Backup

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen SzatmariZoltan (vitalap | szerkesztései) 2008. december 10., 13:00-kor történt szerkesztése után volt.

Írta: Szatmári Zoltán.

Tartalomjegyzék

1 Biztonsági mentés fogalma, célja

 • A backup-megoldás elsődleges célja biztonsági mentés készítése a rendszer adott állapotáról
 • A biztonsági mentés alapvető védelmet jelent bizonyos hardver- és szoftverhibák ellen
  • Emberi hibák ellen is véd (pl. a RAID-el ellentétben)!
 • Célja az adatok tárolása, naplózása és helyreállítás lehetőségének biztosítása

2 A mentés célmédiuma

Lehetséges tárolómédium

 • HDD (Lokális vagy távoli kiszolgálóban)
 • CD/DVD
 • Mágnesszalag
 • NAS/SAN

3 Backup megoldások

 • Teljes mentés: A rendszer minden adata válogatás nélkül mentésre kerül. A mentési folyamat ezért egyszerű, ellenben sok ideig tart és sok tárterület szükséges hozzá. Amennyiben adataink olyanok, hogy nem változnak túl sűrűn, a gyakori teljes mentés sok fölösleges adat tárolását okozza. Előnye azonban, hogy a visszaállítás viszonylag gyors.
 • Inkrementális mentés: Alkalmazása esetén nem kerül elmentésre minden adat, hanem csak azok, amelyek egy korábbi mentés óta megváltoztak (ekkor a visszaállításhoz természetesen több biztonsági mentésre is szükség van). Az inkrementális mentésnek két alapvető fajtája van: a kumulatív és a differenciális mentés. Ezek segítségével többféle mentési stratégia kidolgozható.
  • Kumulatív mentés: Ezen mentés során mindig az utolsó teljes mentés óta megváltozott adategységek kerülnek elmentésre. A kumulatív mentésekből álló mentési stratégiánál ha egy adategység valamikor megváltozott, akkor az minden kumulatív mentés alkalmával ismételten mentésre kerül egészen a következő teljes mentésig. A kumulatív mentés gyorsabb a teljes mentésnél és kevesebb helyet is kíván. A differenciális mentésnél azonban lassabb és a tárigénye is nagyobb.
  • Differenciális mentés: A differenciális mentés során csak az utolsó inkrementális mentés óta megváltozott adategységek kerülnek elmentésre. Ha két teljes mentés között több differenciális mentést végzünk, akkor pl. a második differenciális mentés csak az első óta történt változásokat fogja rögzíteni. Ennek köszönhetően maga a mentés folyamata gyorsabbá válik, és esetenként kevesebb helyet foglal el. Hátránya azonban, hogy a visszaállításhoz a legutolsó teljes mentésre, és az azt követő összes differenciális mentésre szükség van.

