 • Gond: hosszú ACL-ek kezelése nem hatékony, főleg, ha több nagy ACL direktszorzatára van szükség
  • Pl. a tűzfal mögött van 32 db Lotus Domino-szerver, és ezeket 100 kliens érheti el => 3200 szabály
  • Megoldás: ipset

[szerkesztés] 8 Dinamikus hosztnevek IP-változásainak követése

 • Primitív "protoVPN", nem ad igazi biztonságot, de jobb, mint az egész Internetnek nyújtani egy nem nyilvános szolgáltatást

A következő script újratölti a tűzfalat, ha megváltozik egy figyelt dinamikus IP (és pl. runitből futtatható):

#!/bin/zsh
#
# This runit service is intended to adjust firewall rules whenever the address associated with a hostname changes.
#
# Two mechanisms are provided for this:
#
# 1. enumerate the hostnames to check in a static file (./dyndnshosts which
# the DYNHOSTS variable you can set in /etc/default/<servicename>
# overrides).
# 
# For each of these names, the script checks whether the IP changed since
# the last run. If so, it checks if the name is referenced in any file in
# FWDIR (following symlinks). If yes, FWCOMMAND is called.
#
# This way the dyndnshosts file can be shared among hosts; only names that
# are actually relevant for the firewall configuration will trigger a
# reload.
#
# 2. In DYNHOSTDIR (./dynhostdir by default), each filename is treated as a
# hostname. If the file is not executable, the name is handled as if it had
# occurred in the DYNHOSTS file. If it is executable, then it will be run
# (as root) on IP change, regardless of whether the firewall configuration
# references it. The working directory where the file is called from is
# unspecified. Its stdout and stderr go to the stdout of this script.
# Scripts will be run in parallel and killed after $TRIGGER_TIMEOUT seconds.
# They're responsible for implementing their own mutual exclusion if
# necessary.
#
# The scripts can access $CURRENTIP and $OLDIP, which are space separated lists
# of the new and old IPs of the hostname.
#
# This mechanism allows ipsets to be adjusted without reloading the entire
# firewall ruleset.
#
# If the return code is 99 (overridable with ALSO_RUN_FWCOMMAND), the
# $FWCOMMAND will be run in addition to the DYNHOSTDIR/hostname file; in all
# other cases, $FWCOMMAND will not be run for hostnames where
# DYNHOSTDIR/hostname exists and is executable.
#
# The script uses dnsip(1) from the djbdns/dbndns package to perform
# lookups. Future versions may also support other lookup tools.
#
# Currently only ipv4 is supported.

exec 2>&1
exit=0
_me=$PWD/$0
trap 'exit=1' TERM HUP
trap handle_sigchld CHLD

SVNAME=$(basename $(pwd))
CONFIG=/etc/default/"$SVNAME"

INTERVAL=150
FWCOMMAND=(chpst -l /run/lock/firewall.lock tryto /etc/firewall/firewall)
FWDIR=/etc/firewall
DNSTIMEOUT=30
TRIGGER_TIMEOUT=30
STATEDIR=/run/dyndns-firewall-trigger
OUTDIR=$STATEDIR/cmdoutput	# used to serialize output of commands run in parallel
OUTLOCK=$OUTDIR/.lock
TRIGGER_FILE=$STATEDIR/.trigger
ALSO_RUN_FWCOMMAND=99
export VERBOSE=1
typeset -U OLDIP CURRENTIP
[[ -r ./dyndnshosts ]] && DYNHOSTS=$PWD/dyndnshosts
[[ -d ./dynhostdir/. ]] && DYNHOSTDIR=$PWD/dynhostdir
setopt extendedglob

zmodload zsh/datetime
zmodload zsh/system
zmodload zsh/zselect
zmodload zsh/stat
LASTMOD_RUN=$(stat +mtime $_me)
if [[ -r "$CONFIG" ]]; then
	. "$CONFIG"
	NOCONFIG=0
	LASTMOD_CONFIG=$(stat +mtime $CONFIG)
else
	NOCONFIG=1
fi

if [[ ! -d "$STATEDIR" ]]; then
	install -d -m 700 $STATEDIR $OUTDIR
fi

LASTRUN=${LASTRUN:-$EPOCHSECONDS}	# On startup, pretend that processing just occurred, so we start with sleeping for $INTERVAL. We do this because we assume that on boot, the firewall rules were reloaded anyway. The config can override using LASTRUN=0 if desired.

function host_changed_ip() {	# returns true if the IP changed, false if not
	[[ -f $STATEDIR/$1 ]] || : >$STATEDIR/$1
	OLDIP=(${(s: :n)$(< $STATEDIR/$1)})
	CURRENTIP=(${(s: :n)$(timeout -k 3 $DNSTIMEOUT chpst -u nobody dnsip $1)})
	if [[ ! ${(n)OLDIP[@]} == ${(n)CURRENTIP[@]} ]] && [[ "$CURRENTIP[1]" =~ "[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+" ]]; then
		echo "${(n)CURRENTIP}" >$STATEDIR/$1
		((VERBOSE)) && echo "INFO: IP of $1 changed from \"${(n)OLDIP}\" to \"${(n)CURRENTIP}\"".
		return 0
	else
		((VERBOSE)) && echo "INFO: IP of $1 unchanged: $CURRENTIP."
		return 1
	fi
}

function should_exit() {	# Returns true if we should exit, e.g. because the run file changed, the config file changed, or exit=1 (set by TERM or HUP signal). This ensures a timely exit after "sv stop" or "sv down".
	((exit)) && return 0
	[[ "$(stat +mtime $_me)" = "$LASTMOD_RUN" ]] || return 0
	if ((NOCONFIG)); then
		[[ -r $CONFIG ]] && return 0	# if there was no configfile on startup but there is one now, we should read it -> exit and be restarted by runit
	else
		[[ "$(stat +mtime $CONFIG)" = "$LASTMOD_CONFIG" ]] || return 0
	fi
	return 1
}

function delay() {	# Delays for $INTERVAL seconds, one second at a time. Returns successfully if further delay is necessary, unsuccessfully if not. We wait one second at a time to be able to react to signals.
	if [[ $[EPOCHSECONDS-LASTRUN] -le $INTERVAL ]]; then
		zselect -t 100
		return 0
	fi
	LASTRUN=$EPOCHSECONDS
	return 1
}

function handle_sigchld() {	# output serialization for children run in parallel
	local i lockfd lockfd2
	[[ /. -ef $OUTDIR/. ]] && { echo "FATAL: OUTDIR appears to be unset or point to the root directory. Refusing to continue."; exec sv down ${_me:h} }
	: >>$OUTLOCK
	zsystem flock -f lockfd "$OUTLOCK"
	for i in $OUTDIR/*(#q-N); do
		: >>$OUTDIR/.lock.${i:t}
		if zsystem flock -f lockfd2 -t 0 $OUTDIR/.lock.${i:t} 2>/dev/null; then	# check that we're no longer writing to this file
			cat $i
			rm -f $i
			zsystem flock -u $lockfd2
		fi
	done
	zsystem flock -u $lockfd
}

typeset -A lockfds
function subshell_boilerplate() {	# handles locking and unsetting traps; args: <pre|post> <outfilename>
	local lockfd
	if [[ $1 = pre ]]; then
		trap -						# subshells don't need special signal handlers
		: >>$OUTLOCK					# make sure the lockfile exists before trying to lock it
		zsystem flock -f lockfd "$OUTLOCK"		# we need the whole-directory lock because we'll create a new file in it and need to lock that before the sigchld handler has a chance to
		: >>$OUTDIR/.lock.$2				# the file should really already exist, because this subshell's output is written to it; but make absolutely sure
		zsystem flock -f lockfds\[$2\] $OUTDIR/.lock.$2
		zsystem flock -u $lockfd			# release the whole-directory lock now that we have the specific one
	else
		zsystem flock -u $lockfds[$2]
	fi
}

function check_for_ip_changes() {
	local host=""
	local ret=0
	local -U plainhosts