4 A mentés végrehajtása

 • Biztonsági mentés a rendszer konzisztens állapotában végezhető el. Nagyméretű rendszerek esetén előfordulhat, hogy a mentés elvégzésének ideje olyannyira hosszú, hogy akkora leállás már nem fér bele az üzemidőn kívüli időszakba. A ritkábban végzett mentés pedig az utolsó mentés óta elveszett adatok mennyiségét növelheti meg jelentősen, valamint nagyon nagy adatmennyiségeknél már a szükséges tárolókapacitás miatt is nehézségekbe ütközhetünk. Megoldásképpen tipikusan ilyenkor alkalmazzák azt a módszert, hogy teljes mentést csak ritkábban (pl. hétvégente) készítenek, napi rendszerességgel csak a változásokat mentik valamelyik inkrementális mentési stratégia alkalmazásával.
 • On-line rendszerek esetén problémát okozhat az, hogy a mentés végzése közben a rendszert nem állíthatjuk le, így a mentés közben változhat a mentett adatbázis tartalma, ami beláthatatlan következményekkel járó inkonzisztenciához vezethet. Ilyen esetben az úgynevezett hideg mentés módszerét szokták alkalmazni, azaz az adatbázis tartalmát befagyasztják a mentés idejére és a változásokat nem végzik el benne, hanem pusztán feljegyzik egy külön listába (transaction log-ba). A mentés befejeződését követően az el nem végzett módosításokat a rendszer végrehajtja az adatbázison, így annak fizikai tartalma hamarosan utoléri az on-line működést.
 • A backup policy egy szervezeten belüli belső szabályzat, melyet speciálisan a nyújtott szolgáltatáshoz kell hangolni.
 • Leírja:
  • Biztonsági mentést milyen gyakran kell végezni
  • Milyen típusú mentést kell végrehajtani
  • Az elkészült mentéseket mennyi ideig kell tárolni. (Előfordulhat, hogy verziózás, valamilyen törvényi előírás vagy bármi egyéb célból több mentéssel kell rendelkeznünk)
 • A mentés végrehajtása célszerű, ha utomatizáltan megy végbe, emberi beavatkozást nem igényel
 • Biztonsági szempontból célszerű fizikailag elkülönített helyen tárolni a mentett adatokat.

5 A biztonsági mentés teljesítményének mérése, mérőszámai

 • Egyszeri mentés lefutási ideje
 • Visszaállítás időigénye (Nem kritikus, ha ritkán van rá szükség)
 • Visszaállítható időtáv
 • Visszaállítható verziók száma
 • Elfoglalt tárhely aránya az adatmennyiséghez képest

6 Mentési szintek

 • Teljes lemez mentése (bájtszinten) - alacsony szintű backup
 • Teljes fájlrendszer mentése
  • Verziózott fájlrendszer használata
 • Adott fájlok, mappák mentése.
 • Alkalmazás-specifikus mentés - magas szintű backup
  • Adatbázismentés

7 Vezérlés

 • PULL: központi szerver által vezérelt biztonsági mentés.
 • PUSH: A mentendő munkaállomás vagy alkalmazás által vezérelt (igényvezérelt) mentés.

8 Felhasználható eszközök

 • dd - lemezkép készítése, teljes lemez mentéséhez alkalmas program
 • Bármilyen fájl alapú másoló, tömörítő eszköz (cp, tar, scp, ...) egyszerű fájlok, mappák mentéséhez.
 • rsync inkrementális másoláshoz
 • Komplett backup toolok
  • Mögöttük gyakorlatilag az elemi eszközök helyezkednek el
  • Automatikát és egyéb plusz szolgáltatást adnak az elemi eszközökhöz.

9 Rsync

Az rsync segítségével gyorsan és minimális adatmozgatással lehetőségünk van biztonsági másolatot készíteni adatainkról. Egy speciális "delta-kódolás" segítségével csak a változásokat kell átvinni a halózaton.

Rugalmas paraméterezhetőségével beállíthatjuk többek között:

 • a törölt fájlokat a mentésből is törölje le,
 • meghatározhatjuk, hogy mely fájlokat szükséges menteni és melyeket hagyja figyelmen kívül
 • inkrementális backup esetén új mappában helyezze el a változtatott adatokat és hardlinkek segítségével a változatlanokat "linkelje" be (azaz egy példányban léteznek a változatlan adatok)

10 A hálózaton keresztül történő mentéssel kapcsolatban felmerülő problémák

A biztonsági mentés többnyire hálózaton keresztül, egy távoli gépre, vagy ahhoz csatlakoztatott szalagos meghajtóra történik. Ekkor a mentendő adatokat hálózaton keresztül, SSH kapcsolattal visszük át (rsync over SSH). Ekkor problémaként merül fel, hogy egyik gépről a másikra ssh-n keresztül be kell jelentkeznünk a fájlok eléréséhez. Alapvetően két megközelítés van:

 • a mentendő gép (kliens) kapcsolódik a backup szerverhez és automatikusan küldi el az adatokat, szinkronizál a szerverrel, vagy
 • a backup szerver jelentkezik be a mentendő gépre és "szerzi meg" a mentendő adatokat.