	[[ /. -ef $OUTDIR/. ]] && { echo "FATAL: OUTDIR appears to be unset or point to the root directory. Refusing to continue."; exec sv down ${_me:h} }
	rm -f $TRIGGER_FILE
	rm -f $OUTDIR/*(N)
	[[ -v DYNHOSTS ]] && [[ -r $DYNHOSTS ]] && plainhosts=($(<$DYNHOSTS))
	if [[ -v DYNHOSTDIR ]] && [[ -d $DYNHOSTDIR ]]; then
		pushd $DYNHOSTDIR
		plainhosts=($plainhosts *(#qN-^*))	# append list of (symlinks to) non-executable files to plainhosts array
		for host in *(#qN-*); do		# iterate over executable files (or symlinks to files)
			should_exit && { wait; return }
			(
				subshell_boilerplate pre $host
				{
					if host_changed_ip $host; then
						echo "INFO: running $DYNHOSTDIR/$host"
						OLDIP="$OLDIP[@]" CURRENTIP="$CURRENTIP[@]" timeout -k 3 $TRIGGER_TIMEOUT ./$host
						ret=$?
						[[ $ret = $ALSO_RUN_FWCOMMAND ]] && : >>$TRIGGER_FILE
						[[ $ret = 124 ]] && echo "WARNING: $DYNHOSTDIR/$host timed out and was terminated"
						[[ $ret = 137 ]] && echo "WARNING: $DYNHOSTDIR/$host timed out and was killed"
					fi
				} >>$OUTDIR/$host 2>&1
				subshell_boilerplate post $host
			) &
		done
		popd
	fi
	
	if [[ -n $plainhosts ]]; then
		for host in $plainhosts; do
			should_exit && { wait; return }
			if ! [[ -x $DYNHOSTDIR/$host ]] && grep -w -R -q "$host" $FWDIR 2>/dev/null; then
				(
					subshell_boilerplate pre $host.plain
					{
						host_changed_ip $host && : >>$TRIGGER_FILE 
					} >>$OUTDIR/$host.plain 2>&1
					subshell_boilerplate post $host.plain
				) &
			fi
		done
	fi

	wait
	handle_sigchld	# I'm not sure no race conditions are possible that leave an output file around. Process them all once we have no children anyomre.

	if [[ -f $TRIGGER_FILE ]]; then
		echo "NOTICE: Reloading firewall."
		$FWCOMMAND
	else
		((VERBOSE)) && echo "INFO: Not reloading firewall."
	fi
}