Mindkét esetben egy automatikus SSH-n keresztüli bejelentkezés szükségeltetik, ami csak SSH-kulcspárok segítségével lehetséges. A fájlok eléréséhez a távoli felhasználó részére jogokat kell biztosítanunk, ami egy fontos biztonsági rés lehet a rendszerünkben. Ezen biztonsági kockázatot csökkenthejük, ha korlátozásokat teszünk az SSH kulcspár alapú hitelesítésre:

 • csak adott hosztról lehessen bejelentkezni,
 • csak adott parancs futtatása engedélyezett.

authorized_keys:

from="1.2.3.4",command="/...../validate-ssh" ssh-dss AAAAB3fdsfsdcMrhA7hKTu74FT
.............
HHGJShgjHGJHhGHJG=T/ZTFCFZN0xyy root@host


validate-ssh:

#!/bin/sh
case "$SSH_ORIGINAL_COMMAND" in
*\&*)
echo "Rejected"
;;
*\(*)
echo "Rejected"
;;
*\{*)
echo "Rejected"
;;
*\;*)
echo "Rejected"
;;
*\<*)
echo "Rejected"
;;
*\`*)
echo "Rejected"
;;
*\|*)
echo "Rejected"
;;
rsync\ --server*)
$SSH_ORIGINAL_COMMAND
;;
*)
echo "Rejected"
;;
esac

11 Unix/Linux backup toolok vázlatos bemutatása

11.1 Dirvish

 • Lemezalapú backup-megoldás (disk-to-disk)
 • rsync-re épülő PERL implementáció
 • Szerver által vezérelt (PULL)
 • A legutolsó mentés óta nem változtatott fájlok esetén hardlinket használ

Központi konfigurációs állomány:

bank:
    /snapshot

image-default: %Y%m%d
log: gzip
index: gzip

exclude:
    /etc/mtab
    /i-home/*
    /mnt/*
    lost+found/
    .nfs*
    /proc
    /snapshot
    /sys
    /tmp
    /var/cache/apt/archives/*.deb
    /var/lock/
    /var/run/
    /var/tmp

Runall:
    celeborn    1:00
    legolas     1:40
    balrog     2:00
    gorbag     2:40
    salvador    3:00

expire-default: +7 days
expire-rule:
#    MIN HR  DOM MON    DOW STRFTIME_FMT
    *  *   1-7 *     1  +3 months
#    *  *   1-7 *     1  +3 months
#    *  *   *  *     1  +3 months
#    *  *   1-7 1,4,7,10 1
#    *  10-20 *  *     *  +4 days
#    *  *   *  *     2-7 +15 days

Egy hoszthoz tartozó konfigurációs állomány:

client: hosztnév/IP cím

tree: /
xdev: 0
index: gzip

11.2 rSnapshot

 • Céljai:
  • a fájlok rsync-alapú mentésének megvalósítása
  • egyéb tetszőleges script futtatása (adatbázi-backup, stb)
 • Config:
#########################################
#      BACKUP INTERVALS      #
# Must be unique and in ascending order #
# i.e. hourly, daily, weekly, etc.   #
#########################################

# The interval names (hourly, daily, ...) are just names and have no influence
# on the length of the interval. The numbers set the number of snapshots to
# keep for each interval (hourly.0, hourly.1, ...).
# The length of the interval is set by the time between two executions of
# rsnapshot <interval name>, this is normally done via cron.
# Feel free to adapt the names, and the sample cron file under /etc/cron.d/rsnapshot
# to your needs. The only requirement is that the intervals must be listed
# in ascending order. To activate just uncomment the entries.

interval    hourly 6
interval    daily  7
interval    weekly 4
interval    monthly 6

....

exclude_file  /etc/rsnapshot.exclude

....

###############################
### BACKUP POINTS / SCRIPTS ###
###############################

# LOCALHOST
backup /home/     localhost/
backup /etc/      localhost/
backup /root/     localhost/
backup /var/      localhost/

# Remote
backup backupuser@remotehost:/home  remotehost/
backup backupuser@remotehost:/etc   remotehost/
backup backupuser@remotehost:/root  remotehost/
backup backupuser@remotehost:/var   remotehost/

#backup_script /usr/local/bin/backup_rsnapshot_cvsroot.sh   rsnapshot.cvs.sourceforge.net/
 • Tárhelyfoglalás:

A tárhelyfoglalást egy mindennapi használatú szerver (svn, web, levelezés, adatbázis) mentése alapján vettem fel:

user@hoszt:/data/backup# du -h --summarize *
11G   daily.0
169M  daily.1
160M  daily.2
190M  daily.3
59M   daily.4
672K  daily.5
141M  hourly.0
151M  hourly.1
140M  hourly.2
150M  hourly.3
150M  hourly.4
149M  hourly.5

Példascript MySQL adatbázis mentésére:

#!/bin/sh
NOW=$(date +"%d-%m-%Y")
MUSER="MySQL-UserNAME" #root
MPASS="MySQL-SERVER-PASSWORD" # mypassword
MHOST="MySQL-SERVER-IP-ADDRESS" # server1
MYSQL="$(which mysql)"
MYSQLDUMP="$(which mysqldump)"
GZIP="$(which gzip)"

DBS="$($MYSQL -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS -Bse 'show databases')"
for db in $DBS
do
  FILE=mysql-$db.$NOW-$(date +"%T").gz
  $MYSQLDUMP -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS $db | $GZIP -9 > $FILE
done

11.3 Amanda

 • Natív kliensek segítségével különböző operációs rendszereket támogat
  • Pl. Windows esetén Cygwin, Samba vagy egy natív kliens segítségével végezhető el a mentés.
 • A mentést különböző adattárolókra képes elvégezni, mely adattárolók használatához szabványos felületet kínál.
  • Disk-to-disk, disk-to-tape, disk-to-cloud (Pl Amazoon S3) mentési lehetőségeket kínál
 • A kliensek fele is egységes, a mentendő adat típusától független felületet biztosít. (Application API)
  • Az API felhasználásával lehetőség van tetszőleges alkalmazáshoz biztonsági mentést végrehajtó klienst készíteni.
  • Absztrakt megfogalmazása a mentendő adatoknak:
   • User Object: a mentendő adat
   • Collection: Ezen adatok halmaza, ami egyszeri alkalommal mentésre kerül.
  • Példák:
   • Adatbázis: User Object: table, Collection: MySQL dump
   • Fájlrendszer: User object: fájl, Collection: teljes dump
   • svn, MS Exchange, Lotus Domino,

11.4 Bacula

 • Szintén kliens-szerver architechtúrájú, biztonsági mentés készítésére alkalmas alkalmazásgyűjtemény.
 • A következő alkalmazások gyűjteményéből áll:
  • Director: a központi, biztonsági mentést és visszaállítást végző szolgáltatás (daemon)
  • Console: ezen az alkalmazáson keresztül férhetünk hozzá a Director daemnonhoz.
  • File: a kliens alkalmazás, mely a mentendő hoszton fut. Közvetlenül a Director vezérli a mentés végrehajtása céljából.
  • Storage: az adattárolást megvalósító gépen futó alkalmazás, mely a Directorral áll kapcsolatban. Elvégzi az adatok fizika tárolóra kiírását és visszaállítását.
  • Catalog: A mentett adatokról tárolt metainformációkat tartalmazó adatbázis. Segítségével gyorsan és egyszerűen találhatóak meg és állíthatóak vissza a keresett fájlok.
  • Monitor: a rendszer aktuális állapotának megfigyelésére alkalmas program. Nyomon követketőa Director, a fájl- és storagedaemonok tevékenysége

12 Irodalom

Személyes eszközök