while ! should_exit; do
	delay || check_for_ip_changes
done

[szerkesztés] 9 SSH-jelszópróbálgatók automatikus kitűzfalazása

 • Az ilyesmivel csak óvatosan, nehogy self-DoS legyen.
 • Az alábbi script párféle logfájlból ki tudja nyerni a hibás jelszavakkal próbálkozók IP-jét, és ki tudja őket tiltani.
 • Hasonló célokat szolgál a jóval mainstreamebb fail2ban.
#!/bin/zsh
# Needs to run as root because it invokes iptables
exec 2>&1
if [[ "$1" != "-P" ]]; then
	exec chpst -P $0 -P
fi
CONFIG=/etc/ssh-hammerblock/config
SSHLOG=/var/log/sv/socklog/ssh/current
STATEDIR=/var/state/ssh-hammerblock
THRESHOLD=12
TMPREAPER_TIME=1h
FWCOMMAND=ipset
RULE=(-exist add blacklisted __IP__ timeout 86400 comment ssh-hammerblock)
# or perhaps:
#FWCOMMAND=iptables
#RULE=(-I INPUT -j blacklisted -s __IP__)
[[ -r "$CONFIG" ]] && . "$CONFIG"
mkdir -p $STATEDIR
chmod 700 $STATEDIR
trap 'kill -QUIT -$$; kill -1 -$$' 15
trap 'kill -QUIT -$$' EXIT
xtail $SSHLOG 2>/dev/null \
	| sed -nu '
		s/::ffff://
		/Failed/{
			s/.*for .* from //
			s/ .*//
			p
		}
		/Invalid user/{
			s/.*Invalid user .* from //
			s/ .*//
			p
		}
		/PAM: Authentication failure for .* from /{
			s/.* for .* from //
			s/ .*//
			p
		}
		/PAM [0-9][0-9]* more authentication failures; .* rhost=/{
			s/.*rhost=//;s/[[:space:]].*//
			p
		}
		/Postponed keyboard-interactive for invalid user/{
			s/.* for .* from //
			s/ .*//
			p
		}
		/INFO: LOGIN FAILED, .*, ip=\[.*\]/{
			s/.*ip=\[//
			s/\].*//
			p
		}
		/authentication failure; .* rhost=.*/{
			s/.*rhost=//;s/[[:space:]].*//
			p
		}
		/Connection reset by .* port .* \[preauth\]/{
			s/.*reset by //
			s/ .*//
			p
		}' \
	| while read IP; do
		[[ -r "$CONFIG" ]] && . "$CONFIG" # re-source config to make it possible to adjust most parameters without restarting the service
		tmpreaper $TMPREAPER_TIME $STATEDIR/./
		if [[ -f "$STATEDIR/$IP" ]]; then
			COUNT=${$(< "$STATEDIR/$IP"):-0}
		else
			COUNT=0
		fi
		((COUNT++))
		echo -n "$COUNT" >"$STATEDIR/$IP"
		if [[ "$COUNT" -ge "$THRESHOLD" ]]; then
			$FWCOMMAND ${RULE//__IP__/$IP} 2>/dev/null
			rm -f "$STATEDIR/$IP"
		fi
	done
 • xtail helyett használhattuk volna az svlogd-nak azt a képességét, hogy bizonyos sorokat a standard errorra tud írni
  • az stderr lehetett volna egy fifoba irányítva, amiből ez a script olvas
  • gyorsabb lett volna (nem kell regexp-illesztés)
  • de kevésbé robusztus, mert ha a scriptünk elszáll, blokkolódik a logolás stb.

[szerkesztés] 10 Ajánlott irodalom

A Skype-pal kapcsolatban:

[szerkesztés] 11 Potenciális zh-kérdések

 • Mit jelent a tűzfalak kontextusában a "zónaszemlélet", és miért érdemes a "zónásításra" törekedni?
 • Mi a különbség az egyszerű csomagszűrő és a kapcsolatkövető tűzfal között?
 • Milyen különböző összetettségű tűzfalmegoldásokat ismer? Mindegyiket jellemezze néhány szóban!
 • Mi a NAT? Mikor szokták használni?
 • Mikor lehet értelme az olyan NATnak, ami egy címteret egy vele azonos méretű másikra képez le?
 • Milyen keretet ad a Netfilter a tűzfalszabályoknak? (Táblák, láncok...)
 • Milyen problémákat okozhat, ha nem IP-címekkel, hanem hosztnevekkel adunk meg tűzfalszabályokat?
 • Hogyan lehet atomi művelettel kicserélni az összes tűzfalszabályt a Netfilterben, és miért fontos ez?
 • Hasonlítsa össze a DROP és a REJECT iptables-akció működését! Mikor és miért érdemes az egyiket vagy a másikat használni?
 • Milyen esetekben érdemes a Netfilterben rátalimitet használni és miért?
 • Miért várjuk a Netfilter ipset nevű bővítését, mint a messiást? Milyen problémá(k)ra lesz megoldás?
 • Ismertesse egy tűzfalrendszer tervezésével kapcsolatos legfontosabb szempontokat, és ahol lehet, az előadáson megismert megoldásokat értékelje ezen szempontok szerint! Mire célszerű ügyelni a tűzfalszabályok megtervezése során annak érdekében, hogy lehetőleg ne DoS-oljuk saját magunkat?
 • Mi a különbség a szabályalapú és a szignatúraalapú IDS között?

A zh második részéhez (ahol egy darab a4-es lapnyi segédeszközt szabad használni):

 • Adott az alábbi tűzfalscript. Milyen problémákra számíthatunk, ha ezt használjuk?
 • Adott az iptables dokumentációjának releváns része. Írjon olyan tűzfalszabályokat, amelyek - teszemazt - minden hálózati kapcsolat első ezer byte-ját kiküldik a tűzfal monitoring-portján! (Nem kell, hogy 100%-ig tökéletes legyen; az elv legyen jó.)
Személyes eszközök